Noen: Hvis du ikke pleier å snakke med denne personen til daglig, burde du starte med et "hei" når dere går forbi hverandre... Les innlegg

Kommentaren

Jente med mobil (colourbox.com)
Jente med mobil (colourbox.com)

Kan jeg ta med snus i kofferten til Frankrike?

 

Spørsmål
Hei!
Jeg er 13 år og avhengig av snus.
Jeg skal til Frankrike i sommerferien i to uker og lurte på om jeg kunne ta det med i kofferten? Og hvis det går, hvor mange bokser kan jeg ta med?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
HeiI følge tobakksskadeloven § 9 er det forbudt å eksportere snus til land som er medlem av EØS (det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde), og som har utferdiget forbud mot omsetning av snus. Videre sier loven at eksportforbudet ikke gjelder for snus som tas med av en reisende til dennes personlige bruk eller til gave for personlig bruk. Dette betyr altså at det er forbudt å eksportere snus til Frankrike, men at det ikke er forbudt å ta med snus inn i landet hvis snusen bare skal brukes av en selv.


I Norge er det forbudt å selge eller overlate tobakksvarer til personer under 18 år. I og med at du bare er 13 år, kan det på grunn av din unge alder by på problemer å ta med tobakk inn i andre land.


Lurer du på mer om snus, kan du gå inn på www.tobakk.no. Regler om tobakk i tobakksskadeloven finner du på www.helsedirektoratet.no/tobakk/lover_og_regler/. Du kan også ringe Røyketelefonen 800 400 85 om du har andre spørsmål om snus.


Hilsen Røyketelefonen 800 400 85Fikk du svar på det du lurte på?

Tilbake til spørsmål og svar om Tobakk
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om tobakk


Quiz: Hva vet du om alkohol?

Hvorfor skal man være forsiktig med hvor mye man drikker?