Arbeidstakere med funksjonshemming

Alle som kan og vil, bør få delta og bidra i arbeidslivet. Det gjelder selvfølgelig også de av oss som har en funksjonsnedsettelse.

Mann i rullestol jobber som tømrer.
JOBB FOR ALLE: Du har rett på tilrettelegging i arbeidslivet, og du skal ikke diskrimineres på grunn av din funksjonshemming. Foto: Colourbox.

I jakten på drømmejobben kan det dukke opp mange utfordringer. Å selge seg selv som den beste kandidaten kan være vanskelig, og det er derfor lurt å være godt forberedt.

jobbforalle.no finner du nyttige tips som kan hjelpe deg på veien mot drømmejobben.

Der finner du også informasjon om hvordan jobbsøking og ansettelser foregår, hvordan ulike incentivordninger fungerer, og mye mer.

Begynn å søke jobber tidlig

Det kan være lurt å starte jobbsøkingen tidlig. Overgangen mellom utdanning og arbeid tar ofte tid, og kan være mer krevende for funksjonshemmede.

Start derfor jobbsøkingen en god stund før du skal ut i jobb.

Hvor finner du ledige jobber?

Mange ledige jobber legges ut på de store jobbportalene som finn.no og nav.no. NAV har også en side som linker videre til jobbportaler, vikarbyråer, rekrutteringsbyrå og bransjeorganisasjoner.

Ikke alle ledige stillinger blir lagt ut. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med arbeidsplassene direkte og levere en åpen søknad. Bruk også nettverket ditt aktivt.

Er det noen i familien din eller vennekretsen din som jobber et sted du kunne tenke deg å jobbe? Eller kanskje du vet om noen som kan sette deg i kontakt med de rette folkene? Ha følerne ute, ta kontakt med folk og vær aktiv. Det kan være en veldig god start.

Du kan registrere deg som arbeidssøker hos NAV

Hvis du registrerer deg som arbeidssøker hos NAV, kan profilen din kobles til ledige stillinger i NAVs database. Profilen din blir også tilgjengelig for arbeidsgiverne.

Hvis du er registrert hos NAV, får du også tilgang til ulike kurs og andre ordninger gjennom NAV.

Hvis du kun ønsker å registrerer CV-en din, kan du gjøre det på NAV sine hjemmesider.

NAV har et tilbud om såkalt arbeidsrettede tiltak for at flest mulig skal kunne være i jobb, og for å hindre at folk faller utenfor arbeidslivet. For å få arbeidsrettet tiltak må du være registrert som arbeidssøker hos NAV.

For å hjelpe deg best mulig vurderer NAV behovene og arbeidsevnen din, og bestemmer utformingen og varigheten av tiltaket sammen med deg. Du må ha fylt 16 år for å få arbeidsrettede tiltak.

Et eksempel på arbeidsrettet tiltak er arbeid med bistand. Arbeid med bistand skal gi god og nødvendig hjelp for å få personer med nedsatt arbeidsevne inn i vanlig arbeidsliv. Tiltaket kan for eksempel hjelpe brukeren å finne en passende arbeidsplass, eller gi brukeren ekstra oppfølging i starten av en ny jobb.

Vern mot diskriminering når du søker jobb

Det er strengt forbudt å diskriminere noen i en ansettelsesprosess på grunn av funksjonsnedsettelse. Arbeidsgiver kan legge vekt på faglige kvalifikasjoner, men bare helt unntaksvis på funksjonsnedsettelse.

Arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til tilrettelegging av ansettelsesprosessen. Du kan be om at intervjuet gjennomføres digitalt, i et tilgjengelig lokale, i lokale med teleslynge, eller på andre måter som sikrer at du får vist dine kvalifikasjoner på lik linje med andre søkere.

Der selve arbeidsoppgavene stiller krav til funksjonsevne, kan arbeidsgiver spørre om og legge vekt på dette. Det er f.eks. saklig å stille krav til fysisk form hos brannmenn.

Må jeg opplyse om at jeg har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom når jeg søker jobb?

Likestillings- og diskrimineringsloven § 30 forbyr arbeidsgiver å innhente opplysninger om en søkers funksjonsnedsettelse i ansettelsesprosessen, herunder under intervju eller på annen måte.

Innhenting av slike opplysninger er bare tillatt hvis opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Selv om du ikke er forpliktet til å si noe om funksjonsnedsettelsen din, kan det i noen sammenhenger være en fordel.

Du skal ha bedre mulighet for å bli innkalt til jobbintervju i staten hvis du oppgir å være funksjonshemmet. Forskrift til lov om statens ansatte gir nemlig funksjonshemmede utvidede rettigheter ved ansettelser.

Forskriften sier at dersom det er kvalifiserte søkere til en stilling som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen, skal minst en av disse søkerne kalles inn til intervju.

Arbeidsgiver kan også velge å ansette en funksjonshemmet søker, selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere til stillingen.

Husk også at en arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge ansettelsesprosessen eller arbeidet for deg hvis de ikke kjenner til behovene dine.

Du har rett på tilrettelegging

Som funksjonshemmet har du rett på tilrettelegging i jobben din (se likestillings- og diskrimineringsloven § 22). Tilrettelegging kan være fysiske endringer på arbeidsplassen, for eksempel å fjerne dørterskler, å installere heis, å tilpasse PC og kontorutstyr. Også endring av arbeidstid eller arbeidsoppgaver kan være aktuelt.

Det er arbeidsgiver som skal tilrettelegge for deg, men noen ganger kan også NAV bistå. Du kan for eksempel få støtte fra NAV til nødvendige hjelpemidler.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for at du som arbeidssøker eller arbeidstaker med funksjonsnedsettelse får like muligheter som andre ansatte.

Les hva Likestillings- og diskrimineringsombudet sier om arbeidsgiver sin plikt til å tilrettelegge.

Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg føler meg diskriminert?

Hvis du har blitt dårligere behandlet enn andre ansatte eller andre arbeidssøkere på grunn av funksjonsnedsettelse, kan det være ulovlig diskriminering.

Det kan for eksempel være at du ikke blir ansatt, ikke får tilrettelegging, ikke får lønnsøkning eller kompetansehevende tiltak, eller at du blir sagt opp fordi du har nedsatt funksjonsevne.

Hvis du er organisert, kan du ta kontakt med fagforeningen din. Du kan også ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få hjelp og veiledning.

Hvis du mener at du er utsatt for ulovlig diskriminering, kan du sende en klage til Diskrimineringsnemnda.

Ved mistanke om ulovlig diskriminering er det arbeidsgiver som må kunne bevise at de ikke har diskriminert.

Her finner du mer informasjon

Skrevet av Redaksjonen ung.no, i samarbeid med FFOs rettighetssenter.

Sist oppdatert: 26.05.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Mann i rullestol jobber som tømrer.
JOBB FOR ALLE: Du har rett på tilrettelegging i arbeidslivet, og du skal ikke diskrimineres på grunn av din funksjonshemming. Foto: Colourbox.

Fakta

FN-konvensjonen om dine rettigheter:


FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til tilgang til høyere utdanning, uten diskriminering og på lik linje med andre. Staten har ansvar for å sikre rimelig tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Slik finner du ledige jobber

På jakt etter jobb? Her er en oversikt over hvordan du kan gå frem for å finne ledige jobber.

Søker på jobb på nav.no på mobilen (foto: ung.no)

Her er lovene som forbyr rasisme og diskriminering

Visste du at Norge har en egen rasismeparagraf? Og at vi også har vår egen diskrimineringslov, som skal sørge for at ingen behandles dårlig på grunn av sin etnisitet, hudfarge eller etniske opprinnelse.

Rasisme-kort (colourbox.com)

Les mer om yrker og utdanning som kan passe deg

Har du funnet drømmeyrket, men lurer på hvilken utdanning du trenger? På utdanning.no finner du alt du trenger av informasjon om utdanninger og yrker.

Gutt søker på laptopen sin (colourbox.com)

Rettigheter når du jobber

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)

Diskriminering i arbeidslivet

Det er flere lover som skal beskytte mot diskriminering i arbeidslivet – Likevel opplever mange usaklig forskjellsbehandling.

Diskriminering på jobben (colourbox.com)
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

Aldersforskjell i kjæresteforhold

Er det sånn at kjærlighet ikke kjenner noen alder? Kan det gå bra i et kjæresteforhold med stor aldersforskjell? Ungdomsjournalist Hege har sett litt på hvilke utfordringer dere kan møte.

Kjærester holder rundt hverandre (colourbox.com)