Hopp til hovedinnholdet

Startlån

Kontrakt (colourbox.com)
STARTLÅN: er et lån som gis til personer som ønsker å kjøpe egen bolig. Ikke alle kan få startlån, og det gis kun til enkeltpersoner som har vansker med å komme seg inn i boligmarkedet.

Planer om å kjøpe din første bolig? Du kan søke kommunen din om gode startlån.

Offentlig og kvalitetssikret
Kontrakt (colourbox.com)
STARTLÅN: er et lån som gis til personer som ønsker å kjøpe egen bolig. Ikke alle kan få startlån, og det gis kun til enkeltpersoner som har vansker med å komme seg inn i boligmarkedet.

Har du problemer med å finansiere kjøp av bolig eller vanskeligheter med å bli boende i boligen din? Da kan startlån fra kommunen være en aktuell ordning for deg. Her finner du informasjon om startlånordningen og hvordan du kan søke.

Startlån og banklån

Startlån er en ordning der Husbanken låner ut penger til kommunen som igjen låner ut til personer som skal etablere seg i egen bolig. Som hovedregel gis startlån i tillegg til banklån, det vil si at låntaker låner et beløp i egen bank (grunnfinansiering), og får låne resten i kommunen (toppfinansiering).

Bostøtte?

Hvis du har lav inntekt, bør du også sjekke om du kan få bostøtte. Husstander med varig lav inntekt, kan også søke om boligtilskudd.

Hvem kan få startlån?

Startlån gis til enkeltpersoner som har problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. Husk at ikke alle kan få startlån. Unge i etableringsfasen har som regel ikke rett til dette. Se her om du er i målgruppen.

Forutsetninger for å få startlån

Boligen du skal kjøpe må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Du må også ha vært i kontakt med private banker og undersøkt mulighetene for å få finansiert deler av lånet til bolig der.

Hva kan du få startlån til?

Du kan få startlån til kjøp eller utbedring av bolig. Startlån kan også gis til refinansiering av lån.

Hvor stort lån kan du få?

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du får lån og eventuelt hvor mye lån du får. Enkelte kommuner samarbeider med private banker om å sy sammen en finansiseringspakke.

Lånekalkulator

Det er viktig å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din. Hos Husbanken finner du et program som beregner lånekostnader.

Les også mer om STARTLÅN på www.husbanken.no

Mer om bolig og det å flytte hjemmefra finner du under våre emner Bolig og Flytte hjemmefra.


Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
09.11.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg kjøpe bolig når jeg er 18 år?
Hei Når du fyller 18 år blir du myndig og kan ta opp lån. Når bankene vurderer en søknad om boliglån setter de følgende krav:1. Den som skal k...
Billigere å kjøpe enn å leie bolig? Hvor mye lån får jeg?
Hei   En av forskjellene på å kjøpe eller leie bolig, er at ved å kjøpe bolig, betaler man en andel renter ( til banken) og en andel avdrag ...
Krav om tilbakebetaling bostøtte lån stipend
Hei Husbanken gir ikke lån for skolegang og kan derfor heller ikke kreve penger for skolegang. De gir imidlertid støtte til bolig. Det er i utgangs...
Forskjell på å søke lån hos husbanken i januar, eller om man søker i juni?
Hei Husbanken låner ikke ut penger direkte til enkeltpersoner, men overfører kvoter med startlånmidler til kommunene, som behandler søknader fra ...
Vil flytte og finne jobb. Kjæresten min er fransk. Må han ha arbeidstillatelse?
Hei   Jeg vil anbefale deg å finne deg en jobb og skaffe deg en sikker inntekt før du flytter ut. Jobb kan du finne på nettsteder som finn.no, n...
Hvem kan få startlån?
Hei, og takk for ditt spørsmål. Informasjon om startlån finner du på Husbankens nettsider. Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål der, så ...
Kan jeg få boliglån som student?
Hei Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha boliglån selv om man har studielån, men det kan hende at banken vil være forsiktig med å låne...
Kan jeg bruke bsu pengene til kjøp av hytte?
Hei I utgangstpunktet skal BSU gå til kjøp av bolig. Du kan søke Ligningskontoret for eventuell dispensasjon for kjøp av hytte, men vi kjenner ik...
Spørsmål ang. boliglån
Hei Du bør undersøke om du kan få lån i Husbanken eller kommunen. Deres lån er vanligvis gunstigere enn i andre banker. Det er imidlertid ikke a...
Bør vi kjøpe is tedet for å leie?
Hei Om jeg forstår deg rett, lurer du på om det er mulig for dere å kjøpe en bolig?   De fleste banker krever stor grad av sikkerhet av lånet...
Kan jeg kjøpe bolig i en annen kommune?
Hei Når banken har gitt deg et finansieringsbevis blander de seg normalt ikke opp i hvor boligen befinner seg, så lenge den befinner seg innenfor N...
Hvordan er det best å spare til boligen sin?
Hei Du kankontakte banken din for informasjon og hjelp om hvordan du  best kan spare til bolig. Jeg vil annta at det kan være lurt av deg å sette ...
Har fått gratis tomt, men kjenner at jeg er usikker på om det er for mye å starte med å bygge hus når jeg er bare 20 år?
Hei Gratulerer med gratis, fin tomt. Det er jo ingen krise i utgangspunktet, kun en fin ting. Hva ligger som forutsetning for at du skulle få tomt...
Kan leie et hus billig, men går på skole. Hvordan skal vi klare å betale?
Hei Dere virker heldige som har fått tilbud om å leie et hus rimelig. Så lenge du er lærling, vil du jo ha noe inntekter, selv om det nok vil væ...
Hvor mye egenkapital trenger vi for å få kjøpt bolig?
Hei Kravet fra Finanstilsynet er at de som kjøper bolig har oppsparte midler/egenkapital på minst 15% av kjøpesummen. Dette er ofte til hinder for...
Vurderer å kjøpe leilighet
Hei Jeg skjønner at det er mange spørsmål som dukker opp når dere nå vurderer å kjøpe bilig i stedet for å leie.   Du forteller at dere ha...
Se alle