Mensen er noe dritt: Mensen er noe dritt :/ Les innlegg

Kommentaren

Jobb som avisbud (foto: ung.no)
Jobb som avisbud (foto: ung.no)

Emner

Når kreves politiattest?

Vandelsattest

Registrering hos politiet kan få negative følger for unge menneskers planer om yrkesvalg eller utenlandsreiser.

Offentlig og kvalitetssikret

Politiattest (vandelsattest)

Politiattesten viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på vedkommende eller ikke. Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der.

Når kreves politiattest?

Det er en rekke forhold som krever politiattest, blant annet utdanning og arbeid med barn og unge, noen verv i frivillige organisasjoner, noen jobber i helsevesenet, samt innen politi, sikkerhet og rettsvesen.

Kan jeg få politiattest?

Får å kunne få en politiattest må man dokumentere hvorfor man skal ha en politiattest og etter hva som er søkergrunnlaget. Dette betyr at man som regel ikke kan søke om en politiattest bare for å sjekke om hva som registrert på seg selv.

Er du i tvil om du kan få en politiattest, kan du kontakte din lokale politistasjon eller lensmannskontor. Du finner ditt lokale politidistrikt med kontaktinformasjon på politi.no.

Du søker om politiattest ved å fylle ut et skjema. Avhengig av hvor du bor kan det enten gjøres elektronisk eller på papir. Du får skjemaet på nærmeste politistasjon, eller du kan laste det ned på politi.no (pdf). Det må vedlegges bekreftelse fra f.eks. arbeidsgiver på behovet for politiattest. Er du under 18 år, må du uansett søke på papir.

Les mer om hvordan man søker om politiattester

Les mer om hva som vises på politiattester

Kilde: Politidirektoratet

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
zappo
2
29.09.2012 10:43:08
Hei jeghar søkt moped førerkort 2 ganger og fått midlertidlig kjøretilatelse 2 ganger. Jeg fikk ikke beskjed om noe vandelattest. Hvorfor har jeg ikke fått noe beskjed i heletatt?Blei stoppa på moped igår og fikk bot:-(Har noen no svar til meg??
camilla
2
11.04.2012 13:40:54
kreves det plettfri vandel for å jobbe som advokatsekretær?? (Red. du kan stille spørsmål og få svar fra vårt fagpanel på ung.no/oss)
nimo
3
29.08.2011 14:23:10
har krangle med nabo dame i forbindelse med sjælusi. jeg sendt henne trussel på sms. hun anmeldt meg m dette forholdet? blir jeg registrert hos politiet som konflikt skaper? jeg skal jobbe om 2 månder innen sikkerhet. skal stå noe om den saken i min vandel? lurer bare (red: Du kan stille spørmsål og få svar på ung.no/oss)
solfrid
8
18.01.2011 11:04:31
må en som er trener innenfor idrett for barn og ungdom u/18 år ha vandelsattest? og hva skjer om vedkommende ikke stiller med dette?
tonny
10
18.05.2010 15:09:00
vil ta vekterkurs.. får jeg tatt det hvis jeg har en voldsdom mot politi fra 2004 ??
Dejan
1
15.09.2009 11:23:51
chillern as
en som lurer
3
22.03.2009 16:23:53
Kan privatperson kreve vandelattest ved ansettelse av dagmamma. Kan privatperson kreve vandelattest av barnepass/barnevakt om foreldrene ønsker seg fri 1-2 uke ferie eller fri annen hver helg? (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
bth
7
14.11.2008 12:18:28
hvis jeg ønsker og ta ambulansefag vil d da bli problemer med vandelen min?? og isåfall når blir d sensurert så jeg kan begynne og jobbe?????
Roy
1
02.10.2008 13:40:19
dere svarer ikke på hva som kan være på et rulleblad for å ikke få eller få vandelsattesten. (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
gladgutt
0
07.01.2008 15:20:29
yesssss

Spørsmål og svar

Jeg søkt på lærerutdanning og lurer på om jeg får komme inn på dette studiet uten plettfri vandel?
Hei Søkere som får tilbud om plass ved lærerstudiet, må legge frem politiattest for lærestedet senest ved studiestart. Ved opptak på lærerstudiet er ...
Hvilke yrker krever politiattest?
Hei, og takk for spørsmål! De vanligste yrkene der det kreves framvisning av politiattest er: jobber med barn, for eksempel lærere, førskolelærere...
Kan en jeg kjenner være støttekontakt?
Hei Det kan godt være en du kjenner som blir støttekontakt for deg.  Det er ofte det letteste å få til.  Du, familien din, eller den du kjenner som k...
Hva er straffen for promillekjøring?
Hei Etter vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 risikerer du bøter og/eller fengsel. I tillegg mister du tap av førerretten for en periode. Straffen vil avg...
Spørsmål om førstegangstjenesten og rullebladet.
Hei!   Dette kan vi ikke gi et godt svar på, uten å ha kontrollert vandelen din. Når du søker på utdanning i Forsvaret, så sendes det en forespørsel...
Må man ha plettfri vandel for å jobbe som advokatsekretær?
Hei Det er vanskelig å legge frem en oppdatert og fullstendig liste over hvilke yrker/studier som krever plettfri vandel.   Mest sannsynlig er det ...
Siden jeg har fått dette forelegget nå, betyr det at jeg ikke kommer inn i garden?
Hei Så lenge det er et forelegg, og det ikke er opprettet straffesak, skal det normalt ikke ha noe å si. Det endelige svaret får du først etter kontr...
Konsekvenser av å bli dømt til samfunnstjeneste.
Hei   Det vil bli registrert i strafferegisteret at man er dømt til samfunnstjeneste. Dette vil også stå på en vandelsattest (rulleblad) i 5 år ette...
Vold under påvirkning av rus
Hei Det er vanskelig for meg å si hva straffen vil bli ut i fra det du har beskrevet. For legemsbeskadigelser uten skade som varer i to uker eller me...
Politiattest
Hei Forholdet vil bli borte fra den vanlige politiattesten etter to år, men vil alltid fremgå av den uttømmende politiattesten. Sannsynligvis vil ik...
Politiattest
Hei Straffereaksjonene vil vises på den vanlige politiattesten i to år, men vil alltid fremgå av den uttømmende politiattesten. Ettersom det er snakk...
Hvor lenge vises en påtaleunnlatelse på politiattesten?
Hei Påtaleunnlatelse regnes som en straffereaksjon, og vises på den ordinære politiattesten i to år, men vil alltid vises på den utvidede attesten. ...
Tatt for bruk av hasj - får det konsekvenser for å kunne bli lærer?
Hei Det følger av opplæringslova § 10-9:   "Den som skal tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen eller i vidaregåande skole, i musikk- og ku...
Vil fete opp lommeboken, men har en prikk på rullebladet (nasking)
Hei Så flott at du vil jobbe. Det er bra for lommeboken, for senere jobber og for erfaring. Vi kjenner dessverre ikke til tjenesten du viser til her,...
Hva er vandelsattest?
Hei Vandelsattest er det samme som politiattest. Du kan lese mer om hva det er i artikkelen "Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?". Hilsen ...
Se alle