Vi møter ofte barn med lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling. Andre sentrale grupper er barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for akutt skade eller sykdom. Det kan også være barn med kroniske lidelser, som nevrologiske, revmatiske og ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk.

Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging i Vikevåg.

Les mer om tilbudet