Rett til å velge egen utdanning

Etter Opplæringslova har du rett til videregående opplæring, altså plass i videregående skole (Opplæringslova § 3-1). Du har dessuten rett til å selv velge din egen utdanning fra du skal begynne på videregående (Barneloven § 32). Foreldrene dine kan derfor ikke nekte å søke den skolen du selv er mest motivert for. Dette betyr at du selv bestemmer hvilken skole du skal søke, utdanningsprogrammet du vil gå og programfag.

Du har rett til skoleplass i videregående, men ingen kan tvinge deg, heller ikke foreldrene dine. Ønsker du ikke gå på videregående skole, er det ditt valg. Men foreldre, venner, lærere og rådgiver kan ha gode tips til deg på veien, så lytt til hva de har å si. Men til slutt er det du du bestemmer hvilken utdanning som er riktig for deg.

 

 

Hvis foreldrene dine ikke lar deg flytte

Foreldrene dine har ansvar for deg fram til du blir 18 år (Barneloven § 30). Etter hvert som du blir eldre kan du i stadig større grad kreve at de ta mer og mer hensyn til dine ønsker. Du skal få økt bestemmelsesrett i saker som angår deg (Barneloven § 31). Når du går på videregående kan du altså kreve at foreldrene dine skal lytte til dine meninger om det å flytte hjemmefra pga. skolevalg. Prøv å finne løsninger som fungerer for både deg og dem.

Husk at så lenge du er under 18 år (ikke myndig) så kan du ikke undertegne husleiekontrakt eller andre nødvendige papirer for å flytte. Du trenger altså dine foreldres samtykke til å bo hjemmefra. Derfor er det nødvendig at du og foreldrene dine blir enige om at du får flytte.

 

 • arrow_drop_down_circle  Tips til deg med vanskelige foreldre
  Det er viktig at du og foreldrene dine på en saklig måte klarer å diskutere hvorvidt du skal få flytte hjemmefra eller ikke. Foreldre ønsker sjeldent å være vrange med vilje. Kanskje er foreldrene dine usikre på om du er moden nok eller om planene dine er godt nok gjennomtenkt. Økonomi kan også ha betydning. Hvordan skal du betjene alle utgiftene ved å flytte for deg selv? Foreldrene dine er fortsatt ansvarlige for deg økonomisk, og kanskje er de negativt innstilt fordi flytting blir dyrt?

  Slik bør du prate med foreldrene dine:

  • Sett deg ned sammen med foreldrene dine når dere alle har tid og ingen er stresset.
  • Det kan være lurt om du på forhånd skriver ned noen stikkord på en lapp så du husker hva du vil si.
  • Fortell på en rolig og gjennomtenkt måte om planene dine og hva du har lyst til.
  • I praten må du legge fram argumentene for hvorfor du vil flytte hjemmefra for å gå på denne skolen. Vis at du har tenkt gjennom alle utfordringene det innebærer å flytte hjemmefra så tidlig.
  • Det er lurt om du på forhånd har laget en oversikt som viser hvordan du skal klare det økonomiske. Har du sjekket stipendordningene hos Lånekassen? Skal du skaffe deg en deltidsjobb, og hvordan? Hvor mye koster det å leie hybel/leilighet der du vil bo? Legger du opp til at foreldrene dine skal bidra økonomisk?
  • Ikke bli irritert eller sint, og la også foreldrene dine legge fram sine meninger. Vær saklig, så er sjansen større for å bli hørt.

Bruk rådgiveren

Om du og foreldrene dine ikke klarer å bli enige, kan en fellesprat med rådgiveren på skolen kanskje hjelpe. Han/hun kan se alle sider av saken litt ”utenfra”. På den måten blir det kanskje enklere for både deg og foreldrene dine å se hvilken løsning som er best.