Mange unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer er medlem i en interesseorganisasjon for deres spesifikke funksjonshemning eller diagnosegruppe.

Dette er vel og bra, men Unge funksjonshemmede synes det er viktig at disse ungdommene også får muligheten til å velge fritidsaktivitet på grunnlag av interesse, og ikke bare med utgangspunkt i den enkeltes begrensninger.

Derfor ønsker Unge Funksjonshemmede å bidra med informasjon, inspirasjon, tips og ideer til frivillige organisasjoner som ønsker å tilrettelegge for deltakere med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i sine aktiviteter.

Unge funksjonshemmede har laget en hefte mini-guide med konkrete eksempler på vellykket inkludering, og tips til hvordan din organisasjon med enkle midler kan bli en mer inkluderende arena.

Eksemplene i guiden er basert på deltakernes egne opplevelser, tanker og synspunkter, som er samlet og systematisert som et ledd i prosjektet Inkluderingsveileder. Den gir gode tips for å inkludere deltakere med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i organisasjonen. Gevinsten av inkludering blir et godt fellesskap for alle.

Mini-inkluderingsguiden gir gode tips for å inkludere deltakere med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i organisasjonen. Gevinsten av inkludering blir et godt fellesskap for alle.