Stavanger kommune

Stavanger kommune er en stor kommune med 144 000 innbyggere. Noen av disse trenger av og til hjelp. Da kan de komme hit og stille spørsmål. Så skal vi svare etter beste evne.