Hopp til hovedinnholdet

Arbeidstakere med funksjonshemming

jobbressurs.no
JOBB FOR ALLE: Du har rett på tilrettelegging i arbeidslivet, og du skal ikke diskrimineres på grunn av din funksjonshemming.

Alle som kan og vil, bør få delta og bidra i arbeidslivet. Det gjelder selvfølgelig også de av oss som har en funksjonsnedsettelse.

Offentlig og kvalitetssikret
jobbressurs.no
JOBB FOR ALLE: Du har rett på tilrettelegging i arbeidslivet, og du skal ikke diskrimineres på grunn av din funksjonshemming.

I jakten på drømmejobben kan det dukke opp mange utfordringer. Å selge seg selv som den beste kandidaten kan være vanskelig, og det er derfor lurt å være godt forberedt. På jobbforalle.no finner du nyttige tips som kan hjelpe deg på veien mot drømmejobben. Der finner du også informasjon om hvordan jobbsøking og ansettelser foregår, hvordan ulike insentivordninger fungerer, og mye mer.

Begynn å søke jobber tidlig

Det kan være lurt å starte jobbsøkingen tidlig. Overgangen mellom utdanning og arbeid tar ofte tid, og kan være mer krevende for funksjonshemmede. Start derfor jobbsøkingen en god stund før du skal ut i jobb.

Hvor finner du ledige jobber?

Du finner oversikter over ledige jobber på de store jobbportalene som finn.no og nav.no. NAV har også en side som linker videre til jobbportaler, vikarbyråer, rekrutteringsbyrå og bransjeorganisasjoner. Ikke alle ledige stillinger blir lagt ut. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med arbeidsplassene direkte og levere en åpen søknad. Bruk også nettverket ditt aktivt. Er det noen i familien din eller vennekretsen din som jobber et sted du kunne tenke deg å jobbe? Eller kanskje du vet om noen som kan sette deg i kontakt med de rette folkene? Ha følerne ute, ta kontakt med folk og vær aktiv. Det kan være en veldig god start.

 

Du kan registrere deg som arbeidssøker hos NAV

Hvis du registrerer deg som arbeidssøker hos NAV, kan profilen din kobles til ledige stillinger i NAVs database. Profilen din blir også tilgjengelig for arbeidsgiverne. Hvis du er registrert hos NAV, får du også tilgang til ulike kurs og andre ordninger gjennom NAV.

NAV har arbeidsrettede tiltak

NAV har et tilbud om såkalt arbeidsrettede tiltak for at flest mulig skal kunne være i jobb, og for å hindre at folk faller utenfor arbeidslivet. For å få arbeidsrettet tiltak må du være registrert som arbeidssøker hos NAV. For å hjelpe deg best mulig vurderer NAV behovene og arbeidsevnen din, og bestemmer utformingen og varigheten av tiltaket sammen med deg. Du må ha fylt 16 år for å få arbeidsrettede tiltak.

Et eksempel på arbeidsrettet tiltak er arbeid med bistand. Arbeid med bistand skal gi god og nødvendig hjelp for å få personer med nedsatt arbeidsevne inn i vanlig arbeidsliv. Tiltaket kan for eksempel hjelpe brukeren å finne en passende arbeidsplass eller gi brukeren ekstra oppfølging i starten av en ny jobb.

Vern mot diskriminering når du søker jobb

Det er forbudt å diskriminere noen i en ansettelsesprosess på grunn av funksjonsnedsettelse. Arbeidsgiver kan legge vekt på faglige kvalifikasjoner, men som hovedregel ikke på funksjonsnedsettelse. Der selve arbeidsoppgavene stiller krav til funksjonsevne, kan det være saklig å legge vekt på det. Hvis du for eksempel søker jobb som budbilsjåfør, må du ha førerkort og oppfylle de helsekravene som gjelder for førerkort. I det tilfellet vil det være saklig å legge vekt på om en søker er blind.

Må jeg opplyse om at jeg har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom når jeg søker jobb?

Arbeidsmiljøloven § 9-3 bestemmer arbeidsgivers rett til å hente inn helseopplysninger ved ansettelse. Arbeidsgiver har ikke rett til å be om andre helseopplysninger enn de som er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgavene som ligger til stillingen.

Selv om du ikke er forpliktet til å si noe om funksjonsnedsettelsen din, kan det i noen sammenhenger være en fordel. Du skal ha bedre mulighet for å bli innkalt til jobbintervju i staten hvis du oppgir å være funksjonshemmet. Forskrift til lov om statens ansatte gir nemlig funksjonshemmede utvidede rettigheter ved ansettelser.

Forskriftens § 6 sier at dersom det er kvalifiserte søkere til en stilling som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen, skal minst en av disse søkerne kalles inn til intervju. Arbeidsgiver kan også velge å ansette en funksjonshemmet søker, selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere til stillingen.

Husk også at en arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge arbeidet for deg hvis de ikke kjenner til behovene dine.

Du har rett på tilrettelegging

Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i jobben din. Det er arbeidsgiver som skal tilrettelegge for deg, men noen ganger kan også NAV bistå. Du kan for eksempel få støtte fra NAV til nødvendige hjelpemidler.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for at du som arbeidssøker eller arbeidstaker med funksjonsnedsettelse får like muligheter som ikke-funksjonshemmede.

Tilrettelegging kan være fysiske endringer på arbeidsplassen, for eksempel å fjerne dørterskler, å installere heis, å tilpasse PC og kontorutstyr. Også endring av arbeidstid eller arbeidsoppgaver kan være aktuelt. Brudd på plikten til å tilrettelegge kan falle inn under diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 22. Les hva Likestillings- og diskrimineringsombudet sier om arbeidsgiver sin plikt til å tilrettelegge.

 

Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg føler meg diskriminert?

Hvis du har blitt dårligere behandlet enn andre ansatte eller andre arbeidssøkere på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan det være ulovlig diskriminering. Det kan for eksempel være at du ikke blir ansatt, ikke får tilrettelegging, ikke får lønnsøkning eller kompetansehevende tiltak, eller at du blir sagt opp fordi du har nedsatt funksjonsevne. Hvis du er organisert, kan du ta kontakt med fagforeningen din. Du kan også ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få hjelp og veiledning. Hvis du mener at du er utsatt for ulovlig diskriminering, kan du sende en klage til diskrimineringsnemnda. Ved mistanke om ulovlig diskriminering er det arbeidsgiver som må kunne bevise at de ikke har diskriminert.

Her finner du mer informasjon

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har ADHD. Har det noe å si i framtiden når jeg skal søke jobb?
Hei Du forteller at du har ADHD. Jeg forstår det slik at du lurer på om det kan være vanskelig for deg i forhold til jobb i fremtiden. Arbeidsmi...
Jeg har barneautisme. Jeg vil ha kontrol over mitt eget liv, men jeg føler at jeg aldri får sagt hva jeg VIRKLIG føler. 
Hei, og takk for st du skriver til ung.no!   Du skriver at du er en jente på 20 år med barneautisme. Du ønsker å bestemme over ditt eget liv, m...
Erstatning fra staten for dårlig helsevesen og mobbing på skolen
Hei Vi har lest det du har skrevet og forstår at du har hatt mange utfordringer i livet.  Vi ser også at du til tross for all motstand, har du job...
Hva slags sykdommer er psykisk utviklingshemmende?
Hei Jente 16, og takk for at du skriver til ung.no! Psykisk utviklingshemming dreier seg ikke om psykisk lidelse, men om nedsatt intellektuell eller ...
Jeg får ikke jobb, og er redd det er på grunn av sykdommen min.
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var veldig leit å høre at du har søkt så mange jobber uten å få napp, og det var ekstra leit å høre at du...
Har nedsatt hørsel. Lurer på om det er hinder for å bli kirurg. 
Hei Så spennende at du ønsker å bli kirurg! Det er ikke krav om perfekt hørsel for å bli kirurg. Det vil nok være lurt at du klarer å kommunis...
Jeg er funksjonshemmet, og ønsker å jobbe ved siden av skolen.
Hei.   Vi er litt usikre på hva du spør oss om her.   Slik vi forstår deg, så ønsker du å få en jobb ved siden av studiene. Men på gr...
Hva har jeg i inntekt om jeg blir uføre?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det høres ut som om du burde snakke med veilederen din på NAV om hva du kan gjøre, for ikke å bli helt av...
Kan jeg bli fengselsbetjent når jeg sitter i rullestol?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Vi kan dessverre ikke svare helt godt på dette, for vi har ikke all informasjon om det. Det vil være veldig mange ...
Jeg må ha arbeid der jeg kan sitte.
Hei gutt, 17 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du skriver at du har et helseproblem som gjør at du må sitte mye. Du ønsk...
Jeg har vært i flere møter med min saksbehanlder, men jeg blir ikke hørt
Hei og takk for at du skriver til oss! Det er etter en vurdering av lokal veileder at det går en forespørsel til NAV Forvaltning om vurdering av u...
Kan jeg bli stuer på flyplass når jeg har rullestol?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Vi svarte nettopp på det andre spørsmålet ditt også, og i likhet med det vi skrev der, vil det være mange spenn...
Hvordan kan jeg skaffe meg sommerjobb?
Hei Så spennende at du ser etter sommerjobb! Den beste måten å finne sommerjobb på er å oppsøke jobbene selv. Ta kontakt med steder der du kan...
Dette at jeg ble så hørselshemmet har jo ødelagt livet mitt, jeg har jo mye utdanning igjen
Hei, og takk for spørsmål! Jeg forstår godt at dette er en stor overgang og endring i hverdagen din. Men vet du, dette kommer til å gå seg til. ...
Arbeidsgivere ikke skjønner dette ofte
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Venninen din bør forsøke å få situasjonen sin frem i en skriftlig søknad gjennom å forklare hva det å ikke...
Se alle