Fornøyd: Fikk samme sensor i dag på oppkjøringen - og bestod! Har kjørt 1 gang (i går) siden sist oppkjøring, og hun mente kjøringen i dag var helt glimrende. Synest likevel jeg skulle fått lappen for 4... Les innlegg

Kommentaren

ung.no/quiz
ung.no/quiz

Emner

Virkning av alkohol i kroppen

Drikker øl

Kort tid etter at man drikker alkohol vil de fleste begynne å kjenne virkningene. Her ser vi litt nærmere på hvordan vi håndterer den alkoholen vi drikker og hvilke virkninger alkoholen har på kroppen.

Offentlig og kvalitetssikret

Vi har i stadig større grad fått forståelse av hva som egentlig skjer med oss når vi inntar alkohol. Likevel er det fortsatt mye vi ikke vet.

Drikkevarene – standard alkoholenhet

Alkoholen finnes i mange forskjellige væsker som kan drikkes (fra spritessenser og lake for konservert frukt til naturmedisin), men de viktigste tre drikkeslagene er øl, vin og brennevin. Styrkegraden varierer mellom drikkeslagene slik tabellen nedenfor viser.

Tabellen under viser også at man ved inntak av vanlige serveringsvolum av de forskjellige drikkesortene får i seg omtrent samme alkoholmengde. Et glass øl (33 cl), et glass vin (14 cl) og en drink brennevin (4 cl) man kan kjøpe på utesteder inneholder omtrent samme mengde ren alkohol, 12-15 g. Denne mengden kaller vi gjerne en standard alkoholenhet.

I tillegg til alkohol inneholder øl, vin og brennevin andre stoffer som gir drikkevarene deres særegne lukt, farge og smak. Betydningen av slike stoffer vet vi lite om, og vi tror at alle virkningene av de tre drikkeslagene i alt vesentlig skyldes innholdet av alkohol. Antall standard alkoholenheter som drikkes, blir følgelig et mål på hvilke virkninger som kan forventes.

Alkoholsort

Volum %

Vanlig serveringsvolum

Gram alkohol pr serveringsenhet

Øl (pils)

4,5

35-50 cl

12,6-18

Svakvin

7-15

12 cl

6,7-14,4

Sterkvin

15-22

7,5 cl

9-13,2

Likør

15-60

4 cl

4,8-19,2

Gin, vodka, cognac, whisky

37,5-43

4 cl

12,0-13,

 

HVA SKJER MED ALKOHOL I KROPPEN?

Opptak og fordeling

Alkoholen blir først og fremst sugd opp i blodet (absorbert) fra tarmene. Litt alkohol kan også bli absorbert fra munnhulen, spiserøret og litt mer fra magesekken. Kort tid etter inntak, vanligvis bare noen minutter, kan det måles alkohol i blodet. Absorpsjonsprosessen går særlig raskt dersom det er lenge siden vi har spist. Da kan høyeste alkoholkonsentrasjon i blodet oppnås 15-30 minutter etter drikking, og en stor alkoholmengde kan være nærmest fullstendig absorbert på mindre enn 1 time. Drikkes alkohol på full mage eller i forbindelse med et måltid, vil absorpsjonen gå langsommere og kunne strekke seg over flere timer. I løpet av den tiden alkoholen befinner seg i fordøyelsessystemet (mage og tarm) før den går over i blodet, gir den ingen virkning på resten av kroppen. Virkningen kommer først når alkoholen har blitt absorbert og transportert rundt til organene i kroppen.

Sugd opp gjenom magesekken

Noe alkohol kan forbrenne i magesekken før den blir sugd opp. Dette skjer fordi magesekken inneholder enzymer som er i stand til å bryte ned alkohol. Denne prosessen synes å variere sterkt mellom individer og generelt å være mer utviklet hos menn enn hos kvinner. Betydningen av denne alkoholforbrenningen vil være at mindre alkohol enn det som drikkes, vil være tilgjengelig for absorpsjon. Den praktiske betydningen av dette er imidlertid liten når det inntas store alkoholmengder og når alkoholen drikkes på tom mage, slik at den passerer raskt videre til tarmene. Ved små alkoholinntak som skjer i forbindelse med måltider, kan forbrenning før absorpsjon være av betydning og medføre at 10-50 % av alkoholen vi drikker aldri kommer over i kroppen.

Måles som promille når det kommer i blodet

Se egen artikkel om promille

Når alkoholen er kommet over i blodet, kan mengden måles og angis som «promille». Promillen viser hvor mange tusendeler av en vektenhet blod som utgjøres av alkohol. 1,0 promille betyr således at det finnes 1 gram alkohol i 1 kilo blod.

Finner alkohol i cellene

Alkoholen passerer lett fra blodet til alle kroppens organer og videre gjennom membranene som omgir enkeltcellene som organet består av. Derfor er alkoholen å finne i hver eneste av kroppens celler kort tid etter at den er drukket. Hver eneste hjernecelle, muskelcelle, hudcelle osv. vil altså inneholde alkohol etter at vi har drukket, og det samme vil være tilfellet for alle cellene til et foster som befinner seg i livmoren til en gravid kvinne som inntar alkohol. Konsentrasjonen av alkohol inne i cellene vil være grovt sett den samme som i blodet. Har man 1 promille i blodet, har man det også i hjernen, huden, musklene, fosteret osv.

Oppnår rushøydepunter når alkoholen er sugd opp og fordelt

Den første tiden etter et alkoholinntak vil alkoholkonsentrasjonen i blodet være stigende. Når all alkohol er sugd opp og noenlunde jevnt fordelt i kroppens celler, oppnår vi gjerne høyeste punkt på blodalkoholkonsentrasjonskurven etter alkoholinntaket. Etter dette vil alkoholkonsentrasjonen i blodet synke. Dette skyldes først og fremst at alkoholen forbrenner i leveren.

© Frode Øverli. / Distr: Strandcomics.no

 

Forbrenning

Kroppen kvitter seg med alkohol ved å forbrenne (omdanne) den til et stoff som heter acetaldehyd, som igjen omdannes videre til eddiksyre. Dette foregår i leveren. Sluttproduktet i denne omdannelsen, eddiksyre, finnes alltid i kroppen, dannet på andre måter, og er således et stoff kroppen er vant til å håndtere. Eddiksyre har få kjente uheldige eller skadelige virkninger. Acetaldehyd derimot er et langt mer giftig molekyl, som kan skade cellene på mange vis. Alkoholforbrenningen er heldigvis normalt styrt, slik at acetaldehyd får liten anledning til å hope seg opp, fordi det vil omdannes til eddiksyre straks det dannes. Leveren har normalt større kapasitet til å omdanne acetaldehyd til eddiksyre enn til å danne acetaldehyd fra alkohol.

Straks den første alkoholen er blitt absorbert og passerer leveren, starter alkoholforbrenningen. Alkoholforbrenningen begynner derfor vanligvis nærmest umiddelbart etter alkoholinntaket. Den første timen(e) etter et alkoholinntak skjer både absorpsjon til blod og fordeling fra blod til organer, samt forbrenning samtidig. Når alkoholen er absorbert og fordelt, blir forholdene mer oversiktlige, og blodalkoholkonsentrasjonen vil synke i takt med alkoholforbrenningen i leveren. Alkoholforbrenningen foregår med konstant hastighet, slik at alkoholpromillen i blodet synker med 0,12-0,18 promille per time hos de aller fleste, med 0,15 promille per time som gjennomsnittsverdi for begge kjønn. Det kan foreligge forskjeller mellom forskjellige individer, men vanligvis er disse beskjedne (0,12-0,18 promille per time). Hos folk som drikker mye, kan imidlertid forbrenningen gå raskere, med verdier opp mot 0,30 promille per time, og i sjeldne tilfelle enda fortere. Men for de fleste vil det være slik at alkoholkonsentrasjonen i blodet vil øke så sant inntaket av alkohol per time er høyere enn den alkoholmengden som gir en promille på 0,15. Nedenfor vises hvordan slike mengde-/ promilleberegninger kan gjøres. Ved lave promiller, under 0,2, kan alkoholforbrenningen gå noe saktere mens alkoholen forbrennes ned til nivåer langt under 0,1 promille.

Sure melkeprodukter gir ikke rus

Det er en nokså utbredt misforståelse av vi uten å ha drukket alkohol i det hele tatt, kan ha en lav alkoholkonsentrasjon i blodet, som kan overskride 0,1 promille. Det har vært antydet at dette for eksempel kan inntreffe etter inntak av sure melkeprodukter (kefir eller lignende). Dette skjer ikke i praksis, men alkoholkonsentra- sjoner på tiendeparten (0,01 promille) og hundreparten (0,001 promille) av 0,1 promille kan påvises uten at man har drukket alkohol.

Kraftig mosjon eller badstue øker ikke alkoholforbrenningen

Det er også en utbredt misforståelse at kraftig mosjon, badstubad, kaffedrikking og mer drastiske tiltak kan øke alkoholforbrenningen. Ikke noe av dette holder imidlertid stikk. Vi kjenner ikke til noe virkningsfullt sikkert middel som øker forbrenningshastigheten. Store inntak av fruktsukker (fruktose) kan øke alkoholforbrenningen, men da skjer det samtidig også biokjemiske endringer i leveren som kan være uheldige.

Skilles ut i luft og urin

Det er forbrenningen i leveren som er hovedårsaken til at alkohol forsvinner ut av kroppen. Vi skiller også ut alkohol i utåndingsluft og urin, men disse mengdene av uomdannet alkohol, betyr lite i forhold til den mengden som omdannes i leveren. Ved denne omdannelsen produseres det energi (kalorier) i leveren. 1 gram alkohol gir ca 7 kalorier, en standard alkoholenhet på 12 gram alkohol gir 94 kalorier, og en halv flaske vin på 36 gram alkohol gir ca 250 kalorier.

øl
Beregning av alkoholkonsentrasjonen i blodet

Den alkoholmengden vi inntar, vil grovt sett fordele seg i den prosentdelen av kroppen som består av vann, dvs. hos de fleste ca 60-80 % av kroppsvekten. Hos kvinner er fordelingsvolumet for alkohol oftest mellom 57 og 75 % av kroppsvekten, hos menn er det oftest mellom 66 og 84 % av kroppsvekten. Således vil en person på 70 kg ha ca 40-60 kg vann til fortynning av den alkoholmengden som tas inn. Fordelingsvolumet for alkohol kan beregnes nokså nøyaktig når vi kjenner en persons høyde og kroppsvekt. Til mer grove orienterende beregninger kan vi legge til grunn et gjennomsnittlig fordelingsvolum på 68 % av kroppsvekten. Vi vet omtrent hvilken promille en person på 75 kg får etter å ha drukket fem standard alkoholenheter à 15 gram alkohol «på styrten», dvs. 75 gram alkohol ved å sette opp regnestykket:

75 gram / 75 kg x 68 %. Dette blir 75 gram / 51 kg dvs. 1,5 gram/kg eller 1,5 promille.

1 time fra siste alkoholinntak til alkoholen er absorbert

En beregning utført på denne måten, tar imidlertid ikke hensyn til verken tiden som trengs før all alkohol er absorbert eller til forbrenningen. Hvis vi for enkelhets skyld sier at det alltid vil gå 1 time fra siste alkoholinntak til alkoholen er absorbert, skjønner vi at vi ikke kan beregne alkoholkonsentrasjoner med noen som helst sikkerhet den første timen etter siste alkoholinntak.

Alkoholforbrenningen starter samtidig med alkoholinntaket

Dernest må vi ta hensyn til alkoholforbrenningen, som i praksis starter samtidig med alkoholinntaket. Til grove beregninger kan forbrenningshastigheten alltid settes til 0,15 promille per time. I eksempelet ovenfor finner vi at alkoholkonsentrasjonen 1 time etter at fem standard alkoholenheter ble drukket «på styrten» blir 1,5 – 0,15 = 1.35 promille, 5 timer etter drikkestart blir alkoholkonsentrasjonen 1,5 – (5 x 0,15) = 0,75 promille. Hadde personen valgt et noe mer fornuftig drikkemønster, og drukket fem standard alkoholenheter over 4 timer, ville blodalkoholkonsentrasjonen 5 timer etter drikkestart blitt den samme 75 / 51 – 5 x 0,15 = 0,75 promille, men personen ville nok hatt det bedre og unngått promilleverdier over 1, som ofte kan vise seg å være nokså problematiske.

Vi kan beregne blodalkoholkonsentrasjonen etter et alkoholinntakpå følgende måte:

(alkoholinntak i gram / 68% av kroppsvekten i kg) - (0,15 x timer fra drikkestart) = aktuell promille

Det skal bemerkes at disse resultatene er orienterende, har betydelig slingringsmonn og bare kan beregnes når det er gått mer enn 1 time siden siste alkoholinntak.

Opprettholde, men ikke øke, en oppnådd promille

Beregninger av denne typen kan også være en hjelp til å finne ut hva som kan drikkes for å opprettholde, men ikke øke, en oppnådd promille. Drikker man mer alkohol per time enn det som gir 0,15 promille vil promillen øke. En person på 75 kg med et distribusjonsvolum på 51 kg kan innta ca 7,5 gram alkohol per time uten at promillen øker, fordi 7,5 / 51 = 0,15 promille. Den praktiske huskeregelen blir således at inntak av en alkoholenhet (15 g) annen hver time vil holde blodalkoholkonsentrasjonen rimelig stabil. Lettere personer må drikke mindre enn dette for at promillen ikke skal øke.

Måling av alkoholkonsentrasjonen i blodet

Blodalkoholkonsentrasjonen kan måles med stor nøyaktighet med forskjellige målemetoder. I enkelte tilfeller (for eksempel ved mistanke om promillekjøring) kan målinger ned til nærmeste hundredel av en promille være avgjørende i straffespørsmål. Det finnes en rekke apparater i handelen som kan brukes til å måle alkohol i utåndingsluft, som en indikasjon på hva blodalkoholkonsentrasjonen kan være. Det vil alltid være usikkerheter knyttet til alkoholmåling i luft som mål for blodalkoholkonsentrasjon. For det første kan luftapparatene ha nokså primitiv teknologi og være ustabile. Dernest vil luftalkoholkonsentrasjonen kunne variere mye selv om blodalkoholkonsentrasjonen er den samme. En luftmåling, selv med et avansert instrument, vil således aldri kunne gi et sikkert resultat når det gjelder blodalkoholkonsentrasjonen.

HVILKE VIRKNINGER HAR ALKOHOLEN PÅ KROPPEN?

Vi kan skille mellom to hovedtyper alkoholvirkninger:

  1. Virkninger av enkeltinntak, som krever at alkohol er til stede

  2. i kroppen og som kommer hver gang vi drikker
  3. Virkninger av gjentatte inntak, gjerne relativt hyppige over måneder/år, og som også finnes når all alkohol er ute av kroppen.

Virkninger av enkeltinntak

Hjernen og sentralnervesystemet

Alkoholens virkninger på hjernen representerer de viktigste og mest interessante effektene av enkeltinntak.

I lave konsentrasjoner vil alkohol endre stemningsleiet i positiv retning, redusere konsentrasjonsevnen samt hemme korttidshukommelsen og evne til læring. Den kritiske sansen vil også sløves. Hos de fleste synes denne følelsen av å være lett påvirket å inntreffe ved alkoholkonsentrasjoner rundt 0,5 promille eller lavere. Ved disse, eller litt høyere blodalkoholkonsentrasjoner, inntrer det oftest en viss kritikkløshet og økt risikovillighet. Generelt vil de nevnte virkningene bli tydeligere når alkoholkonsentrasjonen i hjernen og blodet stiger opp mot 1,0 promille. Selv uten reduksjon av ferdigheter, kan disse alkoholvirkningene øke ulykkesrisikoen,utløse aggresjon og vold mot andre samt forlede til selvmordsforsøk.

Reduserer ferdigheter

Med økende alkoholkonsentrasjoner i blodet (og hjernen) vil forskjellige ferdigheter kunne reduseres. Balansen blir dårligere, kontrollen av bevegelser og tungen blir ikke som før. Ved slike blodalkoholkonsentrasjoner, gjerne fra 1 til 2 promille, blir vi trette og sløve, og vi kan bli kvalme. Ved promille på 1,5 og høyere vil de fleste ha problemer med å huske alt som skjer, og hukommelsestapet vil øke med stigende alkoholkonsentrasjon.

Lammelse av nervesystemet

Ved svært høy alkoholkonsentrasjon vil deler av nervesystemet bli lammet. Det farligste som kan skje da, er at respirasjonssenteret (pustesenteret) i hjernen hemmes så mye at pustingen stanser og døden inntrer. Promille fra rundt 3,0 promille og oppover kan være dødelig. Risikoen for denne livsfarlige komplikasjonen økes dersom man samtidig bruker medikamenter som virker dempende og sløvende på hjernen. Dette kan være beroligende midler, sovemidler, sterke smertestillende midler og midler mot epilepsi. Slike legemidler øker også risikoen for at man blir sterkere påvirket ved lavere blodalkoholkonsentrasjon.

Toleranse

Er vi vant til å drikke til et gitt nivå, kan vi utvikle en toleranse, det vil si at virkningene gjerne bli mindre når denne drikkingen har vært gjentatt svært mange ganger med ikke alt for store mellomrom. Også under hver enkeltrus vil det også utvikle seg toleranse hvis rusen varer lengre enn 3-5 timer, med den følge at man etter hvert føler seg mindre påvirket selv om promillen er like høy. Forventninger til hva alkoholinntaket skal medføre, vil også inngå i vår opplevelse av påvirkningen.

Noen bør bare ikke drikke

Les egen artikkel: Hvor mye er for mye?

Hvilken virkning man har av alkohol den variasjonen man kan oppleve fra gang til gang ved samme alkoholinntak varierer. Om man blir aggressiv, voldelig eller selvdestruktive under alkoholpåvirkningbør man ikke drikke alkohol for å unngå muligheten for dramatiske følger for dem selv og omgivelsene.

Et ytterst sjeldent forekommende alkoholreaksjonsmønster er det som i rettspsykiatrien kalles atypisk rus. Her vil man kunne observere brått innsettende endringer i bevissthetstilstand/oppførsel ved lave alkoholkonsentrasjoner. Under en slik endring kan personen utføre handlinger som er helt ukarakteristiske for denne personen, samt ha fullstendig hukommelsestap for det inntrufne i ettertid. Det vil ofte påvises hjerneskade/-sykdom hos slike personer.

drikker vin
Mekanismer bak rusvirkningene

Alkohol påvirker kommunikasjonen mellom hjernecellene. Normalt kommuniserer en hjernecelle med en annen ved å sende ut signalmolekyler som virker på mottakerstasjoner (reseptorer) på andre celler. Både utsendelse og mottak av signalmolekyler kan påvirkes av lave alkoholkonsentrasjoner. Det finnes milliarder av hjerneceller som til sammen benytter kanskje hundrevis av forskjellige signalmolekyler, dog stort sett slik at én celle benytter kun én type signalmolekyl. Det er bare visse hjerneceller og signalmolekyler som påvirkes av alkohol i de konsentrasjoner som oppnås ved vanlige alkoholinntak. Summen av forandringene i cellekommunikasjonen fører til at vi kjenner oss påvirket, at vi opplever de nevnte virkningene av alkohol og at vi kan oppføre oss, tenke og reagere forskjellig fra det vi normalt gjør. Alkoholen gir oss ikke en ny hjerne, men endrer noe på det som vanligvis foregår der. Man mener at de forskjellige reaksjonsmønstrene som registreres etter alkoholinntak, kan tilbakeføres til forskjellige virkninger på den cellulære kommunikasjonen, uten at viktige detaljer på dette området er godt nok kjent ennå. Man har visse holdepunkter for at alkoholeffekter på ett eller noen signalmolekylmottakersystem kan være knyttet til aggresjon under rus, men så langt er dette ikke godt etablert viten. Det man er nokså sikker på, er imidlertid at hjerneceller ikke går til grunne (dør) under alkoholrus, selv ved høye promiller.

Bakrus

Etter store alkoholinntak kan man oppleve betydelig plager «dagen derpå», med hodepine, generell uvelfølelse, depresjon, kvalme og brekninger. Vi vet lite om årsakene til dette. Det skyldes ikke celledød i hjernen, selv om det kanskje kan føles slik. Det skyldes ikke opphopning av acetaldehyd. Det kan være relaterte til uttørring, i hvert fall synes rikelig væskeinntak (utenom alkohol), under rusperioden og etterpå, å ha gunstig virkning. Bakrusens intensitet henger godt sammen med hvor mye og over hvor lang tid man har drukket. Jo større inntak, jo lengre «fest», desto større plager. Man tror at det ved langvarig alkoholpåvirkning kan skje endringer i hjernen som varer noe lengre enn rusen og som gir seg til kjenne som bakrusplager. Det eneste virksomme middel mot bakrusplager er å drikke mindre alkohol. Det må advares mot de aller fleste smertestillende medikamenter, da de kan øke risikoen for blødninger i mage og tarm.

Hormoner

Alkoholinntak som gir promille rundt 1,0 eller mer, kan påvirke nivået av en rekke hormoner i kroppen. Nivået av det antidiuretiske hormonet som styrer urinmengden, vil gå ned, med økt urinproduksjon til følge. Produksjonen og nivået av det mannlige kjønnshormon, testosteron, vil gå ned. Blodnivået av stresshormonet kortisol kan gå opp. Kombinasjonen av de to siste effektene vil ha den motsatte virkningen av anabole steroider, det vil si at store enkeltinntak av alkohol vi kunne virke nedbrytende på muskel massen. Nivået av andre stresshormoner kan også øke, med uregelmessigheter i hjerterytmen til følge. Alkohol kan på flere forskjellige måter forstyrre reguleringen av blodsukkernivået, særlig hos diabetikere, som må være spesielt oppmerksomme på dette.

Celler som skal bekjempe infeksjoner kan hemmes

Etter store alkoholinntak kan en del av de cellene i kroppen som skal bekjempe infeksjoner, bli hemmet i sin funksjon. Dette kan føre til økt mottagelighet for infeksjoner. Om dette også vil gjelde ved små alkoholmengder er mer usikkert, men det er vanskelig å finne grunnlag for at alkohol skal ha noen medisinsk virkning ved for eksempel en gryende forkjølelse.

Blødningstendens

Alkohol kan øke risikoen for en rekke småblødninger, særlig i fordøyelsesorganene. Dette behøver ikke å skape problemer, men av og til ser man at større og alvorlige blødninger utløses

Virkningene av gjentatt alkoholinntak

Hver gang vi drikker alkohol, vil de endringene som er beskrevet under «Virkninger av enkeltinntak», inntre. Det er derfor ikke overraskende at alkoholulykker er hyppigere hos mennesker som drikker mye og ofte. Dersom man drikker mye og ofte over et tilstrekkelig langt tidsrom, kan det skje endringer som er av en annen karakter enn de man har opplevd tidligere.Hvilke konsum som må til for at slike endringer skjer, vet vi ikke nok om. Antydningsvis kan enkeltinntak på over 40-50 g (3-4 standard alkoholenheter) annen hver eller hver dag over et tidsrom på mer enn noen måneder være tilstrekkelig til at nye virkninger eller tilleggsvirkninger kan opptre.

Toleranse

Et eksempel på hvordan gjentatt bruk av alkohol kan endre virkningene av et enkeltinntak, er utviklingen av økt toleranse for alkoholens rusvirkninger. Gjentatte alkoholinntak setter i gang forandringer i nervecellene, som gjør at de tilpasser seg alkoholvirkningen. Hjernecellene hos en person som drikker ofte, krever mer alkohol før de endrer sine signalmottakersystemer, enn hos en som drikker sjelden. Dette merkes ved at den som drikker ofte, «tåler mer» alkohol enn tidligere. Dette kan ha praktiske fordeler, men viser egentlig en begynnende langvarig forandring av nervesystemet, som følge av man drikker ofte. Man kan også få abstinensplager når alkoholtilførselen slutter og alkoholkonsentrasjonen i blodet går ned mot null. Abstinensen er oftest motsatt enn de man opplever under alkoholpåvirkning. Senket stemningsleie, uglede, uro, svetting, søvnforstyrrelser er typiske abstinensplager. Kraftig alkoholabstinens kan være livsfarlig.

Både toleranseutvikling og abstinensplager vil forsvinne dersom man er alkoholavholdende gjennom uker og måneder.

Økt følsomhet

Hos folk som har drukket lenge, kan også det motsatte skje, nemlig at de reagerer på relativt små alkoholmengder med uventet sterke rusvirkninger. Forklaringen på dette er man ikke sikker på. Det kan se ut som noen utvikler kraftigere forventinger til alkoholrusen enn tidligere og derfor reagerer slik. Andre kan ha utviklet skader i hjernen som kan gjøre den mer følsom for lave alkoholkonsentrasjoner.

Avhengighet

Se egen artikkel om avhengighet

Noen av de langvarige forandringene som gjentatt bruk av alkohol påfører hjernecellene, vil vise seg ved økt trang til nye alkoholinntak (avhengighet, «addiction»). Man bruker mye tid på å skaffe seg - og drikke av alkohol og til å komme seg til hektene igjen etter drikkingen. Kontrolltap, manglende evne til å slutte selv om man vet at det er skadelig, sosiale og familiære komplikasjoner, samt ikke sjelden kriminalitet, hører også gjerne med. Dette atferdsmønsteret, som vi kaller alkoholisme, skiller seg ikke mye fra annen rusmiddelavhengighet. Man kan være disponert for alkoholavhengighet ved at det er arvelig. Drikkingen kan føre til en langvarig funksjonsforstyrrelse i hjernen, som så igjen fører til at man ønsker å drike mer. Det blir en ond spiral, som det kan være vanskelig å komme ut av. For å komme seg ut av avhengigheten kreves det at man er lenge uten alkohol. Problemet er å få til denne langvarige avholdsperioden. En bevisst holdning til eget alkoholkonsum, med alkoholfrie dager og uker og bruk av begrensede alkoholmengder hver gang man drikker er viktig for å unngå avhengighet.

Graviditet

Egen artikkel om alkohol og graviditet

Som nevnt tidligere får fosteret samme "promille" som mor hver gang hun drikker. Dette betyr at fosteret får alkoholtilførsel om mor drikker i løpet av svangerskapet. Alkohol er det rusmiddelet som vi med sikkerhet vet kan skade fosteret. Alkohol kan påvirke utviklingen av alle celler og organer, og hjernen er særlig sårbar. Fra tidlig på 1970-tallet har begrepet Føtalt alkoholsyndrom (FAS) vært brukt om en tilstand som omfatter hjerneskade, veksthemming og misdannelser i midtansiktet.

Sikre grenser?

Kan man innenfor visse konsumgrenser kan drikke trygt og ubekymret? Det finnes ikke noe enkelt svar på dette. Enhver rus etter inntak av for eksempel to til fire standard alkoholenheter kan representere en viss ulykkesrisiko. En slik ulykke kan inntreffe selv om man bare drikker én gang i året. Spørsmålet om sikre grenser er nærmest umulig å besvare. Det generelle fornuftsråd blir: jo mindre, jo sjeldnere, desto bedre.

Positive helseeffekter?

Når det gjelder ungdom er det ingen ting som viser gunstige helseeffekter av alkohol. Selv om det ikke finnes helsemessige grunner til å anbefale alkoholbruk, kan alkohol i små doser ha virkninger som mange vil oppleve som positive. Man bør likevel være forsiktig når det gjelder alkohol fordi kan kan få større rus enn ønsket, også ved å drikke lite. Og rus øker risikoen for uhell, skader og ulykker.

Alkohol er et lovlig rusmiddel, som har komplekse virkninger og må tas på alvor. En viss kunnskap om stoffets virkninger kan forhåpentligvis bidra til at så skjer.

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Anonym
0
18.03.2015 10:00:07
å drikke alkohol før man er 18, er bare teit.. greit nok å smake på det men INGEN VITS å drikke seg full.....
Eget valg
1
11.02.2015 12:44:52
Det er selvvalgt om man vil drikke eller ikke, det er mye som kan gå galt, men det betyr nødvendigvis at det blir å gå galt. Alt med måte, men en ting som ikke er veldig greit er å rakke ned og kalle en som velger og drikke for dum, umoden osv osv, og det samme gjelder andre veiem, jeg er verken for eller imot alkohol, men det er noe man velger selv. Det er faktisk ikke ulovlig og drikke under 18, det er ulovlig og selge/lange og man har lov til å feste fra man er 15år. Budskapet eller hva jeg nå skal si : Respekter andres valg, det er ikke ditt problem med mindre du langer.
NooB123
1
09.02.2015 12:51:52
Drikk vann,saft og eller brus
NooB123
3
09.02.2015 12:49:21
Enig med NooB123
NooB123
1
09.02.2015 12:47:12
Drikk ikke alkohol ;D
salmon kalou
1
28.01.2015 09:54:28
chelsea
RONALDOOOOOOOO
3
27.01.2015 11:20:35
Add meg på PSN: i_karoubi SPILL FIFA 15 FUT MED MEG
PaRtY_RuSsErN
2
23.09.2014 00:33:33
Hold deg unna vodka og den slags, da har du sikret deg en god tur hjem!
Rhodos
2
27.08.2014 17:19:12
1881
Sup
4
06.06.2014 12:13:38
tror jeg holder meg til vann
Ærlig Fyr
3
06.06.2014 12:12:48
IKKE DRIKK FØR DU ER 18!!! Helst ikke før du er 20 for å være ærlig.
Ikkje drikk
2
20.03.2014 12:50:08
har unge og rus nå og eg skal ikkje drikke før eg er 18 men skal kje drikke meg full da heller
Norwegian-Games
3
12.02.2014 06:38:25
Add meg på PSN og spill gta 5 eller cod med meg :)
Dark123Hound. i have a youtube channel
6
16.12.2013 13:43:45
å drikke alkohol er ikke bra når du er under 18 år. og husk å subscribe til mitt channel PÅ youtube det heter Dark123Hound.
ws95
8
06.11.2013 23:21:52
Først og fremst vil jeg si til dere som jeg antar er unge her: Følg med i norsktimen! For dere ligger langt bak med grammatikk og setningsoppbygning, og det er skremmende. Og til det som er temaet... De fleste av oss drakk da vi var mindreårige, så jeg ville ikke ha befalt noen til å ikke gjøre det fordi jeg vet veldig godt at det ikke hjelper. Noen ting forblir som de er i verden, og det må vi forholde oss til. Jeg vurderer i det siste og ikke drikke meg full fordi jeg har fått psykiske plager av det dagen derpå, og aner virkelig ikke hvorfor. Men én ting som er sikkert er at det i alle fall ikke er behagelig. Man finner ut selv hva man velger å finne på, så det er opp til enhver, men jeg anbefaler å være forsiktig. Nå er jeg 18, og tro meg, man blir lei av å dra på attenårsdager HVER eneste helg. Så gled dere til dere blir atten, men fortsett å utnytte tiden når det ikke er lov. For når dagen man blir myndig på kommer, er det ikke så mye ulovlig som er aktuelt å gjøre lenger.
LoL
3
18.10.2014 17:01:48
ok, kanskje vi skal følge med i norsktimene, men ikke i nynorsketimene!!!!!!!
terjesjokolade1023
5
12.06.2013 13:14:28
de som drikke alkohol under 18 er bare jævla dumme, faen folk e rare....
Gutt98
6
29.05.2013 23:24:10
Jeg har drukket sprit en gang, dette hadde ikke noe særlig effekt på meg, untatt at jeg ble mye lettere og gladere :) Jeg er snart 15 og jeg vet det er tidlig, men du lever bare en gang... Når du sitter der 80-100 år gammel og holder på å dø, er det bedre å tenke på alle de tingene du har gjordt, enn de tingene du ikke har gjordt :)
lol
10
07.06.2013 13:07:48
du dør raskere av og drikke mer alkohol så du vil heller tenke på tingene du ikke fikk gjort
Knut
16
23.04.2013 20:23:39
Tar heller et glass med saft jeg.
knut 2.0
1
27.01.2015 10:44:47
enig fordi jeg liker navnet
Sille
16
02.04.2013 13:19:26
alkohol er ikke bra for kroppen selv om jeg aldri har smakt det ikke lurt. ADVARSEL!!!
YoLO
15
24.09.2012 12:43:33
Drikking før du er 18 år er bare teit!.....
pondus
9
24.09.2012 12:41:53
ikkje drikk før du e 18.
Miharu~
9
12.04.2011 10:22:26
hey! IKKE si at alkohol er ikke et dop middel.. xD for det ER det nemelig! fordi den gir en langsomere død! alkohol står nemmelig på den harde rusmiddle sia, med Heroin og andre veldig avhengie stuffer! ^^ så please, hvorfor i helvete ikke sperre eller åpne alle veier for rus og andre ting? :3 blir jo krig ut av at vi ikke har gjort det fra får av... :3 haha... ^^'
wow
7
10.12.2010 11:58:54
spiller noen wow?? .... kom på runethotem! ;) også adder dere Soz
CoD
8
10.12.2010 12:33:52
add Chens
wow
6
10.12.2010 11:45:02
worgen 4 evaaaaa!!!!!
gutt 13
6
09.12.2010 21:15:26
foreldrene mine er vel ganske snill:) men har smakt vin ris vin og rød vin men det smaker bare edikk ekke no spess ble ikke full elle no sånn. det er ikke narkontika elle no sånn
16
10
17.10.2010 17:44:36
lol
Miss.me
18
16.10.2010 11:12:00
Jeg er snart 15 og har drikket før kanskje 3 ganger.. Det dumme er at mamma har funnet det ut 2 av gangene! Men jeg vil ikke stoppe av det. Det er så gøy! Uansett så drikker jeg ikke så mye hver gang, kanskje 2-4 rusbrus/cider. Jeg har tatt mitt valg :) jeg skal bli litt mer forsiktig. Jeg har ikke gjort noe galt når jeg drikker, bare kost meg og blitt mye mer utadvent (noe som passer bra siden jeg er litt sjenert) :) du lever bare en gang!:)
Anonym
11
20.09.2010 17:43:52
Er vel strengt tatt utrolig barnslig av dere å sitte til sånn også da. Greit nok det at alkohol ikke er positivt i alle sammenhenger, men hvis du er så satans imot alkohol, da holder du deg unna. Er faen ikke verre.Du trenger heller ikke å mase og plage på de som faktisk drikker, du har da vel for faen ikke noe med om noen andre drikker.
Anonym
14
18.09.2010 22:00:00
Herremoses... LES artikkelen før de legg te slike tankelause kommentara! Det står tusenvis av gale ting alkohol gjere med kroppen, du får bakrus, du leve farli, da kosta penga, da e ulovlig for alle under 18, i tillegg må ein som synest da e kult å drikke ha pinlig lav IQ.
til alkis
11
08.08.2010 15:08:00
så bra for deg. fint å se at noen skjønner man kan ha et liv uten alkohol. jeg er ikke alkoholiker, men sluttet å drikke for et år siden og jeg har aldri vært lykkeligere:)
anonym
27
18.04.2010 11:02:00
Fy faen. Er det mulig. Det er bare teit å drikke. Har dere tenkt på hva konsekvensene kan bli av alkehol eller? Er så lei av å høre på at folk drikker seg fulle. Noen driker seg drita vær helg. HVA ER VITSEN???. synes folk prater for mye om alkehol. Blir så lei. Har hørt at noen har lagd en realety serie som heter festernes mester. Det fester dem hele tiden. Hva er hvitsen med det?? ER EN GRUN TIL AT DET ER 18 ÅRS GRENSE.DET BURDE HA VÆRT STRENGERE REGELER.21 ÅR PÅ ØL OG 25 ÅR PÅ SPRIT 0G SANT.
Anonym
2
12.02.2014 06:41:56
spiller fortsatt ingen rolle på om dt er 18 eller 21 år på øl og 25 år på sprit, ingenting blir bedre av det ;) mange burde være flinkere på og vise mere hensyn til akoholen ;) både 21 og 25 ;)
Anonym
18
20.09.2010 17:54:11
Jeg må si at jeg reagert veldig når jeg så hva du skrev. Hvor gammel er du egentlig ?
huskerdunår
10
13.04.2010 00:22:30
alkohol er kult. men å ende opp med reininger på noen tusenlapper for vandalisme på fylla er en annen sak =)
Alkohol
9
01.02.2010 16:55:00
hva er konsekvensene av å drikke alkohol, hva er det du får ut av det, og hva er det som får deg til å drikke alkohol?? (red: dette finner du svar på i våre mange artikler om alkohol her på ung.no)
fabrigas
12
05.01.2010 13:48:00
fuck russmidler og de som drikker.
Alkis
15
03.11.2009 02:30:57
Jeg er 22 år gammel alkoholiker. Har festet mer en de fleste til sammen. Både med folk, og alene. Pass på dere selv. Jeg trodde ikke jeg kunne bli alkoholiker, men nå sitter jeg her glad og nykter. Livet mitt er bedre nå, også husker jeg alt jeg gjorde på lørdagen, når jeg våkner opp på søndagen. Det er deilig skal jeg si dere. Og jeg har gjort MØØE dumt i fylla. Spar dere selv. Og skal dere absolutt feste, så ikke ha det som et mål å bli mest mulig drita og ufyselig. Kos dere med venner og et par pils i stedet, slik jeg IKKE gjorde. PS: jeg er ikke noen kristelig fanatiker. Jeg speller i heavymetalband og digger fest og morro, men dog uten alkohol. Pass på dere selv, og se etter faresignaler.
Toni
12
07.07.2009 20:19:00
Pff, kjønner at det er 18 års grese på øl, men seriøst, hvis du er 14 eller eldre vil en pils gjøre like mye som en cola. ( Drikker ikke øl på fester og er ikke en ølfanatiker, man skal ikke drikke for mye, med mindre du vil bli full da ;) )
annonym
9
10.06.2009 23:05:43
jeg føler ikke noe problem med drikkingen men blir agressiv og skifter adferd da jeg drikker sprit så den holder jeg meg unna.
15
19
29.05.2009 21:30:43
drikking er ikke kult selv om folk tror det. jeg for min del venter til jeg SELV vil! det handler om det å ville SELV! ikke hva alle de andre mener du skal. VELG SJØL!! :D
Laffen
8
29.05.2009 10:06:28
Jeg er snart 16 år og har drukket meg full et par ganger. Men hver gang jeg har drukket har jeg våknet opp i senga hos en kamerat. Hvordan kan jeg unngå det?
ikke drikk alkohol
2
06.06.2014 12:25:31
ikke drikk da... så enkelt som det!
JEG VET DET !
4
07.09.2013 01:11:53
Dra hjem før du legger deg
Mister pørfekt marthe
7
29.05.2009 10:05:15
Det er veldig barnselig og drikke! dere bryter låven.. Dere burde være likte mis som meg!! HOORSPOWER!!!!
loOSE
6
29.05.2009 10:03:14
jEG SUNS DE ER BARNSELIG OG DRIKKE
Magnus
9
29.05.2009 09:59:40
Jeg har ikke smakt drikke før
PaRtY_RuSsErN
1
23.09.2014 00:36:09
Best å ikke starte!
kule gutten
3
22.04.2014 14:29:35
Hvordan overlever du uten drikke?
KSP
6
15.04.2009 09:08:04
enig med fabolicious
Gustav
13
02.03.2009 09:55:25
Jeg synes alkohol er for voksne, barn burde ikke drikke alkohol i det hele tatt!
Randomperson
2
02.05.2013 21:18:40
Jeg er helt enig med deg. Hvis barn drikker er det større sjanse for at de blir avhengig senere, og det kan også gå ut over kroppsutviklingen deres.
Olav
9
24.02.2009 10:41:03
HEii
brtgb
9
05.01.2009 14:15:26
dere er rare og kan ikke snakke om alkohol på den måten!! feiler!!? skaff dere et liv
robba
9
05.01.2009 14:02:45
vømmøl
Torbjørn
10
19.12.2008 01:23:08
jeg er 20år.det mange av dere sier i loggene, er at dere synest att d e så fette tøft å drikke, er det virkeli det? har selv drokket i mange år. jeg synest ikkje d er spessielt tøft, jeg drikker av og til når jeg skal gå ut me noen bekjente å kose meg. tenk dere om idioter som tror dere er jævelig tøff, for d er dere ikje
robert
13
08.12.2008 14:16:59
hvis du vil drikke så drikker du hvis du ikke vil drikker du ikke
wow
11
26.11.2008 10:09:53
GNOME MAGE

Spørsmål og svar

Faren min drikker ofte i helgene (gjerne fredag og lørdag hver helg). Han blir veldig sint og kjefter mye og er truende og skremmer både meg og moren min
Hei Takk for din henvendelse.  Du forteller at din far ofte drikker i helgene. Han blir sint og kjefter. Dette oppleves som truende både for deg og d...
Spørsmål om alkohol.
Hei   1. Alkoholholdig drikk er en væske som hovedsakelig består av smakstilsatt vann og det kjemiske stoffet etanol (etylalkohol). Alkohol utvinnes...
Aldersgrense for å drikke øl i Tyskland.
Hei Vi har ikke noe sikker informasjon om dette, men tror (med et lite forbehold) at du kan stole på tallene fra denne lisat på Wikipedia. Der står d...
 hvor mange ungdommer under 18 som drikker alkohol ++
Hei   Du kan lese mue om alkohol, avhengighet, hvorfor man ikke bør drikke for mye og konsekvenser av å drikke alkohol på www.ung.no/alkohol.   je...
Om leveren og skader av alkoholmissbruk.
Hei Hva gjør leveren? Leveren er et stort kjertelorgan som har en rekke viktige funksjoner i kroppen, der den blant annet inngår i fordøyelsessystem...
Jeg har cøliaki, hva kan jeg drikke av alkohol?
Hei Takk for spørsmålet!   Aller først vil jeg bare minne om at det er 18 års aldersgrense for kjøp av alkohol i Norge.   Vin inneholder ikke glu...
Min lillebror på 17 røyker hasj.
HeiVi skjønner at du er bekymret for broren din. Samtidig viser han at han har tillit til deg og velger å snakke med deg om det. Det betyr også at du ...
Hva er vorspiel? Noen tips når jeg skal på fest for første gang?
Hei! 1. Et vorspiel handler bare om at venner samles og er sammen før de skal på fest. Førfest kan man vel oversette det til på norsk. På den måten k...
Hva er alkohol, hvordan lages alkohol og hva skjer med kroppen?
Hei Det høres ut som du har fått en oppgave, og da finner du svarene på det du lurer på om alkohol i artiklene "Fakta om alkohol" og "Alkohol i kroppe...
Hvor mye må jeg drikke for å bli full?
Hei   Kort tid etter at man drikker alkohol vil de fleste begynne å kjenne virkningene. I artikkelen nedenfor kan du lese om hvordan vi håndterer de...
Konsekvenser ved bruk av 96% hjemmebrent
Hei Når det gjelder straff og reaksjoner som følge av at dere drikker alkohol, så viser jeg til artikkelen nedenfor hvor det står om dette. Det er fo...
Kvote alkohol og tobakk ut av Norge og inn i et EU-land
Hei   Kvote du kan ta med ut av Norge og inn i et EU-land (Spania): 1 liter sprit eller 2 liter sterkvin (inkludert musserende vin) 4 l...
Røyk,snus og alkohol som 16-åring.
Hei   Vi vil si at både du og dine foreldre har rett her. Som du skriver er det ikke unormalt at en 16-åring tester ut røyk og snus og alkohol, samt...
Hvor høy promille av 7 bokser øl?
Hei Hvor høy promille du får påvirkes av en rekke forskjellige ting: Vekt, om du drikker på tom mage, om du er uthvilt, tidligere erfaring med alkoho...
På lørdag drakk jeg mye bør jeg si ifra til noen voksne? 
Hei! Jeg har inntrykk av at det alltid er lurt å være åpen om slike ting. Sjansene er store for at foreldrene eller andre får vite om det uansett - o...
Jeg bare lurer på hvor lav BMI man kan ha før det blir farlig?
Hei! Det er av litt betydning hvor gammel du er også, men uansett så er du jo undervektig. BMI er en måte å beregne det på, og din BMI er jo gansk...
Jeg er forelsket i en jente. problemet er at hun drikker og når jeg er sammen med henne drikker jeg og. hva skal jeg gjøre?
Hei Det at denne jenta drikker når hun er så ung synes jeg er veldig bekymringsfullt. Når du er forelsket i henne er det forståelig at du kanskje føl...
Hvor mye må man drikke for å bli "full"? Og hvordan er det å være full?
Hei. For å svare bra på spørsmålet ditt legger jeg ved en artikkel. Les gjennom denne så får du informasjon om alkohol og hva som skjer med kroppen n...
Hvor mye alkohol må til  før jeg kaster opp?
Hei Hei Om du nå velger å drikke på tross av veldig ung alder, er det noen råd å ta med seg: 1.Drikk mye vann og annen alkoholfri drikke underveis....
Går på p-piller.. er vel ikke farlig å drikke? det minsker ikke sikkerheten av pillene hvis jeg drikker med full?
Hei. Sikkerheten på p-pillene dine reduseres ikke dersom du drikker alkohol. Hvis du drikker så mye at du kaster opp og akkurat har tatt pillen er de...
Se alle

ukens tema

Førerkort (ung.no)

kommentar

Fornøyd: Fikk samme sensor i dag på oppkjøringen - og bestod! Har kjørt 1 gang (i går) siden sist oppkjøring, og hun mente kjøringen i dag var helt glimrende. Synest likevel jeg skulle fått lappen for 4 mnd siden... men la gå - ut å kjøre nå! Les innlegg