Hvem kan søke?

Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre som ønsker å bidra til et bedre nærmiljø på Storhaug

Søk nærmiljøtilskudd