Fornøyd: Jeg fikk noen fotballsko til konfirmasjonen. Jeg er faktisk veldig førnlyd. Konfirmasjon handler vel ikke bare om gaver? Les innlegg

Kommentaren

Alarmtelefonen skispor
Alarmtelefonen skispor

Emner

- Jeg kjører moped uten gyldig førerkort

Moped

Jeg fyller ikke 16 før veldig sent på året. Alle andre har begynt å kjøre moped, bare ikke jeg. Har en scooter i garasjen som står og venter. Er det veldig farlig om jeg kjører den litt selv om jeg ikke har lappen ennå?

Offentlig og kvalitetssikret

HVA SIER LOVEN:

Vegtrafikkloven § 24 første ledd slår fast at den som skal føre motorvogn må ha førerkort. Aldersgrensen for førerkort for mopeder, scootere og lettere motorsykler er 16 år. Du har derfor ikke lov til å kjøre scooter uten førerkort for denne type motorvogner, som du først kan få etter at du har fylt 16 år.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Ifølge Riksadvokatens rundskriv nr. 3 for 2009 vil den normale straffen for kjøring av denne typen motorvogner uten førerkort være et forelegg på kr 3000 første gang du blir tatt, og kr 5000 andre gang. Dette forelegget vil bli registrert i straffe- og bøteregisteret. Forholdet kan derfor fremgå av en fremtidig politiattest, avhengig av hvor lang tid det har gått fra forelegget er gitt til attesten blir utskrevet og hvilket formål politiattesten har.

Etter vegtrafikkloven § 24a kan ikke den som har kjørt motorvogn uten å ha førerkort for den aktuelle motorvognklassen, få en slik førerrett før 6 måneder etter at den ulovlige kjøringen fant sted. Er personen yngre enn minstealderen for en slik førerrett, løper sperrefristen til det er gått 6 måneder etter at han oppnådde minstealderen. I ditt tilfelle betyr dette at om du blir tatt for å kjøre scooter før du fyller 16 år, får du 6 måneders utsettelse på førerkort for denne type kjøretøy.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

STATENS VEGVESEN:vegvesen.no finner du informasjon om regler for vei og veitrafikk, samt bestemmelser om førerkort og kjøretøy.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Spørsmål og svar

Hva er straffen for kjøring av moped uten førerkort med ulovlig passasjer?
Hei Ifølge Riksadvokatens rundskriv nr. 3 for 2009 vil den normale straffen for kjøring av denne typen motorvogner uten førerkort være et forelegg på...
Er jeg anmeldt?
Hei Først av alt vil jeg si at jeg håper du forstår hvor dumt og farlig det er å kjøre uten hjelm og uten lappen med noen sittende bakpå. Videre er d...
Har tenkt å flytta registreringsskilet på mopeden min++
Hei, og takk for spørsmålene Skiltplassering. Se lovdata, kjøretøyforskriften kap 39, §39-2, pkt. 2: Skilt skal plasseres midt på kjøretøyet, så nær ...
Jeg kjører en for stor snøscooter - hva skjer om jeg møter politiet?
Hei Dette blir som om du kjører uten gyldig førerkort.   Straffen vil da kunne bli et forelegg (bot). Du vil også kunne få en sperrefrist på førerr...
Hva er straffen om du blir tatt med og kjøre ulovelig bil uten skilt?
Hei   Blir du tatt for kjøring uten førerkort med en bil som ikke er registrert, kan du risikere bøter og en utsettelse på førerkortet.   Les også...
Kan en på 14 år registrere en moped uten å ha førerkort for moped?
Hei På nettsidene til vegvesenet står det ingenting om at man må ha førerkort for å få registrert eierskifte av en moped, men personer under 18 år må...
Kan jeg søke politiet om og få lov til og ta på effektanlegg på mopeden ?
Hei   Nei, man kan ikke få dispensasjon for å montere dette utstyret. Man må forholde seg til kjøretøyet slik fabrikanten og importøren har laget og...
Kan jeg skru av tenningen før busslusen og trille mopeden over?
Hei   Mopeden er fortsatt å regne som en motorvogn selv om tenningen er av, så det kan du ikke. Vennlig hilsen ung.no, i samarbeid med Statens ve...
Hva er straffen for å låne bort moped til noen uten lappen?
Hei For vedkommende som kjører moped uten førerkort vil straffen trolig bli en bot (forelegg). I tillegg vil nok vedkommende få sperrefrist på førerk...
Hva kan skje hvis jeg kjører crosser på veien uten lappen?
Hei Dette har vi skrevet en artikkel om tidligere, hvor du får svar på spørsmålet ditt om å kjøre moped uten lappen. Dersom du blir tatt for flere ...
Hva er straffen for å kjøre moped uten førerkort?
Hei Brudd på vegtrafikkloven straffes ifølge vegtrafikkloven § 31 med bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under stre...
Kan jeg kjøre en sykkel med motorsag-motor på privat mark?
Hei Du gjør noe ulovlig når du gjør det. Du har ikke lov til å kjøre et kjøretøy, selv om det er på privat mark. Det følger av vegtrafikkloven Hil...
Straff for ulovlig kjøring av motorsykkel - under 14 år
Hei I og med at du er under den kriminelle lavalder (15 år) kan du ikke straffes med bot for ulovlig kjøring med motorsykkel. Men hvis du blir tatt v...
Mulig å øvelseskjøre/ta mopedlappen når man har sperrefrist?
Hei ! Du kan ikke øvelseskjøre hvis du har sperrefrist. For å kunne starte med opplæring i klasse AM146 trenger du også at vandelen din er i orden....
Konsekvenser av å kjøre moped når jeg er 14 år
Hei Først vil jeg få lov til å si at dette høres ut som en veldig dårlig idè, men det tror jeg at du vet selv. Viktigere enn å være opptatt av hvilke...
Kan jeg bli psykolog eller barnevernspedagog med prikk på rullebladet?
Hei Dersom dere blir stoppet av politiet, vil dere få bot, prikk på rullebladet for ulovlig kjøring og dere vil i tillegg få utsettelse på sertifikat...
Straffen for å kjøre moped for tidlig og uten lappen?
Hei!   Straffen du risikerer, er utsettelse på førerkortet, bot og i verste fall kan du risikere at forsikringen din ikke vil dekke hvis du skulle...
Hva er konsekvensene av å sitte på med en som ikke har lett-mc førerbevis?
Hei Du kan ikke straffes for dette. Hvis du blir utsatt for en ulykke, kan imidlertid dette medføre at forsikringsutbetalingen reduseres hvis du var ...
Blir dette automatisk min skyld, siden jeg ikke har lappen eller er det forsatt den som kjørte bilen sin skyld?
Hei Det vil fortsatt være den som gjorde noe galt i situasjonen sin skyld, men du kan samtidig bli straffet for ditt lovbrudd (kjøre uten førerkort),...
Kjøre MC uten førerkort og forsikring. Konsekvenser?
Hei Dersom ulykken utvilsomt er motpartens feil, vil det være motparten som må bære skylden for ulykken (og dermed også motpartens forsikringsselskap...
Se alle