Hopp til hovedinnholdet

Kommunenes oppgaver

Deler av Ålesund sett fra lufta (www.colourbox.com)
KOMMUNER: Det er 422 kommuner i Norge. Bildet viser Ålesund kommune.

Alle i Norge bor i en kommune og vi er avhengige av de tjenestene som kommunen tilbyr oss. Men hvilke tjenester er egentlig dette?

Offentlig og kvalitetssikret
Deler av Ålesund sett fra lufta (www.colourbox.com)
KOMMUNER: Det er 422 kommuner i Norge. Bildet viser Ålesund kommune.

I mange tilfeller skal kommunen utføre oppgaver som Stortinget eller regjeringen har bestemt. Kommunen skal for eksempel planlegge arealbruken i kommunen og sørge for vann og renovasjon.

422 kommuner

I dag har vi 422 kommuner i Norge. Kommunens oppgave er å arbeide for interessene til de som bor der og ta seg av de nære oppgavene.

Tanken bak dette lokaldemokratiet er at de som bor i den enkelte kommune, kjenner de lokale problemene best og vet hvordan de skal løses. Dette lokale selvstyret har vi hatt siden 1837, da formannskapslovene ble vedtatt av Stortinget.

Ansvarlig for velferdstjenester

Kommunen er også ansvarlig for at innbyggerne har tilgang på grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp, sykehjem med mer.

Kommunen har både en politisk og en administrativ ledelse, henholdsvis ordfører og administrasjonssjef (rådmann). Under seg har administrasjonssjefen en rekke kommunale etater, f.eks. sosialkontor, skolekontor og teknisk etat (brannvesen, renovasjon osv.).

Se film om hvilke oppgaver kommunen har:

Noen av de viktigste oppgavene kommunene er pålagt er:

Undervisning

 • barnehage
 • grunnskole
 • skolefritidsordning (SFO)
 • spesialundervisning for funksjonshemmede

Helse

 • Helse og sosial
 • primærhelsetjenesten
 • hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 • alders- og sykehjem
 • helsevern for psykisk utviklingshemmede
 • sosialhjelp

Samferdsel og tekniske oppgaver

 • lokale veier
 • vann, kloakk og renovasjon
 • brann- og feiervesen
 • forvaltning og planmyndighet
 • lokalt miljøvern

Kultur og fritid

 • kirker og kirkegårder
 • fritidsklubber
 • folkebiblioteket

 

Kommunens inntekter

De viktigste inntektskildene til kommunen er skatt på inntekt og eiendom, kommunale avgifter - som renovasjonsavgift, og overføringer fra staten.

De statlige overføringene har til hensikt å jevne ut de økonomiske forskjellene mellom kommunene i landet vårt og sikre et visst tjenestetilbud i hele landet.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
SSB og KS
Sist oppdatert:
17.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
WERTyno
0
26.09.2018 10:22:58
LOL
Simen Aune
3
04.06.2018 11:53:48
Skjønne itj ein drit æ
bleybz
0
07.05.2018 09:07:30
takk fikk svare æ ønsker se
SanderAK
1
16.02.2017 10:24:42
Kuult
Spørsmål fra skolen
3
30.01.2017 20:07:44
Veldig bra side
EnerUSkoleGirl
2
19.10.2016 09:44:37
Takk! Jeg skulle lage en stil om dette på pc og jeg var helt ute av meg fordi jeg hadde bare 2 dager på meg! Men jeg fant dette og jeg fikk en 5!!!! TUSEN TAKK, Hilsen Happy 8.Klassing
iselin
1
21.09.2016 10:26:25
tusen takk for info
.........2
2
07.09.2016 13:37:38
#bestweb
silkje
2
07.10.2015 08:51:43
takk dette hjalp meg
........
3
22.09.2015 10:43:14
jeg skla bruke det i en prøve
Hans Efron
2
21.09.2015 13:22:49
Takk for denne hjelpen
Animotion
2
17.09.2015 17:38:08
Jeg gikk inn på denne siden for å finne ut kommunens oppgaver
bernt
2
20.09.2015 22:13:20
jeg og

Spørsmål og svar

Hva er oppgavene til staten, fylker og kommuner?
Hei, Dette høres ut som en skoleoppgave. Det er ikke meningen at vi skal svare skoleoppgaver i denne tjenesten. Men jeg anbefaler deg å sjekke ut a...
Hva er et kommunestyre?
Hei Kommunestyret er en kommunes høyeste styreorgan, og består av minst 11 og høyst 85 medlemmer i forhold til kommunens folketall, og velges i d...
Hvordan klage til kommunen?
Hei Jeg skjønner at du er oppgitt over at parkeringsplassen i praksis er blitt utilgjengelig.  For at du skal ha formell klagerett på et kommunal...
Moren min er syk hvem kan hjelpe oss?
Hei Takk for at du skriver til ung.no   Du forteller om en vanskelig situasjon slik jeg leser det du skriver. Moren din har store plager med rygg...
Hvordan kontakte politiet om å spille på gata?
Hei Det er riktig at det er politiet som skal ha melding om arrangement på offentlig sted. Du vil derfor ikke misbruke politiets tjenester ved å in...