Seksuelle spørsmål er like naturlige å ha for alle. Alle trenger kunnskap for å få en god og trygg seksualitet. Ut fra de livene vi har levd har vi alle våre erfaringer, kunnskaper, holdninger og moral. Seksualiteten kan ha stor eller liten plass, avhengig av alder og livssituasjon, og avhengig av hvilke valg vi har tatt. Spørsmålene kan være få eller mange. Vi har frihet til å bestemme hvordan vi vil forholde oss til- og leve ut vår seksualitet. Mange finner en kjæreste eller en seksualpartner. Noen velger å ikke dele seksualiteten sin med andre.

Det viktigste er at du blir tilfreds selv. Det finnes ingen fasit du må følge, enten du lever med eller uten funksjonshemning, med eller uten en partner.

Prat om det og søk kunnskap

Uansett er det viktig å kunne få veiledning og svar på det du er opptatt av. Kunnskap og mot til å snakke om seksualitet og funksjonsnedsettelse kan noen ganger være dårlig i helsevesenet, men mange har også bra med kunnskap. Vær modig og ta spørsmål om seksualitet opp med fastlegen din eller med spesialisthelsetjenesten. Du kan også få veiledning på Helsestasjon for ungdom.

Det finnes mye generell informasjon om sex og samlivsspørsmål i bøker, brosjyrer og på nett, bl.a. her på ung.no.

God informasjonsbrosjyre

Spesiell informasjon om funksjonsnedsettelse og seksualitet kan være litt vanskelig å finne. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har lagd en brosjyre om seksualitet og ryggmargsbrokk som er bra og omfattende. Denne kan også være aktuell å lese for andre med bevegelseshemninger.

Seksualtekniske hjelpemidler

Enkelte har behov for seksualtekniske hjelpemidler. Lege kan rekvirere dette. Du finner mer info og skjema hos NAV. Du kan få hjelp til veiledning, utprøving og rekvisisjon på sykehusavdelinger med spesialister i gynekologi, urologi og nevrologi. Du kan også få hjelp hos privatpraktiserende spesialister med tilsvarende kompetanse. Fastlegen kan også rekvirere. Rekvisisjonen blir sendt direkte til leverandøren av hjelpemidlet.