Sofia: Å bli lykkelig og godkjent for den jeg er og ser ut Les innlegg

Kommentaren

Helsedirektoratet (colourbox.com)
Helsedirektoratet (colourbox.com)

A-Å

Gutt med armene i kors (colourbox.com)

Dette har du rett på hos legen!
Lege med stetoskop (colourbox.com)

Vet du at du er helserettslig myndig når du fyller 16 år? Det betyr for eksempel at du har rett til å bestemme selv om du skal ha behandling, og ikke minst hvem som skal vite hva om helsen din. Les mer om dine rettigheter ved lege- eller sykehusbesøk her!

Barnekonvensjonen
Barnekonvensjonen

Du har rett til å si hva du vil. Du har rett til å uttrykke det du er opptatt av, det du har på hjertet, det du tenker og føler og mener. Det står i alle barn og unges grunnlov.

Her finner du en kortversjon av Barnekonvensjonen.

Barneloven
To gutter (colourbox.com)

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna og barnas rettigheter overfor foreldrene. Loven gir deg rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Statskirken - frivillig medlemskap

I 2012 ble stat og kirke delt i Norge etter 500 år. I Norge har vi religionsfrihet, men alle som er døpt er automatisk medlem av statskirken. Fra du er 15 år kan du selv bestemme om du vil melde deg inn eller ut av statskirken.

Når kan du gjøre hva?
Når kan du gjøre hva?

Du har egne rettigheter fra du er født, for eksempel retten til å ha et navn, statsborgerskap eller rett til å mene noe om hvor du skal bo hvis foreldrene dine ikke bor sammen. Her finner du en liste med oversikt over aldergrensene for når du kan gjøre hva, fra 0 til 21 år.

Rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne

ung.no har samlet informasjon om hvilke rettigheter ungdom med nedsatt funksjonsevne har innenfor et vidt spekter av tema (utdanning, økonomi, bolig, støtteordninger, arbeidslivet m.m). Les mer på ung.no/rettigheter

Rett til spesialundervisning

Gutt får hjelp av lærer (colourbox.com)
Elever har rett til tilpasset opplæring dersom de har behov for det. Her finner du informasjon til deg som lurer på hva spesialundervisning er og hvem som har rett til dette.

Støtte til transport
Taxi-skilt (colourbox.com)

Du trenger ikke å takke nei til arbeid eller utdanning selv om du har helseproblemer som gjør det vanskelig for deg å reise med offentlig transport. Har du spesielle behov, kan du få dekket utgifter til transport og parkeringstillatelse.

Rett til ytringsfrihet

Den norske Menneskerettighetsloven fra 1999 slår fast at alle har rett til ytringsfrihet. Rettigheten innebærer frihet til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene, men det finnes også begrensninger.

Rett til helse- og omsorgstjenester
Tannlege

Alle har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester i den kommunen de oppholder seg i. Hvis du trenger hjelp til helsetjenester eller praktisk til å klare deg i dagliglivet, kan du henvende deg til kommunen din. Kommunen har plikt til å informere deg om de ordninger som finnes.

Om statsborgerskap

Et statsborgerskap vil si at du hører hjemme i et land. Når et barn blir født, blir barnet automatisk norsk statsborger hvis moren eller faren er norsk statsborger.

Arveregler
Gjøvik kirke

Hvis du står oppført i testamentet til en person som er død, er arving. Du er også arving dersom det står i arveloven at du (som barn, foreldre e.l.) er det.

Personvern - hvor går dine grenser?
Rødt kort (colourbox.com)

Hvor går grensen for hva foreldrene dine skal ha rett til å vite om deg? Skal de kunne gå i nattbordskuffen din? Skal de få se bankutskriftene dine for å kontrollere hvor du har brukt bankkortet? Er det greit at de går inn på PC-en din og sjekker hvilke nettsider du har vært inne på?