Har du problemer med å skaffe penger til kjøp av bolig? Eller har du vanskeligheter med å bli boende i boligen din? Da kan et startlån fra kommunen være en aktuell ordning for deg.

Startlån og banklån

Startlån er en ordning der Husbanken låner ut penger til kommunen, som igjen låner ut til personer som skal etablere seg i egen bolig. Som hovedregel gis startlån i tillegg til banklån. Det vil si at du som låntaker låner et beløp din egen bank (grunnfinansiering), og får låne resten av kommunen (toppfinansiering).

Bostøtte?

Hvis du har lav inntekt, bør du også sjekke om du kan få bostøtte. Familier med varig lav inntekt, kan også søke om boligtilskudd.

 

FAKTA

Les mer om startlån Husbanken.no

 

Hvem kan få startlån?

Startlån gis til enkeltpersoner som har problemer med å få kjøpt seg et sted å bo. Det betyr at ikke alle kan få startlån. Unge i etableringsfasen har som regel ikke rett til dette, men du kan sjekke her om du er i målgruppen.

Du kan få startlån til kjøp eller utbedring av bolig. Startlån kan også gis til refinansiering av lån.

Krav for å få startlån

Boligen du skal kjøpe må være fornuftig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. Du må også ha vært i kontakt med private banker og undersøkt mulighetene for å få finansiert deler av lånet til bolig der.

 

 

Hvor stort lån kan du få?

Det er opp til kommunen din å vurdere om du får lån og eventuelt hvor mye lån du får. Noen kommuner samarbeider med private banker om å sy sammen en finansiseringspakke.

Lånekalkulator

Det er viktig å beregne hva et lån vil koste deg før du begynner å lete. Husbanken har en nettjeneste som beregner lånekostnademe for deg.