Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis. Avisen gjør nyhetene forståelige for alle. Språket er enkelt, og bokstavene er større enn i de andre avisene.

Lydfiler og podcast

Klar Tale kommer ut både på nett og som papiravis. Den kommer ut hver uke som papirutgave, som lydavis på CD og podcast, og som punktskriftutgave.

Hør avisen lest opp på hjemmesiden til Klar Tale eller som egen podcast.

Du kan abonnere på avisen alene eller sammen med en CD der hele avisen er lest inn. Noen interesseorganisasjoner gir deg som medlem rabatt på abonnementet.

Det enkle språket egner seg også godt i norskopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn.

Bestill eller les på www.klartale.no