Hopp til hovedinnholdet

Depositum eller leiegaranti?

Jente på flyttefot (colourbox.com)
LEIEGARANTI: Noen utleiere tilbyr leiegaranti ved leie av bolig, men ekspertene mener det er tryggere å betale et depositum til utleier.

Det kan være dyrt å flytte inn i egen bolig for første gang. Noen utleiere tilbyr leietakere å tegne såkalt leiegaranti fremfor å betale depositum. Det kan virke fristende å spare de pengene, men er det egentlig så lurt?

Offentlig og kvalitetssikret
Jente på flyttefot (colourbox.com)
LEIEGARANTI: Noen utleiere tilbyr leiegaranti ved leie av bolig, men ekspertene mener det er tryggere å betale et depositum til utleier.

Når du skal leie bolig, er det vanlig at den som leier ut krever depositum eller garanti.

 • Depositum er inntil seks måneders husleie som settes inn på en konto, der verken du eller utleier kan ta ut penger uten at begge er enige.

 • På den måten har utleier sikret seg mot at husleien uteblir, og også mot skader du som leietaker måtte påføre boligen mens du bor der. Hvis du betaler husleien som du skal og du ikke har påført boligen skader eller uvanlig slitasje når du flytter ut, får du tilbake depositumet.

 • Etter husleieloven er garanti et alternativ til depositum.
 • Det vil kort fortalt si at en tredjepart står for en garanti hvis du som leietaker ikke betaler husleie, påfører boligen skade eller lignende.

  I enkelte av disse avtalene er det forsikringsselskaper som brukes som garantist, og Forbrukerrådet advarer mot at utleier kan kreve penger for skader og slitasje fra forsikringsselskapet ved utflytting, og dersom de betaler ut pengene, risikerer DU som leietaker å sitte igjen med regningen - både for forsikringspremien og de faktiske skadene. Eventuelt må du motbevise grunnlaget for et slikt krav, noe som kan være svært vanskelig.

  Forbrukerrådet advarer derfor mot å tegne leiegaranti fremfor å betale depositum.

  Hvis du allerede har tegnet leiegaranti:

  Hvis du allerede har tegnet leiegaranti gjelder den inntil du sier opp leieforholdet. Pass på at du kan dokumentere at du har betalt, for eksempel via nettbanken.

  - Det blir også ekstra viktig at du dokumenterer tilstanden på boligen du flytter inn i ved en grundig innflyttingsprotokoll, for eksempel ved å ta bilder, slik at du ikke får krav mot deg på skader som allerede fantes da du flyttet inn, råder fagdirektør i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen.

  Kilder:
  Var dette til hjelp?
  Var dette til hjelp?

  Spørsmål og svar

  Kan jeg flytte ut før oppsigelsestiden? Jeg har funnet en ny leilighet.
  Hei Dersom du har tre måneders oppsigelse og du har sagt opp, er du i utgangspunktet bundet til avtalen i disse tre månedene, noe som også innebæ...
  Hva gjør jeg når jeg har oppdaget skjeggkre i boligen jeg leier?
  Hei Dette blir et litt langt svar, så jeg har delt det opp i fem bolker. 1) Skjeggkre Skjeggkre er å anse som et skadedyr, og skadedyr er i utga...
  Lurer på hvor stort 15kvm er?
  Hei Det er vanskelig å si over nettet hvor stort 15 kvadratmeter er, men tenk deg fire meter i kvadrat, dvs 4x4 = 16 kvdratmeter. Mål gjerne opp i ...
  Hvor mye koster strøm i måneden?
  Hei Så spennende å skulle flytte! Jeg skulle gjerne ha svart deg konkret på hvor mye det koster med strøm, men det vil variere så veldig ut fra...
  Bør jeg vente til jeg har fått skoleplass med å inngå leieavtale?
  Hei Det viktigste spørsmålet du stiller er hvorvidt du burde vente med å leie hybel før du vet at du har fått skoleplass, så jeg svarer først ...
  Hvordan beregne rente på depositum?
  Hei Depositum skal stå på en egen konto. Utleier har plikt til å opprette en depositumskonto ved inngåelse av leieavtale, men leietaker har nok o...
  Kan utleier si opp på 1 mnd oppsigelse ? Kan vi flytte på dagen? 
  Hei Du har rett i at utleier ikke har rett til å gå inn i leiligheten uten deres samtykke eller uten at dere er varslet på forhånd. Dere har en e...
  Hvordan kan jeg spørre en kompis om å dele student bolig?
  Hei! Det å finne riktig sted til riktig pris og med riktig mennesker er ikke lett på topp av overgangen ved å flytte hjemme fra, så jeg skal prø...
  Er det noe spesielt jeg må tenke på når jeg skal flytte i egen leilighet?
  Hei, og tusen takk for ditt spørsmål! Nå vet vi lite om din situasjon, hva du kan betale i leie og hvor i Akershus du ønsker å bo. Leieprisene v...
  Kan utleier kreve penger av meg fordi romkameraten ikke betaler?
  Hei Depositumet skal stå på en sperret konto i ditt navn, og skal ikke kunne disponeres med mindre både du og utleier godtar det. Hvis depositumet...
  Jeg leier nå en leilighet og har laget en ripe i gulvet som jeg selv vet jeg må erstatte.
  Hei Når du må erstatte en skade på boligen du leier, må du betale de nødvendige utgiftene det koster å reparere den. Det vil innebære både ko...
  Utleier kommer ofte uanmeldt inn til oss og vi får ikke alltid tilgang på parkeringen vi er lovet
  Hei Dere har en eksklusiv bruksrett til leiligheten dere leier. Det at dere har eksklusiv bruksrett betyr at utleier ikke kan gå inn i deres leiligh...
  Utleier krever erstatning for at vi har røkt i leiligheten.
  Hei,   Husleieloven § 10-2 jf. § 10-3 sier at dersom husrommet tilbakeleveres i dårligere stand enn hva som er avtalt har utleier rett til å ...
  Hvor mye kan utleier øke husleien egentlig?
  Hei Du har rett i at man bare kan regulere leieprisen med konsumprisindeksen eller regulere til gjengs leie. Regulering etter konsumprisindeksen kan ...
  Kan utleier nekte oss å sette opp hyller,bilder, lamper osv
  Hei Siden det er utleier som eier boligen, kan han nekte dere å gjøre større endringer, som å male veggene i andre farger eller sette opp tapet. ...
  Leietaker vil ikke betale husleien..
  Hei Det er riktig at du må ta ut forliksklage for å få pøvd om du har rett på å å penger for husleie i for eksempel oppsigelsestiden. Er det i...
  Er det lurt å flytte på kollektiv?
  Hei 1. Det vil nok variere noe, noen velger å bo i kollektiv, noen på skolen, der det er mulig, og noen på hybel, eller hos kjente eller familie. ...
  Kan vi anmelde utleier for trakassering?
  Hei Det er umulig for utenforstående å si hva som har skjedd i leiligheten og eventuelt hvilke skader som er påført osv. ? men at huseier skal se...
  Kan utleier ta gebyr for fremleie mens jeg er på utveksling?
  Hei Ved midlertidig fravær som du beskriver så vil du ha rett til å fremleie boligen etter husleieloven § 7-4. Dette innebærer at du leier bolig...
  Utleier leide ut boligen til en annen da jeg betalte depositum for sent.
  Hei Det er vanskelig å gi et helt klart svar på dette spørsmålet, da det avhenger noe av hva som var avtalt vedrørende innbetalingen av depositu...
  Se alle