Fornøyd: Jeg fikk noen fotballsko til konfirmasjonen. Jeg er faktisk veldig førnlyd. Konfirmasjon handler vel ikke bare om gaver? Les innlegg

Kommentaren

Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen 116 111

Emner

Bli ingeniør!

bli ingeniør (colourbox.com)

Norge trenger flere ingeniører. Mangler du generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag? Det er ingen hindring. Også du som har gått yrkesfag kan bli ingeniør. Her finner du informasjon om mulighetene, både for deg med studiekompetanse og for deg med fag-/svennebrev.

Offentlig og kvalitetssikret

Det å være ingeniør, vil si at du har en teknologisk utdanning. Ingeniører bidrar til å løse tekniske utfordringer i samfunnet. Du kan være med å skape produkter for fremtiden, jobbe for en mer miljøvennlig industri, bidra til utviklingen innen datasystemer, byggingen av nye hus, eller innen olje- og gassindustrien.

Og mye, mye mer...

Hvordan bli ingeniør

Ingeniørutdanningen er normalt 3-årig, og tilbys ved en rekke forskjellige universitet og høgskoler i Norge. Det finnes muligheter for opptak både om du har gått studiespesialisering eller et annet studieforberedende utdanningsprogram på videregående, men også om du har gått yrkesfag.

1Alternativ 1 - Generell studiekompetanse og fordypning i realfag:

På videregående kan du velge utdanningsprogrammet Studiespesialisering i Vg1, med programområde realfag i Vg2 og Vg3. På den måten er du sikret å kunne velge realfagene som behøves for opptak til ingeniørutdanning. Realfagene som kreves er normalt matte R1 og R2, i tillegg til Fysikk 1. Etter fullført videregående kan du søke deg inn på ingeniørutdanninger gjennom Samordna opptak.

2Alternativ 2 - Forkurs til ingeniørutdanning:

Man kan søke seg inn på forkurs til ingeniørutdanningen dersom man mangler generell studiekompetanse og/eller programfagene i realfag. Forkurset er et ettårig studium hvor emnene er tilpasset opptakskravene for bachelorstudiet i ingeniørfag.

Følgende læresteder tilbyr forkurs til ingeniør/realfagskurs:

Universitetet i Agder, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Buskerud, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Ålesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Toårig teknisk fagskole gir også opptaksgrunnlag til ingeniørutdanning, uavhengig av om man har generell studiekompetanse eller ikke.

3Alternativ 3 - Tresemesterordning (Tres), for deg som mangler realfagene:

Tresemesterordningen gjelder deg som har generell studiekompetanse fra før, men som mangler fordypningen som kreves i realfag. Opplegget innebærer at høgskolen tilbyr et sommersemester med et intensivkurs i matematikk og fysikk med avsluttende eksamen, slik at du blir kvalifisert til å starte vanlig undervisning på høgskolen når høsten kommer. Utover høsten eller sommeren etter vil du også få en del ekstraundervisning i matematikk og fysikk. Fra og med det andre studieåret, følger du det ordinære studiet.

Følgende høgskoler/universitet tilbyr tresemesterordning med særskilt undervisning i matematikk og fysikk:

Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Ålesund, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø

4Alternativ 4 - Y-veien, for deg med relevant fag-/svennebrev:

Enkelte høgskoler/universitet tilbyr opptak til ingeniørutdanning gjennom Y-veien. Y-veien betyr at man er kvalifisert for opptak på ingeniørutdanningen fordi man har et fagbrev/svennebrev som er relevant for akkurat denne ingeniørretningen. Man behøver ikke generell studiekompetanse. Når du søker gjennom y-veien så teller karakterene fra Vg2, og du må altså ha et fagbrev som er relevant for det aktuelle ingeniørstudiet. Man får tilleggspoeng for svært godt resultat på fagprøven. Du søker gjennom Y-veien direkte til de lærestedene som tilbyr ingeniørstudiet, ikke gjennom Samordna opptak.

 

Mer om Y-veien

Hovedregelen er at du må ha et fagbrev/svennebrev som er relevant for ingeniørutdanningen det er snakk om. Eksempelvis vil en del fagbrev innen elektrofag kvalifisere deg for opptak til utdanningen som elektroingeniør (y-vei). Hvert enkelt lærested bestemmer hvilke fagbrev/svennebrev som kvalifiserer til opptak. Sjekk høgskolens/universitetets nettsider for informasjon om hvilke utdanninger du kan søke gjennom Y-vei, samt hvilke fag-/svennebrev som kvalifiserer for opptak.

Disse lærestedene tilbyr ett eller flere studium med Y-vei:

Tilleggspoeng for jenter

Jenter får to tilleggspoeng ved opptak til de fleste ingeniørutdanninger. Unntatt er linjene for kjemi og optikk.

 

Hva jobber ingeniøren med?

Vurderer du ingeniøryrket, men vil vite mer? På utdanning.no finner du yrkesbeskrivelser innenfor de fleste fagområder. På infosiden til hvert yrke kan du lese om hvilken utdanning som kreves, hvor det er mulig å få seg jobb, hvilke arbeidsoppgaver man har i yrket, i tillegg til antydninger tilknyttet lønnsnivå.

Sjekk oversikten over muligheter for ingeniører

 

Kilde: Samordna opptak og Utdanning.noKommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Amanda
0
15.02.2015 18:36:22
Jeg lurer på om det holder å gå forkurs istedet for generell studiekompetanse når jeg skal søke politihøyskolen? er nemlig veldig usikker på om jeg vil bli ingeniør innenfor prosess eller gå politihøyskolen etter neste år. (Red.: Du kan sende inn spørsmål på ung.no/oss og få svar)
Spørsmål
3
09.05.2013 19:49:05
Jeg lurer på om hvor mye en ingeniør tjener på ett år? eller en hus ingeniør? og hva er gjennomsnittskarekteren?

Spørsmål og svar

Hva tjener man mest på? Dataingeniør? Petroleumsteknologi?
Hei,og takk for spørsmål! På utdanning.no finner du antydninger angående lønnsnivå i ulike yrker. Generelt er det slik at man i mange tilfeller tjene...
Ingeniør i Forsvaret?
Hei!   Vi har forhørt oss med opptakskontoret i Forsvaret, og svaret er at karaktersnitt ikke er alt. I selve søknadsbehandlingen er det mange ting ...
Ulike ingeniøryrker
Hei Det finnes en rekke muligheter innen ingeniøryrket. Tittelen er ikke beskyttet, slik at mange med teknisk utdannelse vil kunne kalle seg ingeniør...
Lønn under politi udanningen? Obligatorisk med forkurs for å bli ingeniør?
Hei, og takk for spørsmål! Du mottar ikke lønn under politiutdanningen. Les om utdanningen som politi på Politihøgskolen sine nettsider.   Det er i...
R1/R2 matte for å bli elektroingeniør. Forkurs. Gutter best i fysikk?
Hei, og takk for spørsmål! På de fleste økonomistudier er opptakskravet generell studiekompetanse, mens for de fleste 3-årige ingeniørstudier må man ...
Studere til ingeniør i Kina
Hei, og takk for spørsmål!   Opptakskrav til studier i utlandet varierer mellom de ulike lærestedene. Det finnes derfor ikke noe fasitsvar på hvilke...
Hvordan kan jeg blir ingeniør på en oljeplattform?
Hei Det fins flere veier til ingeniør, og hvilken kompetanse du må ha er tildels avhengig av hvilken type ingeniør du ønsker å utdanne deg til. Ingen...
Lyst til å bli olje ingeniør, men jeg vet ikke hva som kreves av meg på vgs
Hei   For å kunne søke utdanning innen oljeingeniør/petroleumsteknologi etc., kreves følgende fra videregående skole: Generell studiekompetanse +...
Studere på universitet og/eller høyskole uten generell studiekompetanse?
Hei, og takk for spørsmål! Det formelle kravet til høyere utdanning er generell studiekompetanse og alle studier med koden GENS har dette som opptaks...
Plass på ingeniørutdanning som krever 5 i snitt, men har 3 i snitt. Mulig?
Hei Poenggrensene som ligger ute på hjemmesidene til Samordna opptak er fra fjorårets opptak. Det kan skje endringer i årets opptak, men ofte er fors...
Er det noen ingeniør studier som ikke krever r2 matte?
Hei For opptak til ingeninør kreves det normalt matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 som spesielt opptakskrav, som kommer i tillegg til kravet om generell ...
Bli ingeniør med service og samferdsel?
Hei og takk for spørsmål!  Det finnes flere verier å gå hvis man skal bli ingenirø. For å søke ingeniørutdanninger rett etter videregående så kan man...
Mangler realfag. Vil bli ingeniør.
Hei, og takk for spørsmål! Det finnes flere veier fram mot ingeniørutdanning ved høgskole/universitet. Eksempelvis er det i en del tilfeler mulig å s...
Kan jeg ikke bli ingeniør ved å gå elektro?
Hei Elektrofag trenger ikke å være noe dumt valg om du ønsker å bli ingeniør. Hovedregelen er at man trenger generell studiekompetanse og fordypning ...
Hvordan blir jeg reiseleder for Nazar?
Hei Takk for spørsmål. Vi skjønner at du har hatt en fin ferie! Det er imidlertid viktig å tenke nøye over at det å være på ferie et sted noen uker, ...
Bli hms-ingeniør, men jeg går salg,service og sikkerhet.
Hei, og takk for spørsmål! Det finnes flere veier fram mot utdanningen som HMS-ingeniør:   Alternativ 1 - Generell studiekompetanse og fordypning i...
Jeg vil nemlig bli elektroingeniør eller automatikeringeniør. Y-vei?
Hei, og takk for spørsmål!   Hovedregelen er at man behøver generell studiekompetanse og fordypning i realfag fra videregående for å kunne søke høye...
Lyst til å utdanne meg som dataprogrammering/ dataingeniør
Hei, og takk for spørsmålet ditt!    Det finst fleire yrke som jobbar innan IT. Nokre av disse utdannar ein seg ferdig til på vidaregåande gjennom d...
Vil bli petroleumsingeniør. Hva kreves og hvilken utdanning må jeg velge?
Hei, og takk for spørsmål!   Det finnes flere veier fram mot utdanningen for å bli ingeniør.   For å søke ingeniørutdanninger rett etter videregåe...
Går studiespesialisering. Bli ingeniør. Studere utenlands.
Hei, og takk for spørsmål! Jeg synes det virker som du har god innsikt i dine sterke sider og på hvilke områder du kan forbedre deg. Nå i innspurten ...
Se alle