Hvor mye skal innboet forsikres for?

Som hovedregel er det du selv som må bestemme forsikringssummen når du tegner en innboforsikring. Det er derfor viktig at du tenker gjennom hvor store verdier du har i hjemmet ditt, slik at forsikringssummen du velger blir riktig.

I noen tilfeller dekkes ikke dyre enkeltgjenstander fullt ut, men bare opp til en viss sum. Se nøye etter i vilkårene hva slags begrensninger på sum selskapet har. Kanskje eier du noen gjenstander som er verdifulle? Da måp du vurdere å tegne særskilt forsikring på disse.

Vær også klar over at det i alle forsikringsoppgjør blir trukket fra en egenandel. Dette gjøres for å sile ut småskader. Størrelsen på egenandelen varierer fra selskap til selskap. Det blir også foretatt aldersfradrag ved utbetaling. Disse beregningene varierer fra selskap til selskap.

 

 

Hva dekker innboforsikringen?

Mange tror at forsikringen dekker alle mulige slags skader, men slik er det ikke. Innboforsikringen dekker i utgangspunktet fysiske skader på ting, forårsaket ved brann, lynnedslag/elektrisk fenomen, vann/annen væske, tyveri/skadeverk og skadeverk.

Selskapene har imidlertid flere unntak når det gjelder hva som dekkes. I vilkårene finner du detaljerte regler både for hva som blir dekket og hva som ikke dekkes. Ta deg derfor tid til å lese forsikringsbeviset og vilkårene. Merk deg de viktigste bestemmelsene før det skjer noe.

 

FAKTA

Du må ha forsikring på innbo og løsøre (ting som kan flyttes) om du leier leilighet. Husk å søke litt rundt for å finne de gode tilbudene, men vær OBS på å lese vilkårene, for det billigste er ikke alltid best. Les mer om innbo på www.finansportalen.no

 

Sikringstiltak

Det er også viktig å merke seg sikkerhetsforskriftene selskapet lister opp i vilkårene. En sikkerhetsforskrift er et påbud selskapene har satt som du må følge for at forsikringen skal ha full gyldighet. For eksempel må du passe på at dører og vinduer er forsvarlig lukket, sykkelen din låst og at du har godkjent røykvarsler og brannslukkingsutstyr.

Skulle det skje en skade og det har en sammenheng med at du ikke har fulgt sikkerhetsforskriftene, kan du risikere at erstatningen reduseres eller faller helt bort.