Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Har du spørsmål om rettigheter knyttet til nedsatt funksjonsevne?

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Her kan du blant annet få hjelp med dine bolig-, arbeids-, tilgjengelighets- og helsespørsmål.

Offentlig og kvalitetssikret

Rettighetssenteret har laget «Jungelhåndboka», som gir en enkel oversikt over velferdsretten. Den kan du bruke til å orientere deg i "paragrafjungelen" og forhåpentligvis finne svar på rettighetsspørsmålene dine. Bestill Jungelhåndboka. Jungelhåndboka finnes på nett.

Vær oppmerksom på at den ble oppdatert sist i 2015. Noen deler av boka kan være utdatert.

 

Kontakt Rettighetssenteret . Tlf: 96622760.

På Rettighetssenteret og rettighetsportalen kan du blant annet få svar på spørsmål om:

Bolig

 • Kommunens oppgaver: Tilpasset bolig og midlertidig bolig
 • Husbankens støtteordninger

Funksjonshemmede i arbeidslivet

 • Tilrettelegging av ordinære arbeidsplasser
 • Arbeidsrettede tiltak
 • Inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Funksjonsassistent
 • Tilskudd til arbeidsreiser
 • Tolking på arbeidsplassen

Helse- og omsorgstjenester

 • Kommunehelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten (inkludert psykisk helsevern)
 • Egenandeler og "egenandelstak"
 • Habilitering og rehabilitering
 • Individuelle planer
 • Pasientrettigheter
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Støttekontakt

Tilgjengelighet

 • Tilgang til bygninger og utemiljø
 • Tilgang til transport
 • Tilgang til informasjonsteknologi
 • Ledsagerbevis

Skole og utdanning

 • Barnehage, grunnskole, videregående skole og universitet/høgskole
 • Tilpasset utdanning
 • Spesialundervisning
 • Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Regler om fravær og tilrettelegging på eksamen

 

Det er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon som eier og driver Rettighetssenteret.

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Jeg lurer på søke erstatning for tapt skolegang, og blir avspist med en latterlig lav sum som ung ufør
Hei Kontakt Rettighetssenteret. Tlf: 96622760. På Rettighetssenteret og rettighetsportalen kan du spørre om retningslinjene for erstatning, og de ...
Kan mor som også er verge være arbeidsleder,og også jobbe hos meg 2-3 vakter i uka?
Hei I utgangspunktet er det mulig at pårørende og/eller verge kan være arbeidsleder dersom brukeren ikke kan gjøre det selv. Det er derimot stren...
Har jeg krav på uføretrygd når jeg har ehlers danlos syndrome?
Hei og takk for at du skriver til oss Jeg kjenner ikke til detaljer i saken din, så jeg kan jo bare svare deg generelt på dette.  Det er noe som ...
Fikk ikke den hjelpen jeg trengte
Hei Konkret tilrettelegging som trengs på skolen, er veldig individuelt.  Vi gir derfor råd om å søke hjelp fra det lokale hjelpeapparatet.  ...
Det står Autisme på så mange papirer om meg.  Må det det?
Hei Det er bra du har sagt ifra at du ikke liker dette.  I kontakten med helsevesenet, så er det jo noen "systemer".  -En av dem er at det nettopp...
 Fikk i alder av 18 diagnose dysleksi
Hei Hvis du hadde fått diagnosene tidligere så hadde det blitt gjort vedtak fra PPT i kommunen om tilrettelegging for deg på skolen.  Hvor mye, o...
Jeg får ikke jobb, og er redd det er på grunn av sykdommen min.
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var veldig leit å høre at du har søkt så mange jobber uten å få napp, og det var ekstra leit å høre at du...
Skal flytte hjemmefra til kommunal leilighet eller bemannet bolig
Hei Har du samtykkekompetanse følger det av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 at du selv kan treffe avgjørelser som omfatter helsehjelp. Det...
Tilrettelagt bil
Hei og takk for at du skriver til oss Det er NAV Hjelpemiddelsentral og regionale bilsentre som svarer på spørsmål om tilrettelagte biler.  Det e...
Sykdom og sttudie i utlandet
Hei Hvis du er trygg på din sykdom, burde ikke det å studere i utlandet være noe problem. Medisiner kan du ta med deg, eller de kan skaffes i utla...
Hvor har vi foreninger for tunghørte?
Hei Jeg vil tro at Hørselshemmedes landsforbund, er det du er ute etter.  De har også flere undergrupper, blant annet en egen ungdomsgruppe. Håp...
Jeg har lyst å studere i Kina, men jeg er funksjonshemmet.
Hei Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Her kan du...
Jeg har epilepsi og er deprimert
Hei og takk for at du skriver til oss. Du syns at livet er vanskelig nå.  Du har mye å streve med.  -Er det noen du kan prate litt med om dette? ...
Se alle