Når du skal leie bolig, er det vanlig at den som leier ut krever et depositum eller garanti. Depositum er inntil seks måneders husleie som du som skal leie setter inn på en konto. Disse pengene blir stående der under så lenge du leier, og verke du eller utleier kan ta ut penger uten at begge er enige.

På den måten har utleier sikret seg hvis du ikke skule klare å betale husleia, og også mot skader du som leietaker måtte påføre boligen mens du bor der. Hvis du betaler husleia som du skal og du ikke har påført boligen skader eller uvanlig slitasje når du flytter ut, skal du få alle pengene tilbake når du flytter igjen.

Garanti i stedet for depositum

Etter husleieloven er garanti et alternativ til depositum. Det vil kort fortalt si at en tredjepart står for en garanti hvis du som leietaker ikke betaler husleie, påfører boligen skade eller lignende.

I enkelte av disse avtalene er det forsikringsselskaper som brukes som garantist, og Forbrukerrådet advarer mot at utleier kan kreve penger fra forsikringsselskapet for skader og slitasje ved utflytting. Og dersom de betaler ut pengene, risikerer du som leietaker å sitte igjen med regningen - både for forsikringspremien og de faktiske skadene. Eventuelt må du motbevise grunnlaget for et slikt krav, noe som kan være svært vanskelig.

 

Har du allerede tegnet leiegaranti?

Hvis du allerede har tegnet leiegaranti gjelder den inntil du sier opp leieforholdet. Pass på at du kan dokumentere at du har betalt, for eksempel. Det blir også ekstra viktig at du dokumenterer tilstanden på boligen du flytter inn i ved en grundig innflyttingsprotokoll, for eksempel ved å ta bilder eller filme. På den måten har du noe å vise til dersom du skulle få krav mot deg på skader som allerede fantes da du flyttet inn.