Mensen er noe dritt: Mensen er noe dritt :/ Les innlegg

Kommentaren

Jobb som avisbud (foto: ung.no)
Jobb som avisbud (foto: ung.no)

Emner

Kjønnslemlestelse, ung.no
Kjønnslemlestelse (ung.no)

Er du en jente i fare for å bli kjønnslemlestet?

Det er straffbart å kjønnslemleste jenter i Norge, og personer bosatt i Norge som medvirker til slik omskjæring kan straffes selv om selve inngrepet utføres i utlandet. Husk at helsepersonell kan hjelpe deg og har taushetsplikt!

  • Snakk med helsesøster eller sosiallærer på skolen eller i kommunen der du bor
  • Ring fastlegen din eller en annen lege
  • Kontakt Røde Kors-telefonen 815 55 201. Her kan du ringe og være anonym info.tvangsekteskap@redcross.no
  • Kontakt Barneverntjenesten i kommunen der du bor
  • Politiet, ring 02800

Kroppen din er perfekt fra naturens side (colourbox.com)

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Og det er du som bestemmer over den.

INGEN rett til å skade kroppen din. Den er din, og det er du som bestemmer over den. Noen jenter opplever press og forventninger fra familien om at kjønnsorganene deres må forandres for at de skal bli ærbare og respekterte. Hvis du kjenner deg igjen i dette skal du vite at norsk lov er laget for å beskytte deg. Det er like ulovlig å fjerne litt som å fjerne mye.

Spørsmålstegn

Hvorfor omskjæres jenter?

Omskjæring av jenter er ulovlig og farlig! Mytene om at kjønnslemlestelse er noe alle gjør, at man bare kan ta litt av jentas kjønnslepper uten komplikasjoner eller at kjønnslemlestelse beskytter jentas seksualmoral er feil!

Konsekvenser av omskjæring - jenter

Hva slags konsekvenser omskjæring kan ha for hver enkelt jente varierer med faktorer som hvor gammel hun var da inngrepet skjedde, hvor omfattende inngrepet var, hvor det ble gjort, forholdet til familie og venner, hvor man bor senere i livet med mer.

Hvor kan du få hjelp?

Har du spørsmål om kjønnslemlestelse, opplevd kjønnslemlestelse eller er pårørende? Det er hjelp å få. I denne artikkelen finner du en oversikt over hvem som kan hjelpe deg.

Truse (colourbox.com)

Myten om jomfruhinna

Skjedekransen (kjent som “jomfruhinna”) er forbundet med mange myter og misoppfatninger. Den oppfatningen som de fleste har, er at dette er en hinne /membran som dekker skjedeåpningen og som “revner” ved penetrering. Dette er ikke riktig.

myte og fakta

Myter og fakta om omskjæring

Myten om at kjønnslemlestelse noe alle gjør, at man kan ta bare litt av jentas kjønnslepper uten komplikasjoner eller at kjønnslemlestelse beskytter jentas seksualmoral er feil !

Les hva som er fakta og vit at i Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt.

Film om kjønnslemlestelse (Bufdir/UDI)

Film om kjønnslemlestelse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) gitt støtte til en dokumentarpreget infomasjonsfilm om kjønnslemlestelse. Her kan du se den - på flere forskjellige språk.

Kirurgisk utstyr

Hva vet du om omskjæring?

Quiz: Hvordan foretas en omskjæring for gutter?
Verdenskart, ung.no

Hvor er kjønnslemlestelse mest utbredt?

Omskjæring praktiseres av folk fra ulike religioner, men det finnes ingen religion krever omskjæring av kvinner. Likevel anslår WHO at det på verdensbasis finnes 130-140 millioner kjønnslemlestede jenter og kvinner og at ca tre millioner jenter kjønnslemlestes hvert år.

Norges lover

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter/kvinner) er forbudt i Norge ved lov. Hvis du blir kjønnslemlestet mens du bor i Norge, og foreldrene dine kunne ha avverget det, har foreldrene dine begått et lovbrudd. Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes.

Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012)

Vi må kjempe for at unge jenter og gutter skal kunne ta egne valg om sitt liv og sin fremtid, også valg av livsledsager. Derfor er det viktig å bekjempe tvangsekteskap. På samme måte skal barn og unge få bestemme over egen kropp. Det er vår plikt å sikre at

unge jenter og kvinner ikke blir utsatt for de store helsemessige konsekvensene som

kjønnslemlestelse innebærer.

Les Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012).