Hopp til hovedinnholdet

Stipend for studenter med bevegelseshemninger

Rullestol
STIPEND: Gjennom Stiftelsen Sophies Minde, kan studenter med bevegelseshemninger søke om støtte til å gjennomføre høyere utdanning.

Stiftelsen Sophies Minde deler årlig ut stipend til studenter med bevegelseshemning. Stipendet er et supplement til andre lån og finansieringsordninger for studenter. Stiftelsen ønsker å stimulere til at personer med bevegelseshemninger tar høyere utdanning.

Offentlig og kvalitetssikret
Rullestol
STIPEND: Gjennom Stiftelsen Sophies Minde, kan studenter med bevegelseshemninger søke om støtte til å gjennomføre høyere utdanning.

Om Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsens formål er å virke for dem som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene. Målet er at disse kan få medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til, så vidt mulig, å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres funksjonsevne og trivsel.

Hvem kan søke?

Studenter på bachelor- og/eller mastergradsnivå kan søke om stipend. Studenter som på grunn av bevegelseshemningen trenger lengre tid enn normert for å gjennomføre studiene, og som av den grunn ikke får lån i Lånekassen, kan søke om høyere stipend.

Studiestipendet innvilges for ett år om gangen. Stipend kan gis inntil tre år for bachelorstudiet og inntil to år for masterstudiet. Utbetalingen av stipendiet er tredelt. Første utbetaling skjer ved studieårets begynnelse og andre utbetaling ved bekreftelse på at andre semester er påbegynt. Siste utbetaling skjer når stiftelsen får bekreftelse/karakterutskrift på at studieåret er gjennomført.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen er årlig satt til 15. september.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på www.ssm.no, eller du kan få det tilsendt ved henvendelse til Stiftelsen Sophies Minde, Postboks 493 Økern, 0512 Oslo, tlf. 90 93 29 22, e-post: ssm@ssm.no.

Utdanning og arbeid

Effekten av utdanning for å komme inn på arbeidsmarkedet er stor, og betydelig større for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige del av befolkningen. Utdanning blir derfor av stor betydning for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb.

Innen høyere utdanning vil flere bevegelseshemmede kunne møte utfordringene som følge av manglende tilrettelegging av studiestedet, bo-, transport- og/eller tjenestetilbud. Forsering av ulike barrierer tapper energi som burde vært rettet mot studiesituasjonen. Noen er derfor avhengig av mer tid til gjennomføring av studiet. De færreste vil ha mulighet til å ta seg en jobb ved siden av studiene.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede tar høyere utdanning til tross for de ekstra problemene de kan møte på. Denne stipendordningen er et tiltak for å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta utdanning på bachelor- og masternivå.

Du kan også lese mer om funksjonshemmedes rettigheter i høyere utdannelse her.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
08.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)