Gutt __: Jeg synes det er ironisk at jo modnere publikum er, jo mer umoden blir humoren Les innlegg

Kommentaren

Opptatt av miljøvern? (foto: Endre Hesthagen)
Opptatt av miljøvern? (foto: Endre Hesthagen)

Emner

Omskjæring
Kroppen din er perfekt fra naturens side (colourbox.com)

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Og det er du som bestemmer over den.

INGEN rett til å skade kroppen din. Den er din, og det er du som bestemmer over den. Noen jenter opplever press og forventninger fra familien om at kjønnsorganene deres må forandres for at de skal bli ærbare og respekterte. Hvis du kjenner deg igjen i dette skal du vite at norsk lov er laget for å beskytte deg. Det er like ulovlig å fjerne litt som å fjerne mye.

Omskjæring av gutter

I Norge omskjæres omlag 2000 guttebarn hvert år. De fleste omskjæres av rituelle grunner av jødiske eller muslimske foreldrene. Foreldrene mener ofte ved rituell omskjæring at praksisen er en del av religionen og tradisjonene de ønsker å følge. Noen omskjæres ikke av religiøse grunner, men fordi det er medisinske grunner til å gjøre det. Forhuden opereres da helt eller delvis bort av medisinske grunner, og kalles medisinsk omskjæring.

Boxershorts (colourbox.com)

Trang forhud

Trang forhud er noen ganger et problem for gutter. Noen har hatt problemer med det og blitt operert når de er små, mens noen opplever dette når de kommer i pubertet.

Kjønnslemlestelse (ung.no)

Er du en jente i fare for å bli kjønnslemlestet?

Det er straffbart å kjønnslemleste jenter i Norge, og personer bosatt i Norge som medvirker til slik omskjæring kan straffes selv om selve inngrepet utføres i utlandet. Husk at helsepersonell kan hjelpe deg og har taushetsplikt!

  • Snakk med helsesøster eller sosiallærer på skolen eller i kommunen der du bor
  • Ring fastlegen din eller en annen lege
  • Kontakt Røde Kors-telefonen 815 55 201. Her kan du ringe og være anonym info.tvangsekteskap@redcross.no
  • Kontakt Barneverntjenesten i kommunen der du bor
  • Politiet, ring 02800

Spørsmålstegn

Hvorfor omskjæres jenter?

Omskjæring av jenter er ulovlig og farlig! Mytene om at kjønnslemlestelse er noe alle gjør, at man bare kan ta litt av jentas kjønnslepper uten komplikasjoner eller at kjønnslemlestelse beskytter jentas seksualmoral er feil!

Konsekvenser av omskjæring - jenter

Hva slags konsekvenser omskjæring kan ha for hver enkelt jente varierer med faktorer som hvor gammel hun var da inngrepet skjedde, hvor omfattende inngrepet var, hvor det ble gjort, forholdet til familie og venner, hvor man bor senere i livet med mer.

myte og fakta

Myter og fakta om omskjæring

Myten om at kjønnslemlestelse noe alle gjør, at man kan ta bare litt av jentas kjønnslepper uten komplikasjoner eller at kjønnslemlestelse beskytter jentas seksualmoral er feil !

Les hva som er fakta og vit at i Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt.

Truse (colourbox.com)

Myten om jomfruhinna

Skjedekransen (kjent som “jomfruhinna”) er forbundet med mange myter og misoppfatninger. Den oppfatningen som de fleste har, er at dette er en hinne /membran som dekker skjedeåpningen og som “revner” ved penetrering. Dette er ikke riktig.

Norges lover

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter/kvinner) er forbudt i Norge ved lov. Hvis du blir kjønnslemlestet mens du bor i Norge, og foreldrene dine kunne ha avverget det, har foreldrene dine begått et lovbrudd. Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes.

Verdenskart, ung.no

Hvor er kjønnslemlestelse mest utbredt?

Omskjæring praktiseres av folk fra ulike religioner, men det finnes ingen religion krever omskjæring av kvinner. Likevel anslår WHO at det på verdensbasis finnes 130-140 millioner kjønnslemlestede jenter og kvinner og at ca tre millioner jenter kjønnslemlestes hvert år.

Danifolket

Fra barn til voksen i hele verden

Over hele verden har overgangen fra barn til voksen en helt spesiell betydning og feires på svært ulike måter. Alle kulturer og religioner har egne seremonier for å markere begivenheten, som kan være like festlige som de er høytidelige. Les om hvordan dette feires i Nepal, Arizona, Tyrkia, Etiopia, Thailand, Ny-Guinea og Bali.

Av Hege, ungdomsjournalist ung.no