Noen: Hvis du ikke pleier å snakke med denne personen til daglig, burde du starte med et "hei" når dere går forbi hverandre... Les innlegg

Kommentaren

Jente med mobil (colourbox.com)
Jente med mobil (colourbox.com)

A-Å

Mobbing på skolen - hva kan du gjøre?

gutt klasserom (www.colourbox.com)

Hva gjør du om du eller noen du kjenner blir utsatt for mobbing? Og kan skolen fortelle det til andre hvis du sier ifra?

Offentlig og kvalitetssikret

Hva regnes egentlig som mobbing?

Norges regjering har i noe som kalles "Manifest mot mobbing" definert mobbing slik:

”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”.

På bakgrunn av det kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn:

  • Trakasseringen er ondsinnet og rammende.
  • Den pågår over tid.
  • Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk.

Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing.


Si ifra raskest mulig!

Ikke la det gå lang tid før du tar opp det som plager deg på skolen. Kanskje er ikke læreren klar over hvordan du opplever skolehverdagen eller hva du går gjennom. Jo lengre tid du venter med å ta opp ting, desto større og mer alvorlig vil problemene virke. Spør om en prat med kontaktlæreren din, en sosiallærer eller rådgiver, eller noen i ledelsen ved skolen. Hvis det føles tryggere kan du også snakke med helsesøster. Hun har tid til å lytte og kan hjelpe deg med å ta opp det du opplever på skolen.

Det kan hjelpe å ta med foreldrene dine når du skal prate med skolen. Du kan også spørre foreldrene dine om de kan avtale møtet med skolen hvis det føles riktigere. Prøv uansett å være åpen overfor foreldrene dine om hvordan du har det. De kan være viktige støttespillere for deg når du trenger det som mest.

Det kan også være lurt å skrive ned noen punkter som du har med deg i praten med skolen, slik at du husker hva du vil si. Du kan kreve at skolen skal være profesjonelle i forhold til å takle konflikter, de plikter å ta deg på alvor og lytte til hva du har å si. Samtidig kreves det av deg at du er saklig og legger fram meningene dine på en høflig måte. Sammen kan dere prøve å finne fram til avtaler for hvordan du skal få det bedre. Skolene plikter å ta tak i mobbing. Kom gjerne med egne forslag til hva du tror kan hjelpe.

Skriv ned episoder

Dersom skolen ikke forstår hva du opplever eller du ikke blir tatt på alvor, skriv ned episoder. Hver gang du føler deg mobbet, utestengt, baksnakket, blir kalt stygge ting, opplever fysisk vold, rasisme, trakassering eller det skjer noe som ikke er slik det burde være, kan du notere ned hva som skjedde. Skriv når det skjedde og hvordan du opplevde situasjonen. Senere kan du diskutere disse episodene med læreren din, helsesøster eller andre voksne ved skolen. Dette er en fin måte for skolen til å se hvordan DU opplever skolehverdagen. Ikke all mobbing er like synlig for de som jobber ved skolen. Det vil derfor være mye lettere for læreren/ledelsen/helsesøster å sette seg i din situasjon og forstå hva du mener, dersom du kan vise til konkrete eksempler på hva som har skjedd og hvordan du opplevde dette. Det er også lurt å ha dokumentert episodene dersom det senere blir aktuelt for deg å sende en klage til rektor ved skolen eller til fylkesmannen.

Eksempel: Du kommer til skolen på morgenen. I gangen utenfor klasserommet hilser du på en gjeng fra klassen din som sitter og venter på læreren. Ingen hilser tilbake, de sender hverandre blikk og flytter seg unna deg. En av dem sier noe spydig til deg i forbifarten. Ingen lærere ser det som skjer.

Skriv ned episoden og hva du følte, så er det lettere for de voksne å sette seg inn i din situasjon.

De ansatte plikter å hjelpe deg!

Opplæringslovens kapittel 9 a gir alle elever rett til et godt skolemiljø. Både det fysiske og det psykososiale miljøet skal legge til rette for at man både lærer og trives på skolen. Lærerne og andre ansatte på skolen plikter å jobbe for et godt skolemiljø og gripe inn dersom elever mobbes, diskrimineres, utsettes for vold eller rasisme.

Elevene skal selv få delta i arbeidet med å skape godt skolemiljø. Her skal også elevrådet på skolen ha særlig innflytelse. I tillegg er det lurt å foreslå for kontaktlæreren din at dere med jevne mellomrom snakker om reglene mot mobbing felles i klassen. Det er viktig at både dere elever og lærerne er klar over hvilket ansvar dere har. Dette kan også gjøre de andre mer bevisste på hvilken oppførsel som er bra, og hvordan man ikke oppfører seg mot andre elever.

Du kan klage!

Både elever og foreldre kan henvende seg til skolen og be om at feil og mangler ved skolemiljøet blir rettet opp. Du finner maler for hvordan klagen kan skrives hos Barneombudet.

Loven stiller bare krav om at skolen får en henvendelse, og det er nok om en elev selv sier ifra til lærer eller til rektor at han/hun blir plaget på skolen eller skoleveien. Det anbefales likevel å klage skriftlig til skolen. Skriftlighet gjør at du har dokumentasjon på at du har bedt om tiltak. En skriftlig klage gjør et også lettere for skolen å forstå hva saken gjelder. I klagen bør du/foreldrene dine beskrive det ubehaget du opplever.

Skolen plikter å ta henvendelsen alvorlig og behandle den. Det betyr at skolen snarest mulig skal ta stilling til henvendelsen ved å gjøre noe. Du og foreldrene dine kan også be skolen om å få se hvilke skriftlige planer skolen har for å håndtere disse problemene. Om man klager er skolen nødt til å gi et skikkelig svar i henhold til det som heter Forvaltningsloven. Er man ikke fornøyd med svaret, kan man klage videre til fylkesmannen. Du kan også klage dersom skolen ikke svarer på henvendelsen.

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har ikke skolen lov til å fortelle om dette til noen andre enn de som må vite om saken. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.


Sende klage til fylkesmannen

Prøv først å ta opp saken din med lærer, kontaktlærer, helsesøster og ledelsen ved skolen. Hvis dere ikke finner løsninger som gjør at du får det bedre, kan du klage til fylkesmannen. Er du misfornøyd med skolens svar, eller om du ikke har fått svar innen fire uker, kan du klage på vedtaket. Klagen retter du til fylkesmannen, men den skal leveres til skolen slik at skolen eller skoleeieren får anledning til å ta stilling til saken en gang til.

Barneombudet sine nettsider finner du maler for hvordan klager bør skrives og hva du må ha med. Husk alltid å være saklig og mest mulig konkret.

I klagen må du ha med:

  • Beskriv situasjonen din, hva du utsettes for og hvordan du opplever skolehverdagen.
  • Forklar hvordan du så langt har prøvd å ta tak i situasjonen.
  • Forklar hvordan skolen har opptrådt i saken, om de har tatt deg på alvor, om de har prøvd å sette inn tiltak for at mobbingen skal ta slutt, hvordan disse tiltakene har fungert osv.

Fylkesmannen har myndighet til å avgjøre om skolen har innfridd kravene i opplæringsloven kapittel 9a eller ikke. Hvis fylkesmannen finner at skolen har unnlatt å gjøre det, blir skolen pålagt å sette inn nødvendige tiltak straks.

Barneombudet, Elevorganisasjonen og Elevombudet kan hjelpe deg

Det er mange som kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, gi tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt. Både Elevorganisasjonen og Elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre. Barneombudet kjemper for barn og unges rettigheter. De har god erfaring med saker som handler om mobbing, og vil hjelpe deg alt de kan med tips og råd på veien.

Se filmen FULL KONTROLL - om mobbing (ndla.no)

(ndla.no/FILMFAKTISK, NORGESFILM AS)


Kilde: Barneombudet og Utdanningsdirektoratet

Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Dritt lei
0
05.05.2016 17:46:38
Det hjelper ikke og si ifra får bare beskjed om at jeg overdriver unnskyld meg jeg blir sparka og kalt feit, lespisk, stygg, et troll og andre sånne ting vær dag tror ikke jeg overdriver uansett hva man gjær då hjelper det ikke (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
alex
0
27.03.2016 11:03:06
Et godt gammelt slag i ansiktet hjelper
0
05.03.2016 23:02:44
Jeg ble mobbet av mine beste venner . Vi var venner siden 3.klasse og nå går jeg i 7.klasse.... Det begynte i 5.klasse for å være helt ærlig begge utnyttet meg når den andre var ikke der
#skolelei.
0
02.02.2016 07:55:37
Alle bare går forbi meg i gangene, i klasserommet overalt! jeg føler meg som et jækla 0!
Er det mobbing?
Hva skal jeg gjøre?

Trenger svar FORT!
.
(red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Offer
1
25.01.2016 22:47:00
Vi blir banket opp!!!!!!! (red: Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Mobbeofferet
1
29.11.2015 22:54:41
Hva er vitsen med å si i fra ? Det er ikke noe vits jeg har blitt mobbet i fire år nå jeg er 14 år gammel. Jeg hater livet mitt, skulle ønske jeg har aldri levd!blir mobbet hver dag. Hav er vitsen blir mobberne en bedre person av å mobbet?!!! NEI !!! Håper jeg (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
J ?
0
23.09.2015 16:20:16
Hva er vitsen med å si ifra?? De sier de skal gjøre noe med det men skjer ingen forandring. For meg ente det opp med at jeg måtte bytte navn! Jeg hadde en lærer som så alt som skjedde med mobbinga men gjorde absolutt ingenting! Bare min mening.
gutt12 år
1
20.09.2015 11:00:43
Jeg ble mobba i 4 år . Jeg blir det litt forsatt slenger ord
Noen
9
14.09.2015 00:46:59
Det du skal gjøre er å slå driten ut av mobberen.... han vill tenke seg om før han kødder med deg igjen. Det funker for meg :D
har blitt mobba selv
5
30.08.2015 23:08:38
Det er ikke greit og mobbe og ikke greit og bli mobba jeg blei mobba og mobba selv men det er ikke greit å bli mobba er forferdelig og en gang vurderte eg og hoppe utfor et stup for eg ville ikke leve lenger men nå skjønner eg at eg ikke skulle ha mobbet selv for tenk viss de føler det samme jeg er nå 13 år og har ennå ikke kommet over at jeg ble kalt les nøye nå jeg ble KALT MISSFOSTER! ! Og det av alle 6 guttene I klassen så tenk over Før du mobber den som mobbet deg den kan føle det samme som deg så prøv og snakk sammen
hjeeeelp
9
30.08.2015 22:59:30
Jeg er redd for og bli mobbet av klassen hvis jeg sier at jeg er bifil Håper på svar så fort som mulig
Sofi
0
18.03.2016 18:42:52
Jeg blir mobba om at jeg har snue jeg liker ikke det
mmm
0
11.02.2016 12:34:54
Vent til du er klar til å komme ut
ddd
0
18.11.2015 09:34:19
prøv og si det til noen andre først:D vis du har noen ekte venner? si det til dem!
Jente snart 14
12
30.07.2015 23:47:14
Jeg har blitt mobbet siden jeg gikk i 3.klasse jeg har byttet skole 3 ganger pga det men det har ikke hjolpe og læreran bryr sæ ikke :(men no har jeg flyttet til danmark å håpe det blir bedre:)
gutt13
1
13.04.2015 16:46:01
Vi i 7klasse mobbe aldri. Men vist dei gjør det da skal eg ta tilbake dei gjør
Gutt 14
2
22.02.2015 23:57:33
Ser at mange kommenterer at man må "ta oppgjør med mobberen". Dette kan gjerne være en fin måte å få slutt på mobbingen på, men det er ikke noe som skal være mobbeofferets oppgave.
Hulken
3
20.02.2015 02:54:04
Vis at du er den kule ..! Mobberene er personer som ikke har d godt selv også
Hulken
0
20.02.2015 02:53:30
Ta Face to Face med mobberene og knus de om det enn måtte så være,, når de mobber deg med ord bare sei någe som de blir redde av men ikkje overdriv med f eks skyte deg me sniper for da blir d bare teit
Bli sterk
1
20.02.2015 02:51:53
Bare begynn og trene med enten boksing eller iallefall muskeltrening så blir du større enn mobberne og deretter tørr de ikke mer. Mener ikke at du skal blir dritstor men sånn du iallefall har någe muskler..
#norskeskoler
9
16.02.2015 11:57:19
Det er vanlig at lærere, rådgivere og andre folk snakker om at skolen skal være en god og mobbefri skole hvor alle trives og har det bra. Det kan også være vanlig at man (veldig sjeldent) tar opp dette med klassen. Men det har aldri hjulpet. Av og til er folk "snille" den timen man tar det opp, men det er veldig midlertidig. Norske skoler klarer bare ikke å forebygge mobbing. Elever vil bare fortsette med det, og man må helst ta tak i det selv.
Frøken L
1
05.02.2015 21:49:15
Det hjelper heller ikke å si ifra til skolen... Jeg har prøvd å gi beskjed til skollen om mobbing å de gjør ikke noe for å stoppe dt
Edvin (13)
2
02.02.2015 17:06:00
Funker det ikke å "mobbe tilbake?" Det hjelper aldri å si ifra til en voksen på skolen, alle må sånn seriøst ta det i sine egne hender å mene at de skal stoppe og ikke vær redd for hva som kan skje.
Popkorn
0
15.01.2015 21:36:32
Hei jeg ble plaga med hitler nazi og ble banka hver dag jeg ble skyti med pngboal på klibben
Dude
7
10.01.2015 21:53:07
På min skole så sier lærene at de skal fikse det men de gjør ikke drit. De bare lar det gå og sender folk til rektor for en advarsel . Så ja norske skoler
Stop mobbing
2
14.12.2014 08:24:29
Si ifra til læren og vis de ikke gjør noe så anmeler du skolen
Sluttpåmobbing
5
19.11.2014 20:10:22
Det er lite de kan gjør , no må de ta grep i det!
Dårlig
12
09.11.2014 20:34:17
Norge har altfor dårlig skoler. Lærerne er også altfor dårlige. I tilfeller som mobbing så tar ikke lærerne noe som helst grep i det hele tatt. Norske lærer er elendig og skole systemet
Problemløser
5
08.11.2014 23:49:22
Hvis noen irriterer meg, pleier jeg å spytte masse lange og vanskelige ord til dem, og da blir de helt forvirret! Dritgøy, anbefales!
Svar!
2
20.11.2014 10:33:56
Det eneste jeg gjør er å svare men bare noen ganger! Men ofte sier jeg: f.eks. "I ligemåd"e eller hvis noen sier noe stygt så kan du si "Helt enig!" Så det gjør du for å irritere! :))))))) ;) Stol på meg!
mig
2
20.11.2014 10:33:02
Stemmer f. Eks. læreren tar ikke så mye ansvar.
slutt å mobbe
4
17.10.2014 09:58:04
slutt å mobb. tenk viss dere hadde våre mobbe offer da hadde dekan ikkje synest va så kjkt
;(
3
05.10.2014 02:25:20
Det hjalp faen med ikke meg noe å si i fra! hjelper ikke å si i fra på skolen man burde gå til noen andre først lære er redde når jeg sa jeg ble mobbet sa de at jeg ikke ble det fordi de var redde de måtte betale penger men er vel ikke sånn på alle skoler da
yo
2
20.10.2014 18:55:53
jeg ble mobbet før. Jeg sa ifra til barneskolen min og de sa de skulle ordne opp i det, men det gjorde de aldri. Så begynte jeg på ungdomsskolen, jeg ble fortsatt mobbet, og jeg sa ifra der og. Men på ungdomsskolen klarte de å stoppe mobbingen. Så i min verden, så klarer ungdomsskoler å stoppe mobbing bedre enn barneskoler.
Ignorere
10
04.09.2014 20:34:34
Eg hater når folk mobber og tenker åå' eg er så kul, blablabla du er faen meg ikke kul. Eg har faen meg vert utanfor helt siden 5kl..går det Ann? Eg trudde det skulle forandre seg og håpe at noen er glad i meg og vil vere med meg..men sånn er det ikke her som eg bur. Eg bur i en jævlig plass som alle er fake og klare ikke og seie og hjelpe litt til. Eg skjønner ikke hvorfor alle må vere så patetiske!!! Eg/vi/ har jo ikke gjort noe spesielt. Foreksempel meg, eg er bare en normal jenta som vil gå på skulen og vere glad vere med venner og ha eit godt liv på skulen, eg forstår ikke hvorfor folk kan vere så innmari teite!!! Eg prøver og vere med 2 jenter på skulen, og vet du hva? Dei igoonere meg hele tida! Dei snur seg og snakker ikke med meg, når eg snakker så snakker dei alt for lite. På skulen min er det mange som er utanfor..lærerene går forbi dei hele tida, og bryr seg ikke! Dei har ikke peiling!! Så eg må bare seie at eg har eit jævla liv..takk
Tok det i mine egne hender
14
29.08.2014 09:02:16
Hei, æ e en gutt som e 15 år som ble mobbet i 8år på skolen, lærerene gjorde aldri noe, til slutt endte det opp med en neve kamp (ganske brutalt), siden æ vant så ble mobberan redd, og 3år seinere e vi venna :)
Ha!
4
08.11.2014 23:43:16
Høres ut som et dårlig vennskap
anonyym
7
10.05.2014 16:47:30
Hei, jeg er en jente på 14 år, og som bli mobbet av en gutt i klassen min. Noen ganger så kan jeg bli litt flau og da rødmer jeg veldig lett, og da roper han ut i klassen "ODA RØDMER!!", da ser selvfølgelig alle på meg og ler. Det er helt forferdelig, fordi jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og når vi kommer på gruppe sammen, eller noe sånt, så sier han "Oda, nå må du ikke rødme!", "Ikke rødm nå!!" også "SEE! ODA RØDMER!". Jeg prøver å ignorere det, men det går ikke. Og når læreren sier "Nå kan dere finne plassene deres igjen", så prøver jeg det hardeste for å ikke gråte, men når jeg kommer jeg, så gråter jeg selvfølgelig. Han bruker meg for å være morsom selv, skjønner ikke at det fins så ondskapsfulle mennesker :(
Forferdelige meg(12 år)
8
21.04.2014 22:37:05
Jeg blir mobbet å lærere på min skole tar ikke så godt tak i det å jeg blir banket opp og blir baksnakket. Jeg kutter meg selv( noe bare noen få forstår) veldig mange synes bare deg er teit men på en måte føler jeg meg bedre. Jeg sulter ikke, jeg spyr ikke opp maten, jeg har ikke spiseforstyrrelse men jeg liker ikke kroppen min å jeg vil ikke ødelegge den mer. Jeg har prøvd selvmord men keg har på en måte slutta å prøve fordi jeg tenker på de som blir igjen, de som faktisk er glad i meg.. Det er litt synd for jeg har bare gjort dårlige valg å jeg vil dø.. Men jeg tenker på deg forferdelige følelsen til foreldrene mine som gjør alt for at jeg skal ha det bra å jeg elsker dem (red: Du kan stille spørsmål på ung.no/oss og få svar)
WHAT
0
06.05.2016 01:01:33
12 åt og kutter deg selv jeg skjønner hvor vondt du har det jeg kutter meg jeg og men 12 år du har jo hele livet framfor deg det bare km som et sjokk for meg (Red. Husk at du kan be oss om hjelp og råd på ung.no/oss)
ANONYM
18
08.04.2014 20:26:53
Man burde ta saken i egne hender gjøre opp face to face og slå hvis det må til.
Jeg er 14
3
23.03.2014 12:49:59
Jeg blir mobbet av en i klassen, han driver og går helt oppi meg hele tiden, han slår meg og sparker meg.... Og det er 2stk gutter som har vært litt klengete på meg og ei venninne og tilslutt så sa jeg til han enè at jeg er LESBISK! Og han fikk sjokk... Og samme dagen sa jeg det til "veninnen" min (er egentlig ikke gode venner) og nå har hun blitt klengete på meg
jente20
23
09.02.2014 02:27:04
Jeg fikk rett og slett nok av en jente som mobbet meg. Etter hun kalte meg for en hore, gav jeg henne en rett høyre. Jaggu meg fikk hun en fin stor blåmerke på ene øye :) Jeg fikk bare en varsel, men fikk ikke noe problem fordi læreren så det hadde gått for langt. 7 år senere så er hun like redd for meg og tørr ikke å nærme seg meg :)
Me and myself
8
10.03.2014 20:01:33
Godt jobba!!! Det hadde jeg også gjort, faktisk første gangen den personen sa noe frekt, zorry azz, men ingen våger å kødde med meg....
ung.no
2
07.12.2013 13:12:29
vist noen har noen råd eller trenger hjelp gå på ung.no/oss
trist jente
3
15.11.2013 22:14:45
det startet i begynnelsen av 1 klasse da en ganske sjukk jente (vekt problemer. hun veier foresten 70 kilo nå i 6. klasse ) jaja tilbake til saken det begynte da hun lagde stygge rim av navnet mitt og baksnakket meg uten at jeg hadde gjort henne en SHIT så ble det bare værre og værre. hun begynte og knuffe og dytte meg da hun kom forbi. men den værste opplevelsen jeg har hatt var i 4.klassen da vi var på svømming og hun sparket meg i ****en og løy til alle om at hun hadde gjort det og da jeg gikk gråtende bort til læreren å sa det gjett hva HAN DREIT LAGNT OPP I DET!!!! så gikk det en stund med baksnakking komentarer og stygge blikk
Ta det i dine egne hender hvis noe sånt skjer
0
13.03.2016 09:27:25
Jeg hadde tatt det i mine egne hender kanskje ikke hvis jeg hadde gått i første klasse, men jeg hadde iallfall mobbet henne med vekten sin hvis hun prøvde seg på meg!! Jeg hadde sent henne hjem gråtene hjem i den nye skolen hvis hun mobba noen!! JEG KUNNE ha gjort livet hennes til HELVETE om hun mobbet noen i min klasse (som ikke mobber hverandre) og til slutt hadde jeg lært henne en lekse om å ikke mobbe, og sagt til henne at jeg egentlig ikke er noen mobber men visste hva hun hadde gjort mot ANDRE!
trist jente på 11
1
15.11.2013 22:06:08
det started i 1.klasse da vi skulle tegne en tegning om alle som satt rundt oss jeg tegna krøller på hende fordi hun hadde jo det. hun ble kjempesint og tegnet en fette stygg tegning av meg. hun begynte og dytte meg og kalle meg for stygge ting. men heldigvis hadde jeg to bestevenner. men det endra seg de begynte og være ilamme henne og snakke stygt om meg bak min rygg. jeg brydde meg ikke. MEN da skjedde det jeg var på do så glemte jeg å låse døren hun kom inn og åpnet døren så alle kunne se meg på do. etter at hun hadde gått låste jeg døren og begynte og gråte. alle snakket stygt om meg etter det. og jeg torte ikke si det til noen voksne det ville bare gjort alt værre. til slutt ble det enda værre hun begynte og mobbe fysisk. til slutt byttet hun skole. jeg kjenner noen som går på den skolen hun er kjempe slem der også. vær dag ønsket jeg at hun var syk eller at jeg var syk. jaja det er ikke mitt problem og til alle som blir mobbet av henne lykke til det er ingen ting du kan gjøre!!!
trist jente på 11
1
15.11.2013 22:06:07
det started i 1.klasse da vi skulle tegne en tegning om alle som satt rundt oss jeg tegna krøller på hende fordi hun hadde jo det. hun ble kjempesint og tegnet en fette stygg tegning av meg. hun begynte og dytte meg og kalle meg for stygge ting. men heldigvis hadde jeg to bestevenner. men det endra seg de begynte og være ilamme henne og snakke stygt om meg bak min rygg. jeg brydde meg ikke. MEN da skjedde det jeg var på do så glemte jeg å låse døren hun kom inn og åpnet døren så alle kunne se meg på do. etter at hun hadde gått låste jeg døren og begynte og gråte. alle snakket stygt om meg etter det. og jeg torte ikke si det til noen voksne det ville bare gjort alt værre. til slutt ble det enda værre hun begynte og mobbe fysisk. til slutt byttet hun skole. jeg kjenner noen som går på den skolen hun er kjempe slem der også. vær dag ønsket jeg at hun var syk eller at jeg var syk. jaja det er ikke mitt problem og til alle som blir mobbet av henne lykke til det er ingen ting du kan gjøre!!!
med.st
16
19.10.2013 12:22:53
Jeg ble mobbet fra rundt 3 eller 4. klasse til siste dag i 10. klasse.. Ingen turde å gjøre noe fysisk mot deg, det er enda godt for deres egen del :) Men psykisk mobbing ble jeg utsatt for hver dag. Jeg klaget til skolen med en gang jeg oppfattet at dette var mobbing altså ca slutten av fjerde, men hjalp det? Nei. Vi hadde en rektor som hele tiden benektet at det fantes noe form for mobbing, det gjorde han også når jeg i 6.klasse begynte på BUP fordi jeg hadde prøvd å ta mitt eget liv, BUP sendte en av sine terapeuter inn i klassemiljøet mitt for en dag for å se hvordan medelevene mine oppførte seg, etter dagen var omme rapporterte hun til rektoren som igjen la saken død. Etter 7 klasse begynte jeg på ungdomsskolen så fram til dette og håpet på forandring. I 8 klasse fikk jeg ''ny'' klasse, eller jeg skulle få ny klasse det som var fint i denne nye klassen var at jeg kom til å gå i en klasse med noen venner av meg, men i siste øyeblikk så ble klassen forandret på... Vi hadde en rektor som forøvrig også er i slekt med meg (En J*vla idiot som ikke klarere å se nesa si engang). Vi begynte første skoledag hvor rektoren sa som alle andre ''vi har nulltoleranse for mobbing'' det sa han hele tiden og det sa han spesielt en gang i året hvor han holdt en stor tale om hvor bra skolemiljøet var der oppe, ja kanskje det var bra for meste parten, men hva med mobbeofrene? Har forøvrig ikke møtt en mer ''hjernedød'' person(benektet alle spor av mobbing). 8.klasse begynte karakterene mine veldig på bunn, jeg kjedet meg og jeg var redd for å vise meg fram pga. mobbing. Jeg ble sendt til en test for ADD (attention deficit disorder), men psykologen ville etter endt test ta en IQ test av meg for å se om jeg skilte meg ut der, noe jeg selvfølgelig måtte gjøre. Etter alle årene på ungdomskolen hvor jeg gjentatte ganger prøvde å ta livet mitt ble jeg til slutt lagt inn på Ungdoms psykiatrisk avdeling, her fikk jeg endelig god hjelp. Jeg fikk diagnosene: Generaliser angst lidelse grad alvorlig OCD: Grad alvorlig Deprimert; Grad alvorlig Fikk medikamenter og fikk hjelp med ulike typer handlingsmønster som kunne hjelpe spesielt på OCD. Så begynte endelig videregående. Jeg begynte på Allmennfag. Hva skulle jeg bli begynte jeg å tenke på da? Joda, hadde tenkt å bli lege. Alt ting fører til noe godt, jeg er i dag med.student, er glad i livet og 100 ganger sterkere en før. Takk til alle som har hjulpet meg i de tunge stundene, jeg setter voldsom pris på det. Dette var min historie. Budskapet var at bare vent en dag blir det annerledes, bare vent til den dagen.
Anonymt
1
26.10.2014 20:34:22
Jeg skjønner. Jeg ble mobbet fra 1-2klasse og nesten ingen likte eller bryde seg om det som skjedde. Så jeg vet hvorden du har det, jeg var ofte aleine. De elste på skolen ertet og mobbet meg, men til slutt så stoppet de fordi en av lærerne snakket med de. De som ertet og mobbet meg kalte meg får heks og mase sånt. Jeg fikk ikke noe hjelp med probleme nesten, men til slutt så gikk på ungdoms skolen endelig. Jeg har det ikke så greit nå heler. Jeg har nesten ingen venner. Så jeg skjønner hvordan du har det. Hilsen en anonym jente
Falkisen
4
08.10.2013 12:40:40
Hvis du blir mobbet på skolen. Rop "STOP, jeg gidder ikke **** og for**** ***** ***** ***** ***** **** ****** ****** ******
Mario
4
08.10.2013 12:39:06
Jeg synes det er dumt at andre mobber andre. Vis noen som mobber som ser dette så må dere slutte å mobbe
Anonym
0
06.10.2013 15:17:14
Sjekk ut denne bloggen: broked.blogg.no Det er en blogg om mobbing, selvtillit, selvskadning, vennskap, hun gir til og med råd til dem som trenger det! Jeg synes denne bloggen er bra, anbefaler alle til å sjekke den ut :))
mannen i busken
9
24.09.2013 10:40:15
det vi kan gjøre som en team og som famielie. er å kunne stopped mobbing ved å holde hender sammen tett til tett. så vi kan fjernemobbingen fra hele jorda. team power rangers. nå går vi dusjen
tina
0
15.09.2013 20:19:07
det e sårgelig det som skjer at noen blir mobbet , jeg er en voksen kvinne som ble mobbet hele livet nesten helt til jeg kom opp i 18 års alderen . Dere som blir mobbet sei i fra ikke hold det skylt sei i fra til voksne , det hjelpe ikke å ikke si det til noe , snakker fra erfarin giiiii besjed for det blir bedre, ikke gi opp og ikke la dere knekke ikke viss at du bry deg , for da blir det ikke bedre .
Jente12
0
11.09.2013 14:23:10
Hei jeg er ei jente song går i 7. Klasse jeg har asberger syndrom og blir mobbet i friminuttene blir jeg slått og sparket og det er bare jenter som er snille med meg jeg er en god leser og skriver jeg liker å skrive historier men ikke lekser hvordan overlever jeg skolehverdagen når jeg blir slår og sparket og de voksne ikke bryr seg? (Red: du kan skrive inn til oss og få svar: ung.no/oss)
j
2
08.09.2013 00:29:54
Det er en jente i klassen jeg tidligere var venn med. Men så bestemte jeg meg og flere av vennene mine for å ikke være venn med henne lenger. Hun var ganske spesiell, spesielt oppførsel, men også utseendet/klesstil. Ofte måtte man selv ta intiativet og hun var ganske lat og gadd ikke gjøre noe. Men over til poenget; Hun ble mobbet psykisk med utestenging, stygge kommentarer, blikk osv. av medelev og noen av mine venner. Hun forsto ofte ikke at hun ble mobbet. Dette sluttet da læreren fant det ut og folk innså at det var dumt gjort. Likevel er det på en måte en slags attitude som man viser hun ikke er god nok. Men slik oppfører noen seg mot de som man ikke er venn med og så det er ikke noe annerledes med henne der. Ihvertfall, hun har noen få venner og virker som hun har det bra. Er det noen andre som har opplevd lignende? Hatt en som man ikke vil være venn med, men synes litt synd på og vet ikke helt hva man skal gjøre?!
Rettferdighet
8
05.09.2013 18:01:35
Blir ofte plaget, men jeg slår alltid tilbake, når noen har fått ett blått øye ypper de ikke lenger. :) Jeg hjelper også andre på skolen som blir mobbet, minuset er at lærerne aldri ser mobbinga men de ser bare at jeg banker shiten ut av folk.. Hvor mange meldinger har ikkje jeg fått hjem? HAHAHHA ingenting kan stoppe meg, er 3 ganger så høg som de andre..
Ali
8
31.08.2013 14:49:45
Jeg har blitt mobbet i hele livet mitt jeg føler at det ikke er noe vits og leve mer. læreren min irriterer trynet mitt jeg får ikke bytte videregående folk i klassen min røyker og de tilbyr meg røyk, og når jeg nekter driver de og kaller meg pyse og pussy. og når jeg prøver og bytte videregående så vil ingen hjelpe meg til og med rådgiveren på min egen skole ville ikke hjelpe meg jeg fortalte henne at mange plager meg og folk kaller jeg pyse bare fordi jeg ikke røyker, men rådgiveren vil ikke hjelpe.:( :( :(
Hvorfor meg?
11
11.08.2013 01:26:47
Jeg har blitt mobbet hele livet jeg orker ikke mere jeg har blitt mobbet på alle mulige måter For jeg er nesten døv på høyre øre. Jeg er ikke den du skal tulle med! Og det er det ikke mange som forstår jeg tåler masse jeg tåler et hart slag i magen eller ryggen og jeg gråter ikke! Jeg har en svulst på øye men hele er ikke fjernet for det kan bli fare for jeg blir blind på venstre øye. Jeg har over 139 arr over hele kroppen. Har et stort i pannen og du kan kjene at skallen er knekt men merker ikke noe til det memindre noen slår meg i hode da gjør det vondt siden det ikke er ordentlig grodd! Jeg er glad i hester og min beste venn er en hest og da blir jeg mobbet og Leah er kanskje en HEST!! Men hun er den beste vennen jeg har hatt elsker henne høyest!! Og for jeg sitter i timen og drar i et strikk og slepper den over puls årene min så blir jeg mobbet Når jeg gikk i 1-5 klasse ble jeg mobbet ekstremt mye av vennene mine og jeg ble flått og sparket Men detter den GOD STUND... EKSPLODERTE!! For meg jeg slo til en som hadde mobbet meg og da hadde det gått 6år jeg klarte ikke mere :( jeg har slått til lærerens mine i ansiktet for de har mobbet meg for jeg har dysleksi (et handikapp) det er skrive og lese vansker! Men ut av dette er jeg for det meste med Leah aleine i stallen og rir på tur ALEINE! Hvorfor er det sånn? Jeg er ikke farlig jeg er bare lei av og bli mobbet og det er det faktisk noen som har forstått så nå har jeg 4 venner som står meg nertt og Leah er en av de
K
3
02.09.2013 01:27:56
Jeg forstår deg godt.

Spørsmål og svar

Jeg sliter med selvtilliten.
Hei jente, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Det er trist å høre at du har blitt mobbet. Du skriver ikke noe om at du har sagt det til noen sl...
Jeg er redd.
Hei gutt, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg oppfatter ut fra det du skriver at du er redd. Imidlertid går det ikke helt klart frem hva du e...
Hvordan kan jeg få hjemmeundervisning? Jeg har et stort skolefravær pga. en sykdom og også fordi jeg har og opplever mobbing. Hva kan jeg si for at mamma og pappa forstår og hjelper meg med å få dette til?
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Det er to måter å få hjemmeundervisning på. Den ene måten er at dine foreldre søker om de...
Jente, 14 er ensom og alene og har det ikke bra
Hei Selv om jeg må si at jeg blir veldig trist på dine vegne av å lese det du skriver, er jeg veldig glad for at du faktisk skriver!!! Slik jeg l...
Jeg har i perioder gått på samme skole som min kusine. Hun har blitt mobbet i alle år. Etter hvert fikk hun diagnosen selektiv mutisme. Jeg er så bekymret for henne. At mobbing kan gjøre dette.
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Mobbing er ødeleggende for en person. Det arbeides hardt rundt om i landet på de fleste skoler ...
Jeg ser eldre ut enn hva jeg er. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du har blitt mobbet for hudfargen din og for stilen du har. Det er ikke greit. Jeg tenker at det er veldi...
Gutt, 16, er trist. Har det bra hjemme, men lei skolen
Hei Flott at du skriver til ung.no!Det er ikke så lett for meg å gi deg noe klart svar på hvorfor du er trist dessverre. Det kan være mange årsa...
Hva skal jeg gjøre når jeg ikke blir inkludert?
Hei Hvis du syns det er vanskelig med vennskap, så vil jeg råde deg til å prate med en lærer om det.  Det ER jo litt vanskelig, og man må øve ...
Mobbes fordi jeg er tjukk og vil gå ned i vekt.
Hei Vi kan dessverre ikke gi veiledning om slanking her på ung.no, men vi kan gi deg noen tips om artikler som du kan finne en del av den kunnskapen...
Jeg er synshemmet og blir mobba.
Hei Mobbing er ikke greit! Når du opplever dette, håper jeg at du har noen voksne du kan si ifra til.  Skolen har plikt til å ta tak i all mobbin...
Nettmobbing, straff under 15 år
Hei Før jeg svarer på spørsmålet ditt, vil jeg si at nettmobbing er et alvorlig, vanskelig og trist problem som dessverre påvirker alt for mange...
Bifil gutt blir ikke tatt seriøst på grunn av alderen.
Hei gutt 13 år Det er ikke slik at det finnes noen aldersgrense for verken forelskelse eller tiltrekning. Vi mennesker er født med en seksualitet, ...
Jeg blir mobbet.
Hei jente, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Det har sikkert vært, og er sikkert tøft og vanskelig å bli mobbet over så lang tid. Mobbing e...
Mobbing, piracetam
Hei Du forteller at de andre sier du er dum.  -Det høres jo ikke noe særlig lurt ut å si slik til folk.  Kanskje går det an å si at du føler ...
Jente, 16, har blitt mobba i lang tid, mye fravær og dårlig klassemiljø
Hei Du har en del ulik problematikk her. Jeg er glad for at du skriver til oss og spør! Når det kommer til klassemiljø, så er skolen din pålagt ...
Jente, 13 år, føler seg ensom
Hei Flott at du skriver til ung.no!Det er ikke så lett å føle seg så ensom og alene, og uten venner! Men mange synes faktisk at det kan være ok ...
Jeg har ingen venner.
Hei gutt, 17 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du skriver at du ikke har det lett. Det er ikke vanskelig å forstå at du g...
Føler meg dårlig behandlet av både medelever og lærer. 
Hei og takk for spørsmål! Det er trist å lese det du skriver, at grunnen du holder deg hjemme fra skolen er mistrivsel i klassen. Det er trist å ...
Jente, 15, har det vanskelig og lurer på om det kan kalles mobbing
Hei Kortsvars varianten av spørsmålet ditt er JA! Det du utsettes for kan absolutt kalles for mobbing! Og jeg tenker at det slett ikke er rart at d...
Se alle