Jonas: Hei. Jeg har vært ute for akkurat det samme som deg.. Når du tatoverer kjæresten din sitt navn, og det blir slutt har du et problem. Les innlegg

Kommentaren

Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen 116 111

Emner

Jenter i Forsvaret

Norske jenter er ikke pålagt alminnelig verneplikt.

Offentlig og kvalitetssikret

Les teksten på nynorsk.

Sånn er det selv om man ikke uttalt skiller på gutter og jenter i loven (Grunnlovens § 109). Så hvorfor avtjener ikke jenter verneplikt da?

Fordi da grunnloven ble skrevet kunne nok jenter bli statsborgere, men det fulgte ikke de samme rettslige konsekvenser av jenters statsborgerrett som av guttenes. Så 'statsborger' ble ofte tolket innskrenkende og omfattet i mange tilfeller, og verneplikten var ett av dem, ikke jenter.

Kan pålegge kvinner

Så lenge grunnlovens krav til likhet er oppfylt, kan jenter – dersom Stortinget ønsker det – bli pålagt verneplikt i fremtiden. Men hittil har altså ikke Stortinget bestemt at også jenter skal pålegges denne plikten.

Kan søke

Jenter har ikke verneplikt på lik linje med menn. Men det er fullt mulig å gjennomføre alt fra vanlig førstegangstjeneste til befalsutdanning, høyskoleutdanning eller verving. - Tjenesten varer vanligvis i tolv måneder, og starter med opplæring i grunnleggende soldatferdigheter. Det innebærer at man skal lære å ta vare på seg selv og lagkameratene under alle forhold. I opplæringen legges det vekt på å øke overlevelsesevnen samt å bruke personlig våpen i en stridssituasjon.

Villighetserklæring

Når du har skrevet under på villighetserklæringen forplikter du deg til å gjennomføre førstegangstjenesten, samt å møte til eventuell repetisjonstjeneste og mobilisering og i krig.

Tjenestevilkår

Jenter har de samme tjeneste- og avansementsvilkår som menn. Imidlertid gjelder særlige regler for utdanning og tjeneste ved svangerskap, fødsel og amming. Disse reglene, samt reglene for omsorgspermisjon, bygger på de samme retningslinjer som gjelder for andre ansatte i staten.

Våpenopplæring

All våpenopplæring er lik for jenter og gutter.

Lønns-, grads- og avansementsvilkår

Lønns-, grads- og avansementsvilkår er like for jenter og gutter. Forsvaret har i dag full yrkesmessig likestilling mellom jenter og gutter.

Norge er i dag et av de få land i den vestlige verden som tillater jenter i alle former for stridende tjeneste. Som eksempel kan nevnes at Norge i 1995 fikk verdens første kvinnelige ubåt-kaptein.

Rett til dagpenger

Jenter som blir arbeidsledige etter militærtjeneste, har samme rett til dagpenger som gutter som har avtjent verneplikt.

Skoler

Alle skoler i Forsvaret er åpne for begge kjønn. Dette gjelder også Forsvarets kvoter ved sivile skoler. Jenter konkurrerer om opptak på lik linje med gutter, med visse tillempninger i fysiske krav. Les mer om mulighetene.

Førstegangstjeneste

Vanlig førstegangstjeneste er, som nevnt, åpen for jenter. Under førstegangstjenesten kan jenter, i likhet med gutter, konkurrere om opplæring som utskrevet befal. De har samme adgang som gutter til opplæring som kan gi verving (treårskontrakter), og til den særlige HV-utdanningen.

Den opplæring som Forsvaret gir leger, psykologer, farmasøyter, tannleger, veterinærer og prester, er åpen for begge kjønn.

Kvinnelige sykepleiere

Kvinnelige sykepleiere som ikke har sitt daglige virke i Forsvaret, kan etter villighet få en kortere opplæring som også betinger mobiliseringsplikt (at de må møte til tjeneste dersom landet kommer i en krise- eller krigssituasjon).

Tjeneste i utlandet

All tjeneste i utlandet der Norge har personell (f eks i NATO eller FN), er åpen for jenter. I dag tjenestegjør jenter på ulike nivåer i utlandet, deriblant i ledende stillinger.

 

Kilde: Forsvarsdepartementet

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Sara
2
30.01.2013 21:26:28
Lina, sorry altså, men det er litt idiot å si at jenter bør tvinges inn i forsvaret. IKKE personlig ment altså. Men jeg skulle ønske alle kunne alslå uansett. Jeg skal absolutt ALDRI i livet bli med i militæret. Det er jo sånn at Norge er "fredet" eller noe sånt fordi så mange ville ha oljen vår, så det er liten sjanse for krig. Pluss at det er sikkert mange land som vil slå seg sammen med oss sånn som sist gang for å kunne forhandle med oss. Det eneste vi gjør er å sende ungdommer inn i en krig et eller annet sted i verden som vi ikke har noe å gjøre med i det hele tatt. Sender inn soldater som skyter på venn og fiende og bare gjør alt værre. Så får folk det til å høre ut som om vi hjelper til. Synes det er helt idiotisk egentlig.
Charlotte
2
23.01.2013 10:53:47
Jeg mener det bør være helt likt mellom kjønnene, om hvem som blir innkalt, og hvem som kan avslå.
Lina
2
18.08.2010 20:24:49
jeg syntes kvinner egentlig burde tvinges til tjenste fordi, det er for ditt beste.Man for dritbra opplæring og sånt.
List
3
24.03.2010 22:04:00
Hadde alle hærene vært borte, kunne en hel nasjon okkuperes av en mann så lenge han har gæveret. Logisk, men urealistisk. De fleste kvinner er ikke i fysisk stand til å bære en mann med fullt utstyr ut av en stidssone. Derfor er det svært merkelig å¨legge forskjell på kvinner og menn når det kommer til de fysiske kravene.
lisa
6
27.12.2009 04:18:00
mener at menn skal i forsvaret og at kvinner kan dra, men det må være frivillig. kvinner er ikke skapt for å slåss, men for å sette barn til verden.. det er min mening.. er ikke for likestilling, men for likeverdi! skjønner ikke helt hvorfor vi skal ha militær.. hvis alle landene hadde kuttet ut militærstyrkene hadde det jo sansynligvis vært mindre krig? det er jo logisk.. kvinner skal i alle fall ikke tvinges til tjeneste! Lise 17 år.