Folkeregisteret omfatter viktige opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge.

Registeret danner grunnlaget for blant annet skattemanntallet, valgmanntallet og befolkningsstatistikken. Et korrekt folkeregister er viktig for at alle som bor i Norge skal kunne motta informasjon fra offentlige myndigheter - og at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt.

Folkeregisteret registrerer opplysninger om blant annet:

 • fødsler, navnevalg, farskap og foreldreansvar
 • flytting
 • endringer i sivilstand
 • dødsfall
 • navneendringer
 • statsborgerskap

Fødsler

Alle barn som blir født i Norge skal registreres i Folkeregisteret. På Skatteetaten sine sider kan du lese om hvordan barnet ditt blir registrert i folkeregisteret og hvordan du gir det et navn.

Også barn født i utlandet av norske foreldre skal registreres. Det kan du også lese mer om hos Skatteetaten.

Du må melde flytting til folkeregisteret

Det er din plikt å melde ifra til folkeregisteret når du flytter og får ny fast adresse.

Den folkeregistrerte adressen er den offisielle adressen din og har betydning for dine rettigheter og plikter i samfunnet. Den avgjør blant annet hvilken kommune du kan stemme i ved valg. Du kan bare ha én folkeregistert adresse. Men du kan legge til en postadresse hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes dit istedenfor.

Folkeregisteret gir grunnlag for befolkningsstatistikken. Denne statistikken er viktig blant annet for planlegging av barnehager, skoler, boligfelt, kollektivtrafikk, eldretilbud og andre offentlige tjenester.

Dødsfall

Når noen dør skriver sykehuset eller en lege ut en dødsattest. En dødsattest er en slags legeerklæring om at en person har dødd.

Når legen skriver ut en dødsattest må nærmeste pårørende sørge for at dødsattesten blir sendt til tingretten og lensmannen i kommunen der den avdøde bodde. Det er vanlig at begravelsesbyrået hjelper til med dette. Tingretten gir folkeregisteret beskjed om at personen er død.

Hvem bruker opplysninger fra folkeregisteret?

 • Skattemyndighetene
 • Valgmyndighetene
 • Andre offentlige myndigheter (for eksempel NAV, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Forsvaret, Lånekassen, Statens vegvesen, politi, brannvesen og ambulanse)
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Banker og forsikringsselskaper
 • Ulike arbeidsgivere
 • Forskere
 • Private organisasjoner og personer

Du kan lese mer om folkeregisteret på Skatteetaten sine sider.