Jonas: Hei. Jeg har vært ute for akkurat det samme som deg.. Når du tatoverer kjæresten din sitt navn, og det blir slutt har du et problem. Les innlegg

Kommentaren

Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen 116 111

Emner

Når kreves vandelsattest?

Vandelsattest

Registrering hos politiet kan få negative følger for unge menneskers planer om yrkesvalg eller utenlandsreiser.

Offentlig og kvalitetssikret

Politiattest (vandelsattest)

Politiattesten viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på vedkommende eller ikke. Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der.

Når kreves vanlig politiattest?

Noen eksempler. Ved søknad om:

 • drosjeløyve
 • å få transportløyve (kjøre lastebil, el)
 • om du skal ta flysertifikat
 • arbeid i brannvesenet
 • å få delta som soldat i internasjonale fredsoperasjoner
 • advokatbevilling
 • arbeid i barnehager og skoler
 • å arbeide som sjåførlærer
 • å være støttekontakt
 • å bli godkjent som Statsautorisert eiendomsmegler
 • firmaattest (handel med utlandet, EØS-reglene)

Kan jeg få politiattest?

Får å kunne få en politiattest må man dokumentere hvorfor man skal ha en politiattest og etter hva som er søkergrunnlaget. Dette betyr at man som regel ikke kan søke om en politiattest bare for å sjekke om hva som registrert på seg selv.

Er du i tvil om du kan få en politiattest kan du kontakte din lokale politistasjon eller lensmannskontor. Du finner ditt lokale politidistrikt med kontaktinformasjon på politi.no.

Du søker om politiattest ved å fylle ut et skjema. Du får skjemaet på nærmeste politistasjon, eller du kan laste det ned på politi.no (pdf). Politiattesten skrives ut av politiet i det distriktet du bor i. I den skriftlige søknaden må du oppgi grunnen til at du ønsker attesten. Politiet har bare anledning til å utstede politiattest til formål med klar hjemmel i lov. Det må vedlegges bekreftelse fra f.eks. arbeidsgiver på behovet for politiattest. Dersom formålet med attesten ikke er klart, kan politiet be om nærmere opplysninger fra deg eller den som har bedt deg legge frem attesten.

Søknaden skal leveres personlig på politistasjonen. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde når du leverer søknaden, for eksempel bankkort, førerkort eller pass.

Les mer om hvordan man søker om politiattester

Les mer om hva som vises på politiattester

Kilde: Politidirektoratet

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
zappo
1
29.09.2012 10:43:08
Hei jeghar søkt moped førerkort 2 ganger og fått midlertidlig kjøretilatelse 2 ganger. Jeg fikk ikke beskjed om noe vandelattest. Hvorfor har jeg ikke fått noe beskjed i heletatt?Blei stoppa på moped igår og fikk bot:-(Har noen no svar til meg??
camilla
2
11.04.2012 13:40:54
kreves det plettfri vandel for å jobbe som advokatsekretær?? (Red. du kan stille spørsmål og få svar fra vårt fagpanel på ung.no/oss)
nimo
3
29.08.2011 14:23:10
har krangle med nabo dame i forbindelse med sjælusi. jeg sendt henne trussel på sms. hun anmeldt meg m dette forholdet? blir jeg registrert hos politiet som konflikt skaper? jeg skal jobbe om 2 månder innen sikkerhet. skal stå noe om den saken i min vandel? lurer bare (red: Du kan stille spørmsål og få svar på ung.no/oss)
solfrid
8
18.01.2011 11:04:31
må en som er trener innenfor idrett for barn og ungdom u/18 år ha vandelsattest? og hva skjer om vedkommende ikke stiller med dette?
tonny
10
18.05.2010 15:09:00
vil ta vekterkurs.. får jeg tatt det hvis jeg har en voldsdom mot politi fra 2004 ??
Dejan
1
15.09.2009 11:23:51
chillern as
en som lurer
3
22.03.2009 16:23:53
Kan privatperson kreve vandelattest ved ansettelse av dagmamma. Kan privatperson kreve vandelattest av barnepass/barnevakt om foreldrene ønsker seg fri 1-2 uke ferie eller fri annen hver helg? (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
bth
7
14.11.2008 12:18:28
hvis jeg ønsker og ta ambulansefag vil d da bli problemer med vandelen min?? og isåfall når blir d sensurert så jeg kan begynne og jobbe?????
Roy
1
02.10.2008 13:40:19
dere svarer ikke på hva som kan være på et rulleblad for å ikke få eller få vandelsattesten. (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
gladgutt
0
07.01.2008 15:20:29
yesssss

Spørsmål og svar

Kan en jeg kjenner være støttekontakt?
Hei Det kan godt være en du kjenner som blir støttekontakt for deg.  Det er ofte det letteste å få til.  Du, familien din, eller den du kjenner som k...
Hvilke yrker krever politiattest?
Hei, og takk for spørsmål! De vanligste yrkene der det kreves framvisning av politiattest er: jobber med barn, for eksempel lærere, førskolelærere...
Spørsmål om førstegangstjenesten og rullebladet.
Hei!   Dette kan vi ikke gi et godt svar på, uten å ha kontrollert vandelen din. Når du søker på utdanning i Forsvaret, så sendes det en forespørsel...
Siden jeg har fått dette forelegget nå, betyr det at jeg ikke kommer inn i garden?
Hei Så lenge det er et forelegg, og det ikke er opprettet straffesak, skal det normalt ikke ha noe å si. Det endelige svaret får du først etter kontr...
Må man ha plettfri vandel for å jobbe som advokatsekretær?
Hei Det er vanskelig å legge frem en oppdatert og fullstendig liste over hvilke yrker/studier som krever plettfri vandel.   Mest sannsynlig er det ...
Vold under påvirkning av rus
Hei Det er vanskelig for meg å si hva straffen vil bli ut i fra det du har beskrevet. For legemsbeskadigelser uten skade som varer i to uker eller me...
Konsekvenser av å bli dømt til samfunnstjeneste.
Hei   Det vil bli registrert i strafferegisteret at man er dømt til samfunnstjeneste. Dette vil også stå på en vandelsattest (rulleblad) i 5 år ette...
Tatt for bruk av hasj - får det konsekvenser for å kunne bli lærer?
Hei Det følger av opplæringslova § 10-9:   "Den som skal tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen eller i vidaregåande skole, i musikk- og ku...
Hva er vandelsattest?
Hei Vandelsattest er det samme som politiattest. Du kan lese mer om hva det er i artikkelen "Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?". Hilsen ...
Jeg søkt på lærerutdanning og lurer på om jeg får komme inn på dette studiet uten plettfri vandel?
Hei Søkere som får tilbud om plass ved lærerstudiet, må legge frem politiattest for lærestedet senest ved studiestart. Ved opptak på lærerstudiet er ...
Se alle