Det er mange grunner til at unge lever et dobbeltliv. Noen unge lever et dobbeltliv fordi de ønsker å vise ovenfor familien at de respekterer deres verdier og normer, og de ønsker ikke å såre sin familie med sine handlinger. Det finnes ulike grader av dobbeltliv, med få eller mange skjulte handlinger.

Legger familien begrensninger på livet ditt?

Enkelte unge opplever at familien legger begrensninger på deres liv. Kanskje får du ikke lov til å ha kjæreste, delta på fritidsaktiviteter, være sammen med venner av motsatt kjønn eller bruke de klærne du ønsker.

Familiens kontroll over dine handlinger, kan føre til at du lever et dobbeltliv eller hemmeligholder store deler av ditt liv. Dersom kontrollen er så sterk at du oppfatter den som hemmende på det livet du ønsker å leve, har du kanskje behov for å snakke med noen.


Se kampanjefilmen fra IMDi om å leve et dobbeltliv:

FAKTA

Jente 15:«Familien mener at «bra» jenter ikke skal ha kjæreste før de blir gift. Derfor føler jeg at jeg må lyve til dem om hvem jeg er sammen med og hvor jeg er»

Gutt, 19: «Man gjør alt man kan for å slippe bråk og konflikter»

Lyver for å leve som du ønsker

Konsekvensen av å leve et dobbeltliv kan være at du må lyve for å leve det livet du selv ønsker. Det kan bli vanskelig å holde styr på hva du sier og gjør, og hvilken informasjon du gir til ulike personer. Du kan være redd for hva som vil skje dersom dobbeltlivet blir avslørt. Vil familien din bli skuffet eller sint?

Å være i en slik situasjon er utfordrende. Kanskje har du dårlig samvittighet eller synes det er psykisk vanskelig å leve på denne måten?

Hvor kan du få hjelp?

Kjenner du deg igjen, eller ønsker du å snakke med noen om dette?

Still spørsmål anonymt på ung.no

ung.no/oss kan du stille spørsmål anonymt og få hjelp og råd.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Røde Kors-telefonen er en informasjonstelefon for hele landet, hvor du kan få råd av noen med kunnskap om temaet og hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

Ring tlf: 815 55 201 (man - fre, 09.00 - 16.00),

e-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

Helsesykepleier/rådgiver/sosiallærer

Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte helsestasjon for ungdom.

Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler

Noen skoler har minoritetsrådgivere som spesielt skal hjelpe elever med innvandrerbakgrunn. Minoritetsrådgiverne er spesielt opptatt av elever som er under giftepress og elever som er i ferd med å slutte på skolen uten å bestå eller fullføre. Minoritetsrådgiverne kan enten hjelpe deg selv, eller skaffe deg hjelp fra andre. Les mer om minoritetsrådgivere.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når barnevernet har stengt, fra 15.00 til 08.00 og hele døgnet i helgene. Tlf. 116 111 (fra utlandet 00 47 95 41 17 55), SMS 41 71 61 11, e-post: alarm@116111.no