Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen 116 111

A-Å

Globus (colourbox.com)

Globalisering
Fabrikk i Kina (colourbox.com)

Chatter du med venner som bor i andre land? Kjøper du varer fra USA? Har du reist til Asia? Alt dette har med globalisering å gjøre.

NATO skal trygge freden

NATO består av 28 land fra Europa og Nord-Amerika som har like stor verdi og betydning. Alle landene er selvstendige, men forplikter seg til å hjelpe hverandre for å trygge fred i medlemslandene.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

EU - Europeisk union
Europarådet i Strasbourg (colourbox.com)

Den europeiske union - EU - er et unikt samarbeid som oppsto etter den andre verdenskrig med ett hovedmål: å hindre at europeiske stater igjen skulle gå til krig mot hverandre.

Hva er folkerett?
Flagg (colourbox.com)

"Strider mot folkeretten" er et uttrykk man ofte hører. Politikerne snakker om den, media skriver om den, og de fleste er enige om at den må overholdes. Men hva er egentlig folkerett?

Verden for dine føtter
Eurodesk skjermdump (eurodesk.no)

Du som er i ferd med å bli ferdig med videregående skole og har enorme muligheter foran deg. Nå har du har sjansen til å reise rundt, oppleve verden og utforske nye muligheter.

Den europeiske ungdomsportalen
Den europeiske ungdomsportalen NO

Er du interessert i informasjon om studier, støtteordninger, frivillig arbeid og rettigheter? Eller leter du etter en lenke til et nettsted for ungdom i Europa? Prøv om du finner det du leter etter på den europeiske ungdomsportalen.

Hva er bistand?
hender jordklode (colourbox.com)

De siste tiårene har det vært en raskere reduksjon i andelen fattige enn noen gang tidligere i historien. Allikevel lever mer enn 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom.

FN-dagen
FN-flagget

FN-dagen er viet til å gjøre menneskene i verden oppmerksom på FNs mål og prestasjoner. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945.

Rollespillet "Refugee" - vær flyktning for en dag
Camp Refugee-skjorte (refugee.no)

Hvordan er det å være flyktning? Får du muligheten til å oppleve rollespillet "Refugee" vil du kunne kjenne på det. I løpet av 24 timer vil du møte store utfordringer, både fysisk og psykisk, når du skal spille en flyktning som skal komme seg fra Sudan til Norge.

Tusenårsmålene
FN logo

Norge har sammen med de andre FN-landene forpliktet seg til å arbeide for å oppnå FNs Tusenårsmål.

Hva er folkemord?
Konsentrasjonsleir

De fleste vet at for eksempel drapene av tutsier i Rwanda og av jøder i Tyskland er klassifisert som folkemord. Men hva innebærer egentlig dette? Hva skal til for at noe kan kalles folkemord?