I jakten på drømmejobben kan det dukke opp mange utfordringer. Å selge seg selv som den beste kandidaten kan være vanskelig, og det er derfor lurt å være godt forberedt.

jobbforalle.no finner du nyttige tips som kan hjelpe deg på veien mot drømmejobben.

Der finner du også informasjon om hvordan jobbsøking og ansettelser foregår, hvordan ulike insentivordninger fungerer, og mye mer.

Begynn å søke jobber tidlig

Det kan være lurt å starte jobbsøkingen tidlig. Overgangen mellom utdanning og arbeid tar ofte tid, og kan være mer krevende for funksjonshemmede.

Start derfor jobbsøkingen en god stund før du skal ut i jobb.

Hvor finner du ledige jobber?

Du finner oversikter over ledige jobber på de store jobbportalene som finn.no og nav.no. NAV har også en side som linker videre til jobbportaler, vikarbyråer, rekrutteringsbyrå og bransjeorganisasjoner.

Ikke alle ledige stillinger blir lagt ut. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med arbeidsplassene direkte og levere en åpen søknad. Bruk også nettverket ditt aktivt.

Er det noen i familien din eller vennekretsen din som jobber et sted du kunne tenke deg å jobbe? Eller kanskje du vet om noen som kan sette deg i kontakt med de rette folkene? Ha følerne ute, ta kontakt med folk og vær aktiv. Det kan være en veldig god start.

Du kan registrere deg som arbeidssøker hos NAV

Hvis du registrerer deg som arbeidssøker hos NAV, kan profilen din kobles til ledige stillinger i NAVs database. Profilen din blir også tilgjengelig for arbeidsgiverne.

Hvis du er registrert hos NAV, får du også tilgang til ulike kurs og andre ordninger gjennom NAV.

NAV har arbeidsrettede tiltak

NAV har et tilbud om såkalt arbeidsrettede tiltak for at flest mulig skal kunne være i jobb, og for å hindre at folk faller utenfor arbeidslivet. For å få arbeidsrettet tiltak må du være registrert som arbeidssøker hos NAV.

For å hjelpe deg best mulig vurderer NAV behovene og arbeidsevnen din, og bestemmer utformingen og varigheten av tiltaket sammen med deg. Du må ha fylt 16 år for å få arbeidsrettede tiltak.

Et eksempel på arbeidsrettet tiltak er arbeid med bistand. Arbeid med bistand skal gi god og nødvendig hjelp for å få personer med nedsatt arbeidsevne inn i vanlig arbeidsliv. Tiltaket kan for eksempel hjelpe brukeren å finne en passende arbeidsplass eller gi brukeren ekstra oppfølging i starten av en ny jobb.

Vern mot diskriminering når du søker jobb

Det er forbudt å diskriminere noen i en ansettelsesprosess på grunn av funksjonsnedsettelse. Arbeidsgiver kan legge vekt på faglige kvalifikasjoner, men som hovedregel ikke på funksjonsnedsettelse.

Der selve arbeidsoppgavene stiller krav til funksjonsevne, kan det være saklig å legge vekt på det. Hvis du for eksempel søker jobb som budbilsjåfør, må du ha førerkort og oppfylle de helsekravene som gjelder for førerkort. I det tilfellet vil det være saklig å legge vekt på om en søker er blind.

Må jeg opplyse om at jeg har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom når jeg søker jobb?

Arbeidsmiljøloven § 9-3 bestemmer arbeidsgivers rett til å hente inn helseopplysninger ved ansettelse. Arbeidsgiver har ikke rett til å be om andre helseopplysninger enn de som er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgavene som ligger til stillingen.

Selv om du ikke er forpliktet til å si noe om funksjonsnedsettelsen din, kan det i noen sammenhenger være en fordel.

Du skal ha bedre mulighet for å bli innkalt til jobbintervju i staten hvis du oppgir å være funksjonshemmet. Forskrift til lov om statens ansatte gir nemlig funksjonshemmede utvidede rettigheter ved ansettelser.

Forskriften sier at dersom det er kvalifiserte søkere til en stilling som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen, skal minst en av disse søkerne kalles inn til intervju.

Arbeidsgiver kan også velge å ansette en funksjonshemmet søker, selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere til stillingen.

Husk også at en arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge arbeidet for deg hvis de ikke kjenner til behovene dine.

Du har rett på tilrettelegging

Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i jobben din. Det er arbeidsgiver som skal tilrettelegge for deg, men noen ganger kan også NAV bistå. Du kan for eksempel få støtte fra NAV til nødvendige hjelpemidler.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for at du som arbeidssøker eller arbeidstaker med funksjonsnedsettelse får like muligheter som ikke-funksjonshemmede.

Tilrettelegging kan være fysiske endringer på arbeidsplassen, for eksempel å fjerne dørterskler, å installere heis, å tilpasse PC og kontorutstyr. Også endring av arbeidstid eller arbeidsoppgaver kan være aktuelt.

Brudd på plikten til å tilrettelegge kan falle inn under diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 22. Les hva Likestillings- og diskrimineringsombudet sier om arbeidsgiver sin plikt til å tilrettelegge.

Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg føler meg diskriminert?

Hvis du har blitt dårligere behandlet enn andre ansatte eller andre arbeidssøkere på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan det være ulovlig diskriminering.

Det kan for eksempel være at du ikke blir ansatt, ikke får tilrettelegging, ikke får lønnsøkning eller kompetansehevende tiltak, eller at du blir sagt opp fordi du har nedsatt funksjonsevne.

Hvis du er organisert, kan du ta kontakt med fagforeningen din. Du kan også ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få hjelp og veiledning. Hvis du mener at du er utsatt for ulovlig diskriminering, kan du sende en klage til diskrimineringsnemnda.

Ved mistanke om ulovlig diskriminering er det arbeidsgiver som må kunne bevise at de ikke har diskriminert.

Her finner du mer informasjon