Hopp til hovedinnholdet

Har du spørsmål om rettigheter knyttet til nedsatt funksjonsevne?

Logo til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Her kan du blant annet få hjelp med dine bolig-, arbeids-, tilgjengelighets- og helsespørsmål.

Offentlig og kvalitetssikret
Logo til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Kontakt Rettighetssenteret . Tlf: 96622760.

På Rettighetssenteret og rettighetsportalen kan du blant annet få svar på spørsmål om:

Bolig

 • Kommunens oppgaver: Tilpasset bolig og midlertidig bolig
 • Husbankens støtteordninger

Funksjonshemmede i arbeidslivet

 • Tilrettelegging av ordinære arbeidsplasser
 • Arbeidsrettede tiltak
 • Inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Funksjonsassistent
 • Tilskudd til arbeidsreiser
 • Tolk på arbeidsplassen

Helse- og omsorgstjenester

 • Kommunehelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten (inkludert psykisk helsevern)
 • Egenandeler og "egenandelstak"
 • Habilitering og rehabilitering
 • Individuell plan
 • Pasientrettigheter
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Støttekontakt

Tilgjengelighet

 • Tilgang til bygninger og utemiljø
 • Tilgang til transport
 • Tilgang til informasjonsteknologi
 • Ledsagerbevis

Skole og utdanning

 • Barnehage, grunnskole, videregående skole og universitet/høgskole
 • Tilpasset utdanning
 • Spesialundervisning
 • Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Regler om fravær og tilrettelegging på eksamen

 

Det er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon som eier og driver Rettighetssenteret.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg få AAP fra NAV når jeg går på videregående skole?
Hei og takk for at du skriver til oss Så lenge en går i videregående opplæring er det Lånekassen som en kan søke penger fra, både stipend og l...
Jeg lurer på søke erstatning for tapt skolegang, og blir avspist med en latterlig lav sum som ung ufør
Hei Kontakt Rettighetssenteret. Tlf: 96622760. På Rettighetssenteret og rettighetsportalen kan du spørre om retningslinjene for erstatning, og de ...
Kan mor som også er verge være arbeidsleder,og også jobbe hos meg 2-3 vakter i uka?
Hei I utgangspunktet er det mulig at pårørende og/eller verge kan være arbeidsleder dersom brukeren ikke kan gjøre det selv. Det er derimot stren...
Jeg er 16 år, har jeg rett på økonomisk hjelp fra NAV?
Hei! Så lenge du er under 18 år, så har du ikke rett på økonomisk hjelp fra NAV. Det er dine foreldre som har ansvar for å sørge for at du har...
Har jeg krav på uføretrygd når jeg har ehlers danlos syndrome?
Hei og takk for at du skriver til oss Jeg kjenner ikke til detaljer i saken din, så jeg kan jo bare svare deg generelt på dette.  Det er noe som ...
Det står Autisme på så mange papirer om meg.  Må det det?
Hei Det er bra du har sagt ifra at du ikke liker dette.  I kontakten med helsevesenet, så er det jo noen "systemer".  -En av dem er at det nettopp...
Går det an å gå på «college» i utlandet uten å ha fullført vgs?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   I de aller fleste tilfeller vil det nok være vanskelig å starte på universitet eller høyskole uten...
Jeg får ikke jobb, og er redd det er på grunn av sykdommen min.
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var veldig leit å høre at du har søkt så mange jobber uten å få napp, og det var ekstra leit å høre at du...
Fikk ikke den hjelpen jeg trengte
Hei Konkret tilrettelegging som trengs på skolen, er veldig individuelt.  Vi gir derfor råd om å søke hjelp fra det lokale hjelpeapparatet.  ...
Søke vgs med fortrinnsrett
Hei Med fortrinnsrett har du krav på ett av tre utdanningsprogram på samme måte som ved vanlig inntak. Noen har så spesielle problemer at kun ett...
Hvor har vi foreninger for tunghørte?
Hei Jeg vil tro at Hørselshemmedes landsforbund, er det du er ute etter.  De har også flere undergrupper, blant annet en egen ungdomsgruppe. Håp...
 Fikk i alder av 18 diagnose dysleksi
Hei Hvis du hadde fått diagnosene tidligere så hadde det blitt gjort vedtak fra PPT i kommunen om tilrettelegging for deg på skolen.  Hvor mye, o...
Kan hun bli barnelege selv om hun er lam i bena?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det går helt fint å være barnelege selv om man er lam i bena. Det er jo ingen fysiske krav til å komme inn p...
Sykdom og sttudie i utlandet
Hei Hvis du er trygg på din sykdom, burde ikke det å studere i utlandet være noe problem. Medisiner kan du ta med deg, eller de kan skaffes i utla...
Skal flytte hjemmefra til kommunal leilighet eller bemannet bolig
Hei Har du samtykkekompetanse følger det av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 at du selv kan treffe avgjørelser som omfatter helsehjelp. Det...
Hvordan kan jeg vurderes i gym når jeg har funksjonsnedsettelse?
Hei Takk for at dere skriver til oss i ung.no, og stiller et godt og interessant spørsmål. Det er nok flere måter dette kan løses på, og det bes...
Jeg har epilepsi og er deprimert
Hei og takk for at du skriver til oss. Du syns at livet er vanskelig nå.  Du har mye å streve med.  -Er det noen du kan prate litt med om dette? ...
Jeg har lyst å studere i Kina, men jeg er funksjonshemmet.
Hei Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Her kan du...
Tilrettelagt bil
Hei og takk for at du skriver til oss Det er NAV Hjelpemiddelsentral og regionale bilsentre som svarer på spørsmål om tilrettelagte biler.  Det e...
Se alle