St. Z: Latterfull, sarkastisk, smart, rettferdig, morsom, konfliktsky og samtidig kverrulerende. Les innlegg

Kommentaren

Jobb som avisbud (foto: ung.no)
Jobb som avisbud (foto: ung.no)

Emner