Fornøyd: Jeg fikk noen fotballsko til konfirmasjonen. Jeg er faktisk veldig førnlyd. Konfirmasjon handler vel ikke bare om gaver? Les innlegg

Kommentaren

Alarmtelefonen skispor
Alarmtelefonen skispor

Emner

Aldersgrenser - jobb

Aldersgrenser jobb

Stort sett gjelder reglene i arbeidslivet for alle, uansett hvor gammel du er. Men på noen områder finnes det spesielle regler for å beskytte deg som er under 18 år.

Offentlig og kvalitetssikret

Loven skiller mellom fire alderstrinn når det gjelder alder og arbeid:

Under 13 år

Personer under 13 år kan som hovedregel ikke ta arbeid. Hvis familien driver gård, kan imidlertid barn under 13 år hjelpe til med for eksempel potethøsting, bærplukking og lett stell av dyr. Dette regnes ikke som arbeid i lovens forstand

Aldersgrensen på 13 år gjelder heller ikke dersom du for eksempel skal være med i filminnspilling eller teater, men bare hvis det tas tilstrekkelig hensyn til din sikkerhet, helse, utvikling og skolegang. Du må også ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte, og det må foreligge forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Les mer om dette på arbeidstilsynet.no.

13 - 15 år

Hvis du har fylt 13 år kan du utføre "lett" arbeid. Dersom arbeidet er vurdert som lett, kan du for eksempel ta jobb som avisbud eller utføre kontor- og butikkarbeid.

Har du fylt 14 år, kan du også ha annet arbeid som en del av skolegangen din eller i praktisk yrkesorientering. Slike opplæringsprogram skal være godkjent av skolemyndighetene.

Dersom du er under 15 år eller er skolepliktig, kreves det skriftlig samtykke fra foreldrene dine (foresatte) før du kan begynne i arbeid. Les mer om det på arbeidstilsynet.no.

15 - 18 år

Ungdom over 15 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Det betyr at du eksempelvis kan ta butikkarbeid og rydde- og vedlikeholdsarbeid i parker.

Arbeidsgiveren må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om arbeidet kan være til skade for deg og plikter og gjøre det som er nødvendig for å ivareta din sikkerhet, helse og utvikling.

Visse typer arbeid regnes som farlig, og er forbudt å utføre av personer under 18 år. Arbeidsgiveren din kan ikke sette deg til slikt arbeid. Du kan for eksempel ikke utføre arbeid hvor du kan bli utsatt for kreftfremkallende kjemikalier, stråling eller farlige maskiner. Selv om arbeidet i utgangspunktet er forbudt, kan ungdom mellom 15 og 18 år i visse tilfeller likevel utføre arbeidet dersom det skjer som ledd i en yrkesrettet opplæring.

18 år

Når du har fylt 18 kan du ta de aller fleste jobber. I noen jobber er det likevel egne aldersgrenser. Du må for eksempel ha fylt 20 år for å ha lov til å selge brennevin.

Strek

Arbeidstid - hvor mye kan du jobbe?

Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer det i å dra nytte av undervisning. Regelverket skiller på alder og om du er skolepliktig eller ikke. Skolepliktig er du så lenge du går i grunnskolen det vil si ut ungdomskolen.

  Under 15 års og skolepliktig
  For personer som er under 15 år, eller som er skolepliktige, må arbeidstiden ikke overstige 2 timer i døgnet, og 12 timer i uken i uker med undervisning. På skolefrie dager kan du arbeide opp til 7 timer i døgnet. I skoleferier som varer i minst en uke, kan du arbeide opptil 7 timer i døgnet og 35 timer i uken.

  Arbeidstilsynet kan gi tillatelse til at du kan arbeide utover 2 timer i døgnet og 12 timer i uken ved kulturelt eller lignende arbeid. Eksempel på dette er deltakelse i et teaterstykke. Dersom du er med i en ordning i regi av skolen som bytter på teoretisk og praktisk utdanning, må arbeids- og skoletiden til sammen ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

  Når du er under 15 år eller skolepliktig, skal du ha fri mellom 2000 om kvelden og 0600 om morgenen. Det finnes unntak fra denne bestemmelsen. Du kan for eksempel være med i filminnspilling eller teaterstykker.

  15 - 18 år og ikke skolepliktig
  For personer mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige, må arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Du skal også ha fri mellom 2300 og 0600. Arbeid mellom 2100 og 2300 er nattarbeid, og er kun tillatt på visse vilkår.

  Det er egne regler for såkalt "kulturelt arbeid" - det vil si arbeid i teater, film og liknende. Blant annet er det unntak fra forbudet mot nattarbeid.

  Hvis du er mellom 15 og 18 og ikke er skolepliktig, er det også unntak fra forbudet mot nattarbeid i forbindelse med rengjøring, ombæring av aviser m.m. Hva som er unntatt og hvilke regler som gjelder da, står i forskriftens kapittel 5.

  Unntak fra forbudet om nattarbeid står i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-9.

  Over 18 år
  For personer over 18 år må den alminnelige arbeidstiden ikke være mer enn 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. Dette er utgangspunktet, men loven setter i noen tilfeller andre grenser (36/38 timer) i løpet av 7 dager. I tillegg åpner loven for gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Mange arbeidsplasser har imidlertid avtale om kortere arbeidstid enn det som er lovens utgangspunkt.

  Reglene om arbeidstid står i arbeidsmiljøloven kapittel 10 - om du er over 18 (Lovdata).

 

Kilde: Arbeidstilsynet


Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
mamma
0
09.03.2015 21:29:53
Hei. Min 17 år gamle datter har fått sommerjobb på en koselig café. Hun skal kun jobbe dagtid, men har hun lov til å selge alkoholholdige drikker? Det selges øl, vin ol der, og det blir jo veldig tungvint om noen andre må ta opp bestilling på dette istedenfor henne:-)
11 år
0
01.03.2015 20:58:46
Jeg er 11 år og søker lønnet arbeid hva kan jeg gjøre?
Mårn
0
26.02.2015 23:17:24
Æ har jobb i Maxbo... Fikk det før æ fylte 15 (7 mnd før kanskje) trives godt og jobber hver tredje helg+ fredager etter skoletid samt. Mye i ferier. Det største æ jobbe e 8 timer og det minste e 5... Enkelt og grett
Max 15
0
24.02.2015 22:33:38
Jeg mener vi alle som er ungdommer i 14-16 års alderen burde kunne jobbe, jeg personlig jobber i en liten butikk og føler at jeg kan t a ansvar, rådgiver kunder osv. Dette mener jeg også mange andre ungdommer ville klare! Skal dere en jobb, det er vært det og det er aldri for tideli!
Gutt 14
1
24.02.2015 20:23:49
Jeg jobber i ungdomsråd :)
Ada
1
24.01.2015 22:51:26
oppfinneren Thomas Alva Edison tok sin første jobb som 12 åring. Han var 12 år i 1859. Han solgte aviser på toget. Han spurte om jobben selv. Han fikk lov å ta jobben hvis foreldrene sa ja. Han avtalte at dersom han fikk lov hjemme skuulke han møte på jobb neste dag. Han gikk hjem og spurte foreldrene sine som sa ja. Så han startet sin yrkes kariære som 12 åring.
Fannyba
0
26.08.2014 13:57:31
Hvor gammel må jeg være for å jobbe med penger?
NOV
3
12.05.2014 10:48:09
jeg vil ha en sommerjobb men hva er aldersgrensen på NOV
jobber
3
30.03.2014 14:48:49
Æ e snart 13 og jeg lyst å jobbe for å tjene litt penger sjøl !
He noen tips kor ej kan jobbe og reglene noko sånt svar plisss (Red.: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Jente 13
0
24.11.2014 13:01:24
Jeg er en jente på 13 år:) Jeg er avisbud og går med Dagbladet, jeg går sammen med en venninne og vi tjener rundt 100kr. Hver hver gang. Vi selger til sammen 20 aviser. På starten kan det ta ganske lang tid, vi brukte 7 timer første gang pg det er jo helt sykt lang tid, men nå har vi gått rundt fem ganger og nå bruker vi bare to timer. Ikke gi opp hvis det er kjedelig på starten, når du først får faste kunder kan du selge ganske bra, vi bruker også å få en del tips:) Du kan søke på Dagbladbud.no
Steve arp
4
20.03.2014 11:07:03
jeg er 16 år og har veldig lyst å jobbe!!!
kan jeg søke på elkjøp, rimi, europris, spar, rema 1000?????
jeg har ingen peiling :( (Red.: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Onen
8
27.01.2014 19:16:47
Du kan søke job som 12 åring, bare du fyller 13 det året.
FLIX54
4
24.12.2013 22:42:08
Jeg jobber på NRK super
Ada
0
24.01.2015 22:38:03
kult
PocktStyle
17
16.12.2013 18:55:07
Ville bare stikke innom for å minne deg på noe: DU er vakker, DU er viktig og DU kan gjøre hva du vil. La ikke noen holde deg nede, DU er verden og DU er viktig. Hadet flott, ønsker deg et godt liv :)
Kauk
4
12.02.2014 00:21:13
Loool
jenta som ikke får noe svar
3
08.12.2013 09:04:39
jeg har stilt mange spørsmøl siden men aldri fåt noe tilbakemelding.jeg er 12 år. I NIDS SVARRRRRRRRRRRR
JEG VIL JOBBE HOS VG , AP, DB,OSV (Red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Svareren
1
10.12.2013 18:44:38
Du kan ikke jobbe på store "skikkelige" arbeidsplasser enda. Dessverre. Gutt 14.
TULL
4
02.12.2013 15:54:03
Hei, jeg er 14 og jobber på Rema 1000. Jeg jobber hver lørdag og innimellom i ukedagene, men når jeg jobber i ukedagene jobber jeg opptil 6 timer til 9. Det står det ikke er lov?
Lille My
0
05.04.2014 12:18:22
Det er ikke lov, nei. I ukedagene kan du kun jobbe opp til 2 timer om dagen, og ikke etter klokka 20:00 eller før 06:00.
...
1
17.09.2014 23:01:34
NB. Husk at det er unntak, men 9 timer er litt mye.
Ffff
0
02.12.2013 14:05:27
Det er lov og være i kassen under en alder av 18 år, men du kan ikke selge røyk!!
Linda
0
08.02.2014 22:51:20
Du kan selge røyk og snus i kassen når du er over 16 år, men du har ikke lov å selge alkohol når du er under 18 år. Hilsen jente på 17 år som jobber i matbutikk.
svarer
3
21.05.2014 01:35:23
Må nok desverre skuffe deg der, du har ikke lov å selge tobakksvarer om du selv ikke har fylt 18år. Kilde lovdata, se §11. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14#KAPITTEL_2
?Jenta?
3
24.10.2013 19:47:56
Endelig jar jeg bevis til foreldrene ine at jeg kan bestemme hvor jeg skal bo. takk ung.no
Idaho
0
17.10.2013 11:48:48
hei :) jeg har veldig lyst på jobb og jeg er 00-er så jeg er gammel nok men jeg vil ikke gå tur med hund, unger eller gå med avisen:/ jeg vil ha en orntilg jobb :O kan man spørre i gatekjøkken om å jobbe der??
Linda
0
08.02.2014 22:53:34
De fleste butikker/gatekjøkken osv vil helst ha folk som er 16-18 år, men du kan gå innom og spør om de har ledige stillinger og hvor gammel man må vere for å jobbe der :-)
HI
1
14.12.2013 08:39:18
Nei, men du kan jo altid prøve.
Ideal
4
09.10.2013 15:28:31
Kan man søke jobb som 12 åring
(red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Death Army
0
25.10.2013 22:04:28
Ja, du kan søke jobb som 12-åring, men det er mindre sjanse for å bli tatt inn. Mitt råd er å satse på småjobber eller rydde/sorteringsjobber. Mange under 12 år har småjobber.
Hecto
0
08.10.2013 06:52:54
Hei jeg og en venn vil søke jobb på lageret på Expert i sommerferien til neste år. Kan man få den jobben når man er 13 (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
NEI
0
17.09.2014 23:04:41
Husk på lager er det mye tungt arbeid og tungt og skadelig arbeid er ulovlig Før du er 18
jeeeepp
1
05.10.2013 21:03:06
Jeg fikk min første jobb som 10-11 åring! så fikk jeg jobb i butikk som 14
awsome boy
0
02.09.2013 09:37:57
jeg er 13 år og vil ha jobb hvor kan jeg finne en jobb. :)
En som går med Avisa
0
24.11.2014 13:06:36
Du kan gå med VG eller Dagbladet, du tjener ikke så værst:) Gå på VGbud eller dagbladbud på nettet så kan du søke jobb:)
mosty
0
30.08.2013 17:01:09
vil jobbe
Meg
2
01.05.2013 19:24:01
Men vist du er 12, skal bli 13 samme året går det ann å være avisbud da? Eller må du være fylt 13 år?
Lille My
0
05.04.2014 12:20:10
Ja, du kan det. Jeg jobber som avisbud, det er gørrkjedelig, men lettjente penger.
JegErMegSelv
2
18.08.2013 17:56:50
Ja, du kan det jeg gjorde det. Men skal love deg at å selge avis suger! Vent heller på en ordentlig jobb
Avisbud på snart 15 år
1
26.05.2013 17:19:50
Du må nok være 13 år før du kan begynne å selge aviser som avisbud! :-) Når du er 12 ½ år kan du begynne å søke! :-) www.ba.no/dorsalg eller www.vg.no
Anonym
6
05.05.2013 13:17:16
En venn av meg jobbet i vg før han ble 13, så ja, det er mulig =)
Tomas
3
11.04.2013 15:10:36
jeg er 14 og jeg vil finne jobb hva skal jeg gjøre
...
7
18.02.2013 11:14:55
For og jobbe i kassa må du være 18 år, eller over.
Lille My
0
05.04.2014 12:21:09
Du må bare være over 15. Man må være over 15 for å kunne ta i mot/levere ut penger og annen betjening av penger. Henger sammen med at den kriminelle lavalder er 15.
vsd
1
14.12.2013 08:40:38
Bare hvis de selger røyk/alkohol.
Mathias
2
25.04.2013 23:02:34
Det står heller ikke at man kan jobbe i kassa når man er 15? Står bare at man kan jobbe i butikk. Det de mener med å jobbe i butikk er å sortere varer, osv osv.
Silje K.
2
05.10.2012 21:14:38
dere som spør om vi kan hjelpe dere med å finne en jobb som passer dere. GOOGLE IT! hvordan kan vi andre vite hvordan dere skal få dere en jobb som dere trives med? vi kjenner dere ikke.
Ylvis
1
02.06.2013 04:40:17
Ganske teit kommentar i følge med at uttrykket ''noe som passer dere'' vil nok gå utifra kvalifikasjonene deres, eller hva de kan gjøre utifra alderen. Ikke hva som passer dem utifra hva de liker.
Dato-Jenta !
23
20.09.2012 10:19:46
Jeg jobber på Kiwi, og er 14. Jeg jobber 3 timer i uka, og får 106 kroner timen. Jeg fikk jobben ganske lett, men ser mange vil ha jobb, men er du 13 og vil ha jobb, bare gå å spør forskjellige plasser ! :D Kan virkelig anbefale Kiwi, flott arbeidsmiljø :D
Hei på deg
2
04.05.2013 20:08:59
Jeg er 12 og vill tjene penger kan jeg jobbe noen steder?
Ada
0
24.01.2015 22:44:11
du kan f.eks jobbe hos slekninger privat f.eks å vaske for dem eller klippe plenen og annet hage arbeide. du har ikke lov å.jobbe i vanligvhjobber før fylte 13 år. Du kan gå,tur med hunder mot betaling eller passe barn
ddw
1
14.12.2013 08:41:00
Neste år.
DJ P!nk
9
11.09.2012 14:35:47
Hei alle sammen. Jeg har tenkt å utdanne meg til DJ, og jeg vet ikke hva jeg skal kalle meg. Noen tips?
messi
9
31.08.2012 23:06:27
hei,jeg er 13 år å vill jobba,hvordan kan jeg få en jobb kan noen hjelpe meg med det?
Jylan
4
14.08.2012 01:57:41
Hei, jeg er en 16 år gammel jente som søker deltidsjobb. Har veldig lyst til å jobbe i en klesbutikk\matbutikk, sitte i barnevakt eller noe likende, men finner ingen jobb til meg.
Linda
0
08.02.2014 22:55:53
Du kan prøve å sende inn søknad og cv til diverse matbutikker. Jeg jobber selv i matbutikk, startet å jobbe der når jeg var 16, og nå er jeg 17. De fleste klesbutikker som til dømes Bik Bok og marcel vil helst ha folk over 18 år.
desperat hjelp
0
17.09.2014 23:13:04
ikke bare send en søknad. Da viser du at du er passiv noe som ikke akkurat kommer godt med når du vil jobbe i butikk. Gå til arbeidsplassen og spørr sjefen. Det er mer direkte og han/hun får inntrykk av at du virkelig vil ha jobben. PS. Men det nytter ikke og spørre om jobb og så sende en halvveis gjennomført søknad etterpå. Det må gjørs skikkelige
tungan DJ
6
26.07.2012 10:31:21
hei jeg e 12 år jeg full 13 i 2013 ka eg skal gjør då skal eg vente eller
DJ tungan miste green lol tise på din ege seng
4
26.07.2012 10:29:51
hei jeg e en gutt med 12 år om det går han å ha jobb selom eg har ikke full 13 år
Amanda
3
23.07.2012 16:54:49
Jeg leter etter jobb, helst med fotografering. Jeg elsker å ta bilder, og jeg er flink med å utrykke ting i bilder. Jeg er 13 år. Jeg vil gjerne jobbe med fotografering fordi jeg vil utvikle meg å bli riktig god når jeg er så ung, vil ikke først begynne med det når jeg begynner på videregående. Jeg kunne godt tenke meg en jobb der jeg for melding om hva jeg skal ta bilde av, f.eks. et bilde som utrykker tristhet, glade mennesker eller at jeg skal ta bilde av en blomst. Ellers så kan jeg godt tenke meg å jobbe med å ta bilder innen reklame. Jeg kan jobbe med andre jobber også, f.eks. avisbud. Jeg bor på en øy utenfor harstad, så må passe sånn sett. Jeg vil gjerne tjene penger til nytt speilreflekskamera. Skjekk bloggen min; www.aalven.blogg.no for å se litt av bildene mine. Håper noen er interesert!
kallenavn
0
17.09.2014 23:20:08
Jeg er 19 år og jobber som fotograf. Et enkelt tips er rett og slett å vise hva du er god for. Dra til en avis og vis dem hva du kan. Eller du kan ta bilder og legge dem ut for salg på nettet. Jeg driver et fotostudio hvor jeg tar bilder av konfirmanter, brudepar og familier. Husk øvelse Gjør mester!!
Linda
0
08.02.2014 22:56:53
Slike jobber må du nok desverre vere over 18 år og helst utdannet til. De fleste fotografer og aviser tar ikke inn folk som ikke har riktig utdanning eller alder.
Alva
5
13.07.2012 22:27:23
Hei :) Jeg er 11 år og har VELDIG lyst på en jobb. De fleste tror og synes jeg oppfører meg som en 13 \ 14 åring og jeg liker å ha ansvar for ting som ikke bare er som å rydde rommet hjemme ;) Håper noen svarer for jeg trenger virkelig litt sparepenger :)
Me
1
30.05.2013 20:58:53
Hei Alva! Har det akkurat som deg(bare at jeg nylig fylte 12) har også veldig lyst på jobb utenfor hjemme føler det er mer motivere de fordi det på en måte ikke er en ekte jobb når man hjelper til hjemme! (Må så klart gjøre det også men vil ha noe annet i tillegg)
Thea
7
02.07.2012 00:25:51
hei , jeg er ei jente på 11 år og lurte på om det finnes en jobb som passer for meg som jeg tjener litt penger på MVH Thea
Martinus
1
29.04.2013 21:13:19
Hvis familien driver gård, kan barn under 13 år hjelpe til med f.eks. potethøsting, bærplukking og lett stell av dyr. Det regnes ikke som arbeid i lovens forstand. Folk under 13 år kan derfor desverre ikke ta arbeid men kanskje barnevakt ? ER ikke sikker på om du må vere 13 da...
KF
0
17.09.2014 23:21:46
Barnevakt er i lovens forstand ikke en jobb. Så det går fint
avisbud
10
11.06.2012 21:48:30
hvorfor er det så mange som absolutt ikke vil være avisbud. Jeg har vært det i ca 1 år og trives ganske bra med jobben. Jeg går med aviser hver søndag fra 10.00 - 11.45 og tjener mellom 220 og litt over 300 på en dag. pleier å få ca 1000 kroner i månden :)
hhh
8
29.05.2012 15:45:50
hei er gutt å 13 år kan jeg jobbe i butikk fåreksempel rydde eller i kassa
MaliÆ
7
15.05.2012 17:56:52
Jeg trenger jobb er mello 12 - 13 år trnger det fort!!
jente
6
20.04.2012 21:17:34
hei jeg er elve og hvet jeg ikke kan ha jobb ennå men vil ha jobb er det en mulighet
mur
3
29.03.2012 10:54:23
hei jeg er 17år og blir 18. 7 juli og leter etter sommer jobb
dwda
0
14.12.2013 08:42:21
Søk jobb.
megselv
3
24.03.2012 09:57:23
Det blir veldig rart, og rett å slett feil, å si at man kan ta alle jobber når man er 18 år. Man må f.eks være 20 år eller mer før man kan begynne på Politihøyskolen, som betyr at man må være 23 år for å jobbe som politi. I forsvaret må man dessuten fylle 18 år det året man begynner på utdannelsen sin og de fleste jobber i forsvaret kan man derfor ikke ta som 18 åring.
Noen xP
7
13.03.2012 14:32:00
Hei!Jeg er en jente på 13år,I sommer er jeg 13 1/2...Mamma sier att jeg kan skaffe meg en sommer jobb!Og jeg vil tjene penger:D Har dere noen tips? Og jobber man hele ferien da!?det gidder jeg ikke o.o men noen uker er ok!!:)
Dana
26
06.03.2012 14:44:00
Dere trenger ikke skrive HER om at dere trenger jobb, UNG.no kommer ikke til å svare deg om hvilken jobb du burde ta. Snakk heller med foreldrene deres. JEESUS...
Gentleman
7
10.01.2012 14:48:29
Jeg lurte på om jeg kunne få jobb i en klesbutikk, siden jeg fyller 15 i år?? (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
x
0
08.12.2013 08:51:16
jeg er helt enig med dana ingen kommer til å svare dere jeg har skreved meg tusen ganger .ja bokstavlitalt. så ikke kast bort tiden deres og ring selv eiier noe
x
0
08.12.2013 08:53:01
skrivefeil skaø stå eller noe
Eline
6
07.01.2012 20:09:30
Hei jeg e 14 (Blir 15 i November) å jeg lurer på om man fyller 15 det året at man kan jobbe på ein butikk??
Fotografen
3
06.01.2012 23:05:25
Jeg har søkt på sommerjobb hoss Vg-nett som fotograf, det står at du må vere 12 år, jeg blir 13 i September men har allerede en CV, er det mulig for meg og få den jobben?
Therese
6
05.01.2012 20:52:32
Jeg er en jente på 13 år som leter etter sommerjobb for sommeren 2012! Hvilke jobber passer best for meg, utenom avisbud?!
Hmmm
6
28.12.2011 21:09:15
Jeg er en jente på 12 år og blir 13 i mars 2012 , og jeg prøver å finne meg en jobb... Det er bare at jeg vet ikke hvordan jobb jeg KAN få. Jeg trenger en jobb der jeg kan tjene litt mye per måned for jeg sparer til macbook... Ikke det beste å spare til men jeg må spare til det for at jeg skal få det... Og avisbud kan jeg ikke være for da må jeg være hjemme HVER helg og jeg har fotballcuper, hytteturer, jentekvelder osv... Så, en jobb som kan være i uka, selv om jeg trener 3 ganger i uka da... Det er ikke veldig enkelt for å si det sånn... Søker helst en jobb jeg kan ha i ferier og kan ''bestemme'' litt når jeg skal ha det da.
Berfin
1
19.12.2011 21:31:03
hei jeg heter berfin jeg vil jobbe barnahage eller butik men jeg funnet ikke enda fordi je har et problem som jeg skal ikke jobbe i sommeren bare lørdag og søndag til sommeren fordi jeg skal reise et annet land så kan dere hjelpe til meg for å finne et jobb som e ikke sommerferie bare lørdag og sondag ;)

Spørsmål og svar

13 år og lyst på jobb
Hei, og takk for spørsmål!   Noen deltidsjobber lyses ut på nettsider som www.finn.no, www.nav.no og www.deltidsjobb.no. Mange jobber som passer for...
Hvorfor er det 13 årsgrense på facebook og kan det endres?
Hei Denne aldersgrensen er satt av Facebook på bakgrunn av amerikanske forbrukerlover hvor personer under 13 ikke selv kan kjøpe varer og tjenester. ...
Syns dere at aldersgrensene fungere i dagens samfunn
Hei Jeg vet ikke helt hvilke aldersgrenser du tenker på, men de er der av en grunn. Vi har laget noen artikler om ulike aldersgrenser, legger ved de...
Jente 13 år - jobb som avisbud
Hei, og takk for spørsmålet ditt!   UNG.no kan ikke tipse om konkrete jobber på et spesielt sted, men vi gir generelle tips og råd om hvordan du kan...
jeg er 15 år og har lyst på jobb, hva kan jeg gjøre med dette?
Hei Hvis du sikter til sommerjobb, er jeg redd det nok er litt sent. Men du kan jakte på deltidsjobb som du kan ha til høsten når skolen begynner igj...
Jobb når man er 13 år.
HeiDet er en del begrensninger i hva du kan jobbe med når du er 13 år, men det kan du lese mer om i artikkelen under. Du kan f.eks. jobbe i butikk, me...
Hvordan tjene og spare penger?
Hei og takk for spørsmål!    Det beste tipset for å spare penger, er å lære seg å lage budsjett slik at man får bedre oversikt over hva man har. Bud...
Hva kan man jobbe med når man er 15 år?
Hei I artikkelen om aldersgrenser her på ung.no står det følgende om jobb når man er 15 år:   Har du fylt 15 år kan du ta arbeid som ikke er til sk...
Hvordan skaffe seg jobb på cafe eller butikk?
Hei og takk for spørsmål!    Personlig oppmøte er helt klart det beste når du er på jobbjakt. Butikksjefer o.l. får stadig mange søknader tilsendt, ...
Hvordan få jobb når man ikke har erfaring?
Hei og takk for spørsmål!   Du har helt rett at man må begynne et sted! Og det sier seg selv at når man søker på sin første jobb som ungdom, kan ikk...
Hvorfor er det forskjellige meninger om aldersgrense?
Hei, Takk for spørsmål!Jeg er litt usikker på om du prater om en spesiell aldersgrense, eller aldersgrenser generelt, men jeg skal forsøke å svare så...
Må ha jobb for å henge med i samfunnet. Tungt ved siden av skolen. 
Hei og takk for spørsmål!  Husk at du ikke er alene om å være i en familie med dårlig råd.  Mange kan ha det slik, selv om det ikke er noe som syns "...
Hvordan få jobb i butikk?
Hei Det er faktisk så enkelt som å gå innom en butikk du kunne tenke deg å jobbe i. Spør etter daglig leder eller butikksjef. Det er lurt å ha tenkt ...
Sommerjobb når man er 14 år?
Hei Så bra du tenker på sommerjobb allerede, for det er lurt å være tidlig ute! På ung.nos egen temaside om sommerjobb, finner du mange gode tips til...
Økonomiske bekymringer for familien. Jobb?
Hei jente på 13 Vi er to som svarer på dine spørsmål. Først litt om dine bekymringer, så svar om jobb. Du forteller at far mistet jobben og sliter m...
Hvordan finne jobb (jente 18 år).
Hei I artikkelen "Slik finner du ledige jobber" (se under) finner du mange gode tips. Mange går innom butikker og arbeidsplasser de kunne tenke seg å...
Vurderer å droppe ut av skolen, hva skal jeg gjøre? 
Hei og takk for spørsmål!  Når du skal finne deg en jobb, så er det mange ting det er lurt å tenke på. Du har jo ikke noen spesiell utdannelse nå, så...
Hvordan skaffe seg mere penger når man er så ung? Hvor mye skal jeg spare?
Hei! Jeg har lagt ved flere artikler med tips til hvordan du kan tjene penger. Den ene dreier seg om forslag til å tjene penger hvis du ikke har jobb...
Hvor mye tjener man på jobb på kiwi eller meny?
Hei og takk for spørsmål!    Vi har dessverre ikke konkret oversikt over hva man tjener på å jobbe i butikker som Meny eller Kiwi. Hva man tjener, k...
Vil gjerne gå med avisen, men hvordan får jeg jobben?
Hei og takk for spørsmål!    VG har en egen nettside for de som ønsker å selge VG på søndager. På nettsiden finner du alt du trenger av informasjon,...
Se alle