Hopp til hovedinnholdet

Husk innboforsikring når du leier

Gutt støvsuger hybelen sin (colourbox.com)
INNBOFORSIKRING: er en forsikring som beskytter verdiene du har i hjemmet ditt.

Dersom du leier boligen du bor i, er det utleier som må sørge for at selve bygningen er forsikret. Det du må gjøre er å forsikre tingene dine gjennom en innboforsikring.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt støvsuger hybelen sin (colourbox.com)
INNBOFORSIKRING: er en forsikring som beskytter verdiene du har i hjemmet ditt.

Hvor mye skal innboet forsikres for?

Som hovedregel er det du selv som må bestemme forsikringssummen når du tegner en innboforsikring. Det er derfor viktig at du tenker gjennom hvor store verdier du har i hjemmet ditt, slik at forsikringssummen du velger blir riktig.

I noen tilfeller dekkes ikke dyre enkeltgjenstander fullt ut, men bare opp til en viss sum. Se nøye etter i vilkårene hva slags begrensninger på sum selskapet har. Kanskje eier du noen gjenstander som er verdifulle? Da måp du vurdere å tegne særskilt forsikring på disse.

Vær også klar over at det i alle forsikringsoppgjør blir trukket fra en egenandel. Dette gjøres for å sile ut småskader. Størrelsen på egenandelen varierer fra selskap til selskap. Det blir også foretatt aldersfradrag ved utbetaling. Disse beregningene varierer fra selskap til selskap.

 

 

Hva dekker innboforsikringen?

Mange tror at forsikringen dekker alle mulige slags skader, men slik er det ikke. Innboforsikringen dekker i utgangspunktet fysiske skader på ting, forårsaket ved brann, lynnedslag/elektrisk fenomen, vann/annen væske, tyveri/skadeverk og skadeverk.

Selskapene har imidlertid flere unntak når det gjelder hva som dekkes. I vilkårene finner du detaljerte regler både for hva som blir dekket og hva som ikke dekkes. Ta deg derfor tid til å lese forsikringsbeviset og vilkårene. Merk deg de viktigste bestemmelsene før det skjer noe.

 

 

Sikringstiltak

Det er også viktig å merke seg sikkerhetsforskriftene selskapet lister opp i vilkårene. En sikkerhetsforskrift er et påbud selskapene har satt som du må følge for at forsikringen skal ha full gyldighet. For eksempel må du passe på at dører og vinduer er forsvarlig lukket, sykkelen din låst og at du har godkjent røykvarsler og brannslukkingsutstyr.

Skulle det skje en skade og det har en sammenheng med at du ikke har fulgt sikkerhetsforskriftene, kan du risikere at erstatningen reduseres eller faller helt bort.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
22.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvem skal dekke en gjenstand som blir stjålet?
Hei Så leit at AirPoden din er blitt stjålet på skolen. Skolen har ikke noe ansvar. Det har der i mot den som har stjålet den. Vi anbefaler allti...
Har jeg forsikring?
Hei   Så bra at du tenker på forsikring og på å sikre deg selv og ansvar du har for andre evt i forbindelse med bilkjøring.   Det er mange ...
Hvem har ansvar for en ødelagt telefon?
Hei Det er leit at telefonen er ødelagt. Hvis den plutselig gikk i stykker og telefonen er ganske ny kan det være en feil ved telefonen. Da kan du ...
Hvem skal erstatte ødelagt utstyr og klær på skolen?
Hei Historien din viser til at elevene gjorde dette med vilje. I så fall har du et klart krav på erstatning fra disse elevene (eller, hvis de også...
Telefonen min ble ødelagt på skolen. Er skolen ansvarlig?
Hei Det er ikke noe helt klart svar på spørsmålet ditt. For at skolen skal være erstaningsansvarlig for den ødelagte telefonen din må det fore...
Er jeg dekket av foreldrene mine sin bilforsikring?
Hei Hvis du blir kjørt inn i av en annen person, og det kommer helt klart frem i skademeldingen som dere skriver, at dette er den andre sjåføren s...
Mobilen er forsikret men på grunn av at den ble ødelagt som følge av noen andres handlinger
Hei Har du tatt dette opp med kameraten din? Kanskje kan saken løses ved at dere snakker sammen om det som skjedde og finne en løsning sammen som ...
Har vært uheldig utsatt for innbrudd i leiligheten min.
Hei Etter det jeg forstår, så dekker trygghetsavtalen på det ene produktet også tyveri. Så dette produktet kan du forhåpentligvis få erstatte...
Erstatning for skade på leilighet
Hei I norsk erstatningsrett er det tre vilkår som må være oppfylt for at man skal ha krav på erstatning. Det må ha skjedd en skade som noen kan ...