Hopp til hovedinnholdet

FN-dagen

FN-flagget

FN-dagen er viet til å gjøre menneskene i verden oppmerksom på FNs mål og prestasjoner. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945.

Offentlig og kvalitetssikret
FN-flagget

1945: De allierte møtes på Jalta

Det var i februar 1945 at Storbritannias statsminister Winston Churchill, Josef Stalin, partisjef i Sovjetunionen og USAs president Franklin D. Roosevelt møttes på Jalta til den etter hvert så kjente Jaltakonferansen. Her ble de enige om å opprette en ny verdensorganisasjon.

Den gang var det 51 land som skrev under, men nå er 193 land medlem av FN.

 

2015: Bærekraftsmålene vedtas

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De erstatter Tusenårsmålene som har vært FNs hovedsatsing innen utvikling siden 2000.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn syv millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftsmålene forplikter alle land - også Norge.

 

Terkst og kilde: FN-sambandet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?