Hopp til hovedinnholdet

Hvilke plikter har foreldrene dine overfor deg?

Gutt flytter hjemmefra (colourbox.com)
HJELP HJEMMEFRA? Har du planer om å flytte for deg selv? Har du krav på noe hjelp hjemmefra hvis du er under eller over 18 år?

Ulike lover sier noe om hvilke plikter foreldre har overfor barn og hvilke rettigheter ungdom har overfor foreldre. Les mer om noen av de viktigste for deg!

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt flytter hjemmefra (colourbox.com)
HJELP HJEMMEFRA? Har du planer om å flytte for deg selv? Har du krav på noe hjelp hjemmefra hvis du er under eller over 18 år?

Barneloven - for deg under 18

Lov om barn og foreldre (Barneloven) gjelder for barn og unge under 18 år og regulerer blant annet foreldrenes plikter og funksjoner overfor barna og barnas rettigheter i forhold til foreldrene.

Foreldreansvar for barna

Det vanligste er naturligvis at det er foreldrene som har foreldreansvaret for barna sine. Er foreldrene døde eller ute av stand til å ha foreldreansvaret, kan foreldreansvaret gis til andre som står barnet nær, for eksempel en nær slektning, eller det skal oppnevnes en verge.

Du har krav på omsorg

Barneloven bestemmer hva som er innholdet i foreldreansvaret (§ 30):

 • Barn og unge har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene.
 • De har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, når barnet ikke kan bestemme selv.
 • Foreldrene har plikt til å gi barn og unge forsvarlig oppdragelse og forsørgelse, og skal sørge for at den unge får skolegang og utdanning i samsvar med evner og interesser.
 • Foreldrene skal alltid ha barnas interesser og behov for øye i sin oppdragelse.
 • Barneloven forbyr bruk av vold (slag m.v.) eller annen skadelig og krenkende behandling som 'oppdragelsesmetode'. Dette er en bestemmelse som ble vedtatt så sent som i 1987. Alvorlig overtredelse er straffbar, og kan dessuten føre til at barnevernet må gjøre inngrep overfor familien.

Forsørgerplikt til du er 18 år

Foreldrene (eller andre som eventuelt har fått foreldreansvaret) har plikt til å forsørge deg økonomisk til du fyller 18 år (§ 66). Dette gjelder både daglig forsørgelse og utgifter til skolegang. Det er viktig å merke seg at foreldre ikke har ansvar for å betale for utgifter du får om du flytter hjemmefra av egen vilje.

Lever foreldrene dine hver for seg, har den du ikke bor sammen med plikt til å betale faste underholdsbidrag til den som har omsorgen for deg (§ 66).

Den av foreldrene du ikke bor sammen med kan pålegges særlige bidrag hvis det oppstår spesielt store utgifter (§ 67). Praktiske eksempler er ekstra bidrag til konfirmasjon, briller og tannregulering.

Barneloven bestemmer at dersom du etter at du har fylt 18 år vil "fortsette slik skolegang som må regnes som vanlig", har du krav bidrag inntil du har avsluttet skolen (§ 68). I praksis betyr dette at du som hovedregel har krav på forsørgelse inntil du har avsluttet videregående skole, dersom dette ikke ville være urimelig ut fra dine foreldres økonomiske stilling. I praksis er det svært sjelden at det blir pålagt foreldrene bidrag etter at du har fylt 20 år. Til universitets- eller høgskoleutdanning kan du normalt ikke regne med at foreldrene dine vil bli pålagt bidrag. Men det er selvfølgelig ingen ting i veien at foreldrene på frivillig basis deltar i finansieringen av studier!

Saker om fastsetting av underholdsbidrag avgjøres av det lokale trygdekontoret som bidragsfogd.

 

Du kan ta eget arbeid

 • Loven fastslår blant annet at unge som har fylt 15 år kan ta eget arbeid, som de kan forsørge seg med.
 • Du kan også selv si opp arbeidsavtalen og ta liknende tjeneste eller annet arbeid. Men foreldrene eller vergen kan heve arbeidsavtalen hvis de – som loven uttrykker det– finner at hensynet til den unges 'oppfostring eller velferd' krever det (§ 32).
 • 15-års grensen er i dag lite praktisk, siden de fleste unge ikke avslutter ungdomstrinnet i grunnskolen før det året de fyller 16.

Bestemmer over det du tjener

Når du har fylt 15 år:

 • Rår du selv over midler du har tjent ved eget arbeid, eller som foreldrene din eller andre har latt deg få til egen rådighet, for eksempel gaver.
 • Bor du for deg selv, kan du selv foreta slike disposisjoner som er vanlig i daglig hushold, for eksempel betale husleie, strøm, kjøpe inn dagligvarer osv.
  Husk: Du kan likevel ikke på egen hånd inngå husleiekontrakt så lenge du er under 18 år. Da kreves samtykke fra foreldre eller verge. Bruker den unge midlene på annen måte enn til daglig hushold, kan foreldrene eller vergen ta fra den unge retten til å disponere på egen hånd (§ 33 b).

  Husk:

  Foreldrene eller vergen kan ta rådigheten fra den unge hvis midlene brukes på en skadelig måte, for eksempel til alkohol eller narkotika. Til dette kreves samtykke fra overformynderiet, dersom den unge over 15 år forsørger seg selv (§33).

Før foreldrene eller vergen avgjør saker om dine økonomiske forhold, har du rett til å uttale deg hvis du har fylt 14 år. Du kan klage til overformynderiet dersom du er misfornøyd med avgjørelsen (§ 40). Velger du å klage, må vi forutsette at det dreier seg om litt større verdier, og ikke for eksempel om du skal få 50 kroner mer i uka i lommepenger eller ikke.

Lån gjennom lånekassen

Jente ligger i parken og studerer (colourbox.com) STØTTE: Sjekk med Lånekassen om du har rett til lån eller stipend til dine studier.

STØTTE: Sjekk med Lånekassen om du har rett til lån eller stipend til dine studier.

Du kan også få støtte gjennom lånekassen hvis du bor borte mens du tar videregående skole. Det er visse begrensninger på omfanget av stipend, og det avhenger bl.a. av hvor langt unna skolen er der dine foreldre bor. Her kan du sjekke hva du har krav på å få fra Lånekassen når du bor borte fra foreldrene dine mens du tar videregående skole: www.lanekassen.no

Husk at lån må betales tilbake

Det er veldig viktig å tenke på at alle lån som tas opp må betales tilbake, og det med renter. De fleste som tar høyere utdanning tar opp studielån, og som ender opp med stort lån etter at de er ferdige med utdannelsen.

Kilder: Lovdata og Lånekassen

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er fylt 18 år nå men likevel har visstnok foreldrene mine forsørgerplikt, hva går det ut på?
Hei Foreldrene dine har et ansvar etter barneloven å dekke dine nødvendige utgifter så langt de evner. Hvis en av foreldrene dine ikke bor sammen...
Er det lov å bo alene når man har fylt 16 år?
Hei Etter barnelovens regler er man "barn" frem til man fyller 18 år. Videre er det slik at dine foreldre etter barneloven § 30 har rett og plikt t...
Rulle med russen, aldersgrense? 
Hei Det er ikke kommet noen nye regler knyttet til dette. Utgangspunktet er at det ikke finnes noen aldersgrense for å rulle med russen. Det er imi...
Hvor gammel man må være for å flytte hjemmefra?
Hei, og takk for spørsmål! Myndighetsalderen i Norge er 18 år. Foreldrene dine fortsatt har ansvar for deg helt fram til du blir 18 år (Barnelov...
Kan foreldrene mine sjekke telefonen min?
Hei Barn har rett på privatliv. Det står i barnekonvensjonen artikkel 16. Det betyr for eksempel at foreldre ikke uten videre kan lese tekstmelding...
Kan man reise aleine til utlandet når man er under 18 år?
Hei Hei - og takk for at du skriver til oss!Du har helt rett i at du trenger skriftlig tillatelse fra foresatte for å reise med fly til utlandet nå...
Pappa betaler bidrag til mamma, men skal de dele på utgiftene nå som jeg flytter på hybel?
Hei! Takk for at du like siden vår - det er alltid moro å høre! Det stemmer det du spør om. Det er den av foreldrene som ikke bor sammen med...
Kan man "melde seg ut" av familien sin?
Hei Takk for at du skriver til oss! Når du forteller at du ønsker å melde deg ut av familien får jeg tanker om at du ikke har det særlig bra hj...
Burde jeg fortelle mamma at vi har sex?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er flott at foreldrene dine er positive til forholdet. Om du vil fortelle dem at dere har sex, må være hel...
Lillebroren min spiser så lite
Hei Så fint du skriver til oss når du har det vanskelig. Du virker som en omsorgsfull storesøster for lillebroren din. Det å vite sikkert om dette...
Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI.
Hei Du er 15 år og kan velge fritt om du vil bruke hijab eller ikke. Forstår at det er vanskelig å ta den av når moren din truer deg. Prøv å s...
Når er det vanligst å flytte sammen med kjæresten sin?
Hei Jente 17 år. Takk for din henvendelse til Ung.no.Du forteller at kjæresten din stadig snakker om at han vil bli samboer med deg. For din del er...
Har pappa rett til å kaste meg ut?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er leit å høre at forholdet mellom deg og faren din har blitt så vanskelig. Det høres ikke særlig hyggel...
Har pappa lov til å nekte meg å kjøpe og drikke alkohol når jeg er i Danmark og har fylt 16 år?
Hei Aldersgrensen for å kjøpe alkohol i Danmark er 16 år, og når du er der er det Danmarks lovgivning som gjelder, også for nordmenn. Selv om du...
Jeg sitter fast mellom to kulturer. 
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Jeg forstår godt at du ikke har det så lett nå! Det å komme fra flere kulturer kan være en fanta...
Hva skjer hvis jeg bestiller vape fra utlandet?
Hei Vape eller e-sigaretter kalles for tobakkssurrogater. Det er ikke lov å kjøpe vape fra utlandet for personer under 18 år. Hvis du bestiller i...
Kan foreldrene mine se hvem jeg vippser til?
Hei Bankene kan ha litt forskjellige løsninger, men min erfaring er at det står på kontoutskriften både hvem man vippser til og hvem som vippser ...
Se alle