Hopp til hovedinnholdet

Har du dysleksi? Du har rettigheter!

scrabble (colourbox.com)

Her finner du litt informasjon om rettigheter i skolesammenheng for deg som har dysleksi.

Offentlig og kvalitetssikret
scrabble (colourbox.com)

Grunnskole eller videregående skole

I Opplæringsloven § 1-3 Tilpassa opplæring står det:

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.

Skolen har en plikt til intensiv opplæring i 1.–4. klasse. Skolen skal sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får hjelp. Slik hjelp kan gis som eneundervisning for en kort periode.

Siden intensiv opplæring er en plikt skole har, er ikke dette noe som skal søkes om, og det fattes heller ikke enkeltvedtak.

 

Hjelpemidler og tilrettelagte prøver og lekser

I følge opplæringsloven skal opplæringen på grunnskole og videregående skole tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Dette kan være bruk av hjelpemidler, tilrettelagte prøver og tilrettelagte lekser.

Spesialundervisning

Om det ikke er nok med tilpasning av "vanlig" undervisning kan det være aktuelt med spesialundervisning. Opplæringsloven §5-1, sier: "Elever som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har krav på spesialundervisning". Det er PPT som gjennom en sakkyndig vurdering avgjør om en elev har denne retten. PPT vurderer hver elev individuelt knyttet opp mot det undervisningstilbudet eleven gis på sin skole. Altså utbyttet eleven får.

Alle har krav på å bli utredet

Alle elever har krav på å bli utredet. Den sakkyndige vurderingen skal utrede og ta stilling til:

  • Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
  • De lærevanskene/andre særlige forhold som er viktige for opplæringa (for eksempel dysleksi)
  • Realistiske opplæringsmål for eleven
  • Kan eleven hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet?
  • Hvilen type opplæring kreves for å gi et forsvarlig tilbud

Individuell opplæringsplan (IOP)

Hvis eleven får et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal man få en Individuell Opplæringsplan (IOP). Den skal si noe om mål for undervisningen, innholdet i opplæringen og hvordan den skal gjennomføres. Man skal gå gjennom IOP’en en gang i halvåret og se om den er god nok. Hvis man ikke har krav på en individuell Opplæringsplan , kan man be om en Individuellt tilpasset plan. Dette er ikke en rettighet du har, men det kan være lurt hvis du får store tilpasninger.

Om skolen avgjør at en elev ikke får spesialundervisning, skal det sees på som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven §2b.

Hjelpemidler

Det finnes mange hjelpemidler som kan være effektive når du har dysleksi. NAV hjelpemiddelsentral har ansvaret for å fremskaffe hjelpemidler, mens skolen har ansvaret for pedagogiske læremidler. Skolen har ansvaret for opplæring. Skolen kan ikke nekte å hjelpe til med å utforme en søknad. Statped har ansvaret for skolebøker. Både elever og skolen kan låne. Det er gratis. Hos NLB (Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek) kan personer med lesevansker låne skjønnlitteratur. Det er også gratis. Se mer på:

http://www.statped.no/skolelydbok

http://www.nlb.no/bli-laner/meld-deg-inn

Fritak fra vurdering

Tekst: Man kan få fritak fra vurdering i fag man har spesialundervisning i. Det er ikke nødvendigvis lurt og kan få konsekvenser senere. Det gjelder særlig i fag som norsk, matte og engelsk. Diskuter med skolen og vurder nøye.

SIDEMÅL

De som har dysleksi kan få fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, uansett om man har spesialundervisning eller ikke. Tidligere kunne man ikke komme inn på lærerutdanning uten karakter i sidemål. Sånn er det ikke lenger.

FREMMEDSPRÅK

De som går studiespesialiserende VGS må ha fremmedspråk i tillegg til norsk og engelsk. Det har kommet en helt ny regel som gjør det mulig å få fritak fra vurdering i fremmedspråk. OBS: En ny ordning er på høring. Det blir trolig en ny regel fra skoleåret 2019/2020.

 

Høyere utdanning - rettigheter og inntak

Rettighetene for elever i høyere utdanning står i lov om universiteter og høgskoler kapittel 4.

I lovens § 4-3, femte ledd, står det: Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

- forlenget tid på eksamen, bruk av rettskrivningsprogram

Den vanligste tilretteleggingen er en time forlenget tid på eksamen, samt bruk av rettskrivningsprogram. Dette må man søke om i forkant av eksamen. Andre former for tilrettelegging kan være muntlig eksamen, eller kombinert muntlig og skriftlig.

- lydbok

Noe pensumlitteratur finnes på lydbok hos Lyd- og blindeskriftsbiblioteket. Dyslektikere har lånerett her. Et godt alternativ til lydbøker er en talesyntese som kan lese opp all skrevet tekst. Da kan man skanne inn lærebøker, for så å få dem opplest.

Opptak til universiteter og høgskoler

Hvis man enten ikke har gode nok karakterer til å komme inn på den linjen man ønsker, eller ikke har generell studiekompetanse, finnes det likevel noen muligheter.

Hvis man IKKE HAR generell studiekompetanse:

Realkompetanse: For de som fyller minst 25 år i søknadsåret og har relevant erfaring innen fagfeltet som man ønsker å studere.

Dispensasjon: De som ikke fyller mer enn 24 år i søknadsåret, kan i helt spesielle tilfeller få unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Man kan også oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen:

Hvis man fyller 23 år eller mer i søknadsåret, har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene (norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag) og har minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Hvis man HAR generell studiekompetanse:

Særskilt vurdering: Hvis du kan dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser.

Sjekk ut skolen før du søker

Høyere utdanningsinstitusjoner er pliktig å skrive en handlingsplan for hvordan de tilrettelegger, og denne handlingsplanen skal være tilgjengelig for alle. Det kan være en fordel å undersøke litt hva de forskjellige skolene gjør før man søker studieplass. Hver skole skal ha en kontaktperson som kan svare på spørsmål om handlingsplanen, og tilretteleggingen. Enkelte studiesteder har også logopeder med kompetanse til å gjennomføre sakkyndige vurderinger.

Datautstyr

Det finnes mange hjelpemidler som kan være effektive for den som har dysleksi. Folketrygdloven sier at man kan søke om data for å 'skaffe seg eller beholde arbeid', og det er på bakgrunn av denne paragrafen studenter kan søke om datautstyr.

Hjelpemidler - noen av de mest brukte:

  • LingDys - Norsk retteprogram

  • LingRight: Engelsk retteprogram

  • Textpilot: Retteprogram på mange språk

  • CD-ord: Retteprogram på mange språk

  • Tuva: Talegjenkjenning

Kilder:
Sist oppdatert:
17.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Bekymret !
3
10.06.2015 20:54:49
Hei. Jeg har en sønn på 16 år som nå er på slutten av ungdomskolen. For en tid tilbake gikk det en dokumentar på NRK om dysleksi. Den gjorde oss litt betenkt i forhold til vår sønn. Vi tok kontakt med skolen og de stilte seg enig i bekymringen. Dette er nå 2 mnd før ungdomskolen er over og han har sterkt ønske om å komme seg inn på VGS. Vi er stygt redd for karakter snittet blir for dårlig å komme inn på linjen han søker - på tross av at han har jobbet knall hardt i våre øyne. Finnes det noe system eventuell apparat som vi kan ta kontakt med. Vi har fått beskjed fra skolen at han er satt opp til sjekk, men det er såpass sent på skoleåret at det må eventuelt gjøres på VGS !!
meg..
4
12.03.2015 13:15:12
jeg har dysleksi og skolen min er ikke så flinke med det.. det brysr seg ikke og hører ikke på meg..
emma
6
25.02.2015 23:49:48
jeg har dysleksi og vær gan jeg skriver noe feil må ale i klassen kometere alt. det er ikke så gøy :,-( men jeg tenker det er ikke så mye og gjøre med det. jeg har dysleksi og de gjør meg spesiell:-P men jeg går kun i 7.klasse så... store drømmer, Vis morfar kan pli professor så kan jeg bli det jeg vil. :-D
guri
2
20.02.2014 20:18:50
Jeg har dysleksi og får ikke lengere tid prøver , må skrive nynorsk, må ha framforinger i klassen. Vi har snakket med skolen og nå skal di begynne og å legge til rette for meg. Kan jeg ha ipad med tastatur på skolen???
zzz
2
06.01.2014 08:43:22
Er det noen som vet om man må ta to tentamener i hovedmål? jeg har fritak i sidemål. Finnes det en løsning for meg som ikke ønsker å ta begge to?
Sarah
1
27.09.2016 17:33:02
du må ha begge men har du dysleksi kan du få til en ordning sli at du ikke får karakter i sidemål, det fikk jeg
NEI
1
22.10.2015 10:48:00
NEI
Engel
4
17.01.2014 16:44:47
Jeg tror man må ha tentamen i hovedmål, men du har krav på lengre tid. Tror du må ha tentamen i sidemål også, bare at du får lov å skrive på hovedmålet ditt i stede.
idylisk
2
03.09.2013 11:11:08
Fremmedspråk og dysleksi. @dylisk må stille det samme spørsmålet, alt svar jeg har fått er, snakk med skolens rådgiver ikke a og krav på tilrettelagt undervisning. Vel mange skoler er ikke sp iverige på å tilpasse mer en nødvendig, det vil si at den tilrettelegging det ikke står spesielt beskrevet. Det vil blant annet si diktat, gloseprøver og stiler med hovedfokus på rettskrivning. Dette er urimelig! Kan man fritas fra skriftlig fremmedspråk?
dylisk
6
27.08.2013 20:16:22
fremmedspråk, hva kan jeg gjøre?
emma
1
25.02.2015 23:51:08
gjøre... du kan gjøre mye :-D
Opdal
4
13.08.2013 14:06:33
jeg har dysleksi, og har kriget mot alt av lekser, presentasjoner osv oppigjennom hele skolekverdagen, men jeg var heldig, en lerer plukket meg til side og spurte om jeg ikke likte og lese, svaret var et rungende JA, like etter fikk jeg tatt en test som bekreftet min lerers mistanker, skolen ble mye lettere for meg og håndtere etter testen, jeg fikk presentere lekser til lerer muntlig, lengre tid på prover, jeg fikk til og med lytte til musikk under skriftlige prover. poenget mitt er tror jeg om du tror du har dysleksi, så er det ingen skam, det som er en skam er om du velger og lide i fred og ro.
Frida
7
21.11.2012 17:26:13
Er det lov og bruke i Pad med tastatur vis man har dysleksi?
Anonym
0
17.10.2014 23:51:26
Jeg har også dysleksi, jeg foretrekker å bruke pc som jeg får låne av skolen, men det skal ikke være noe problem med iPad bare å snakke med kontaktlæreren din:)
pappkasse
0
19.09.2012 23:03:47
Oversikten over nevner lydbøker fra NLB, men glemmer at så godt som alle skolebøker opp til vg kan bestilles fra Huseby kompetanseesenter. Sjekk www.skolelydbok.no og be skolen om å bestille bøkene til deg. Betingelsen er at du har en PPT-rapport eller annen dokumentasjon på dine lesevansker.
mw
0
12.09.2012 12:46:11
Hei gjeller disse rettigheten nå i 2012?
Oline
8
18.06.2012 01:43:34
vist man har Dysleksi, slepper man Eksamen i 10?
Dk
2
06.05.2012 01:35:21
hei . jeg bor i norge ca 4 år og har jeg dysleksj attest fra hjemlandet mitt at jeg har probleme å skrive og lese men skolen bekrefter det ikke også får normal karakter på prøver . hva kan jeg gjøre at skole skal bekrefte denne atesten fordi det er litt flaut å får hvar gang 1 på norsk prøvene på grunn av mange grammatisk feiler men bra innhold i tekst.
ANONYM
5
18.02.2012 15:26:25
Har de personene som har dysleksi rett til og bestemme om de skal har presentasjoner (fks) for hele klassen eller kun til lærerene ?
laila
0
09.02.2012 10:10:48
hei jeg er startet på universitet skal gå sykepleieren. søker jeg selv om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. og er det nok å legge kopi av dysleksien med søknaden?
Rita
8
27.10.2011 23:15:23
Har dyslektikere krav på å få dekket pc i gunnskolen 10 kl)(? nav dekke ikke lengree , men skal da skolen dekke ? (Red. Du kan stille spørsmål på ung.no/oss)
Thomas
5
07.08.2011 16:47:20
jeg er en student på 35år med store lese og skrive vansker,lærevansker, men skal til på siste året på høyskolen, drømmer om å gå videre på en master,men er veldig usikker fordi jeg møter veldig skepsis bland lærere (jeg har den oppfattelsen at de tror at jeg er for dum til å greie en master)kan noen hjelpe meg med noen gode råd?komme i kontakt med andre som har greid seg helt fint?
Tomine
0
18.08.2010 18:18:00
Jeg var nok en av de siste som fikk støtte fra NAV om datamaskin. Det flotte var også at jeg staveprogrammet LingDys på kjøpet. Nå har det seg sånn at de datamaskiner som selges nå bare har for Office 2010. Der fungere IKKE LINGDYS, det betyr med andre ord at man ikke bør søke om dette gjennom hjelpemiddelsentralen. Det står ikke noe om dette på lingit sin nettside og det er sårt, for jeg har ventet i to mnd på programmet. Jeg er fortvilet og føler meg litt snurt. Tenkt at LingDys ikke fungerer i for Office 2010. Da er det jo direkte ubrukelig. Det gikk rykter om dette og etter at jeg kontaktet Include as fikk de medfølelse og ga meg en gratislisens. Tusen takk
Anne Cathrine
2
13.10.2010 13:54:38
Dette ble rettet opp i September og LingDys fungerer nå utmerket, ellers kan jeg også anbefale TextPilot.
jon-E
4
01.07.2010 20:16:00
lengre tid på tentamen eg bruker 2 timer å får 5 til 6 på alle men eg har puget å har tale pce så det er lett
jon
0
01.07.2010 20:12:00
har hat min skole pc i to år har kjøpt ny å lurer p om eg kan sele min gamle!å om et år går eg ut av 10 trin er pcen min da ??
Veronica
9
13.04.2010 21:24:00
Hei, jeg er en jente på 16 år, og er rimelig forbannet. Jeg har fått beskjed om at jeg har krav på mer tid på prøver, data og rettskrivnings program. Men når alt kommer til alt så har jeg aldri fått noen ekstra tid, eller lov til å bruke hjelpe midler, det som faktisk skjer når jeg skal skrive er at jeg må krangle med læreren for å faktisk få eller ikke få pc, den kan ikke være hjemmen i fra, så skolen står derfor ansvarlig. Men, neida, dataen fra skole gidder ikke lærern og hente, eller lot ikke meg hente, hun brukte derfor et kvarter på å ikke snakke å derimot når bortimot 10-15 minutter hadde gått at jeg måtte skrive for hånd. Når tiden alle har fått har gått, må jeg også levere, selv om jeg har krav på mer tid? Ehm, jeg har prøvd gang på gang og få noe ut av en samtale, men lærere gir meg urelevante svar og gir meg ingen hjelp på noen måte, hva skal jeg egentlig gjøre?
Dyslektiker
0
11.03.2010 18:20:00
Hei. jeg er student på Uia, går førskolelærer studet og har dysleksi. Jeg har søkt om å få gjennomføre ekamene muntlig, jeg har vært ho logoped og han har sendt inn et skriv til skolen om at han anbefaler at jeg tar eksamen muntlig. MEN Uia vil ikke gi meg det!! har jeg krav på det når en spesialist har anbefalt det? (red: Du kanskrive inn til ung.no/oss og få svar)
Mina
0
06.05.2009 11:52:38
Hei, jeg fikk LingDys fra Hjelpemiddelsentralen. Det funker ok. Men det fungerer jo ikke på Internett. Ikke en gang på mail, Facebook. En lærer sa at jeg måtte prøve TextPilot. Etter å ha fått en lisens fra www.textpilot.no Det jeg ikke viste var at jeg også fikk med Engelsk støtte i samme program. Dette funker på samme måte. Nå får jeg skrivestøtte så godt som alle plasser. Endelig kan jeg levere, skrive til læreren, kjæresten uten å være redd for mange skrivefeil. Du har også en god talesyntese som leser opp all tekst for deg. Kongeprogram MINA
.
2
07.02.2009 18:49:51
Du kan søke om det hvis du er under utdanning ja.
Steinar
0
25.01.2009 13:49:27
Ikke kast bort tiden på NAV. TextPilot hjelper i alle programmer ,ikke bare i Word! Last ned gratis fra textpilot.no. Det skal liksom gå ut på tid, men jeg har brukt det mye lengre en det man skal kunne og det virker fortsatt!
Viking
0
11.12.2008 21:02:19
NBL låner ut gratis lydbøker.... går selv på høyskolen og har det meste av hjelpemiddler.... Men skolen klarer ikke å gi meg hjelp da jeg har behov for å bli forklart hvordan ting gjøres, dette er det ikke rom for. Flaut... her vinner de sterke.
viking
0
11.12.2008 20:52:26
NBL har storsett alle pensums bøker fra høyskolene ta kontakt med dem
Katja
4
08.12.2008 15:10:34
Jeg er veldig skuffet over høyere utdanning i Norge. Når en person med sterkeste grad av dyseleksi har klart å komme seg på master og enda ikke fått hjelp av NAVs hjelpemiddelsentral, tross søknader, fordi dyslektikere ikke prioriteres blir jeg så ufattelig sint pga man ikke imøtekommer dyslektikere på samme nivå som man gjør i tilfeller av andre funksjonshemninger. Vedkommende har måttet betale for midlene selv. Jeg føler dette som latterlig at en student som derav har dårlig økonomi skal betale for midler som i prinsippet burde være gratis eller i det minste noe delvis finansiert. Er det noen som kan svare meg på hva man bør gjøre? Har allerede brukt FKS og de sier at 'desverre, dyslektikere, uansett grad, prioriteres ikke'.
Alfred
0
30.09.2008 14:17:48
Prøver å finne mer info om loven 44-5'Instistusjonen skal så langt det er mulig og rimelig, legge studiessituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles.' Jeg er student på UiA. Kommer fra irland og ta forskølelære utdanning. Fikk info fra skolen at det er "ikke lov" med noe som helst hjelp nor man ta skriftlig norsk. Uansett at man ikke har norsk som morsmål og har dysleksi. Kan dette stemmer? De må bryte et eller annet lov. Trenger hjelp. Dette er et vanlig praktise i alle høyskoler og Uni i norge. (red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Daniel
1
28.09.2008 14:33:55
Hei. Er det noen skoler her i landet som baserer sin opplæring med barn med lese og skrivevansker på et sosiokulturelt perspektiv ? Mvh Daniel
m..
0
05.09.2008 15:27:35
Ja
Ludvik
2
03.03.2008 11:08:54
Morn. Her LingDys og LingRight bra programmer til bruk i skole arbeid og har man lov til å bruke det på prøver?
Tord
1
16.01.2008 15:19:46
Snakk med rådgiver du. Så ordner rådgiveren time oss PPD. Har du dysleksi er det stor sjangse på at du får PC. Jeg fikk da det...
T.J
0
25.09.2007 19:40:14
hey. han mann krev på å FÅ en pc om mann har dysleksi?
Asbjørn
0
08.12.2010 22:36:48
Ja du har krav å få pc. Men det kommer an på hvilken type dysleksi du har! Jeg har fått penger til en pc. Men pappa kjøpte den å den var ikke så bra xD Nå har det gått 4 år så nå har skal jeg søke om ny.

Spørsmål og svar

Hvilke rettigheter har jeg med diagnosen dyskalkuli?
Hei Takk for spørsmålet. Det høres ut som om skolen nå ivaretar noen rettigheter du har i og med at du har dyskalkuli. Har du fått utredning hos...
Er dysleksi noe man er født med, eller kan man få det etter hvert når en vokser opp?
Hei Takk for at du skriver til ung.no.Årsakene til dysleksi er stort sett forbundet med en svikt i det fonologiske systemet, evnen til å arbeide me...
Har jeg krav på ung ufør?
Hei og takk for at du skriver til oss For å få innvilget uføretrygd så er det flere vilkår som må være oppfylt. Evnen til å kunne arbeide må...
Er et snitt på 3.6 nok til å gå studiespesialisering?
Hei Du nevner først at du tror du har dysleksi. Siden du har mistanke om dette så vil jeg at du skal ta det opp med foreldrene dine og kontaktlære...
Hvor mange eksamener skal jeg ha?
Hei På vg3 på alle studieforberedende utdanningsprogram skal alle elever opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til ob...
Jente 13, sliter med mobbing og lærevansker
Hei Takk for at du skrev til oss. Det er urettferdig og vondt at du opplever en så usikker situasjon nå, og at du lever med mobbing og en vanskelig...
Lønn som lærekandidat
Hei Så bra at du tar kontakt. Ettersom du beskriver at du ikke får fagbrev men kompetansebevis tar jeg utgangspunkt i at du ikke skal bli lærling...
Kan jeg teste meg for dysleksi på nett?
Hei og takk for spørsmål Det er ikke mulig å teste seg selv for dysleksi på nett. Hvis du lurer på om du har lese- og skrivevansker er det lurt...
Jeg klarer ikke å bestå den siste eksamen.
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette var veldig leit å høre, og vi skjønner godt hvis du er frustrert med dette. Det er ingen god følelse å ...
Hva har jeg krav på med dysleksi på videregående?
Hei Takk for spørsmålet! Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Elever med dysleksi har ulike behov, så det er viktig at du forteller læ...
Finnes det stipend og legater for elever med dysleksi?
Hei Lånekassen har ikke noe eget stipend til elever på videregående eller ungdomsskole med lese- og skrivevansker eller lignende hindringer.   ...
Sliter med spesifikke språkvansker, dysleksi og korttidshukommelse. 
Hei Flott at du skriver til ung.no.  Jeg må begynne med å si FANTASTISK! Jeg håper du er veldig stolt av deg selv og alt du har fått til! Og de...
Hvordan bli bedre på skolen når jeg har dysleksi? Røyker hasj og sigaretter
Hei Jeg anbefaler deg å slutte å røyke hasj og sigaretter for helsa sin skyld. Det vil også være bra for skolearbeidet. Å røyke hasj kan gi d...
Har jeg dysleksi?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Dysleksi kalles også ordblindhet eller lese- og skrivevansker. Altså vansker med å både lese og sk...
Jeg har dårlig selvtillit. 
Hei jente, 16 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår at det er vanskelig for deg å ha fremføringer fordi du har dysleksi. Du skriver at a...
Har mye fravær. Hater læreren og skolen jeg går på. 
Hei og takk for spørsmål!    Det er leit å høre at mistrivsel i særlig gard knyttet til en lærer står i veien for skolegangen din. Det er k...
Skoleprosjekt: Hva slags skolehjelp har dysletikere krav på?
Hei, og takk for spørsmål! Dette var et spennende skoleprosjekt!   I artikkelen Dyslektiker? Du har rettigheter finner dere svar på alle disse ...
Jeg har dårlig karakter, "feil" kropp og blir erta for at jeg har dysleksi. 
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg forstår godt at dette er vanskelig for deg. Å få kommentarer om kroppen sin er ikke bra, men allikevel no...
Dysleksi og ekstrastipend.
Hei En del studenter med dysleksi kvalifiserer til ekstrastipend, men ikke alle.For å få ekstrastipend så må du ha nedsatt funksjonsevne som gjø...
Se alle