Alle med Asperger er selvsagt ikke like, og har forskjellige som alle andre. Men det de har til felles er vanskeligheten med å tyde kroppsspråk og å forstå at andre ikke tenker likt som en selv.

Å ha vanskeligheter med å sette seg inn i andres følelser og sette ord på sine egne, kan skape problemer når det handler om kjærlighet og intimitet.

Men det betyr ikke at en med Asperger ikke er interessert i kjærlighet, intimitet og sex. De fleste lengter etter følelsesmessig og fysisk nærhet, selv om behovet for å få være i fred er stort. Dessverre er det mange som er ufrivillig ensomme.

Ulik opplevelse av hva som er godt

Ofte er en med Asperger mer følsom enn andre. Dette kommer av vansker med å oppfatte signaler fra omgivelsen og fra egen kropp på en riktig måte. Det kan skape vanskeligheter i intime situasjoner. En berøring kan oppleves som plagsom hvis man er taktilt (følelsesmessig) overfølsom.

Noe som for andre kjennes godt, kan av en som er overfølsom oppleves som plagsomt. Da er det viktig å finne ut av dette og prøve andre ting som oppleves godt.

Snakke sammen

Noe som er lurt i en kjærlighetsrelasjon for en med Asperger syndrom, er å være åpen og tydelig uten skjulte budskap. Det er uansett noe som kan være trygt og godt for de fleste andre også.

Ulikheter mellom jenter og gutter

Flere jenter enn gutter med Aspergers lever i et parforhold. Det kan være ulikheter mellom jenter og gutter med Asperger syndrom som påvirker hvordan de greier å få til å leve i en nær relasjon som kjærester.

Det kan for eksempel være vanskelig for en med Asperger syndrom å leve sammen med en som gir utydelige signaler, og som ikke er så god på å ta imot direkte tale.

  • arrow_drop_down_circle  Lesetips
    I boka "Sex, kãrlek och Aspergers syndrom" skriver Inger Jalakas om utfordringer og muligheter i kjærlighetslivet når man har Aspergers Syndrom. Hun gir en rekke konkrete råd til de med Aspergers om hva de kan gjøre for å ha det så bra som mulig i et forhold. Hun skriver om hva som er destruktivt, om hva man ikke skal akseptere, om hvordan man best tar vare på seg selv om man er nedstemt og hva man kan tenke for å bryte ensomheten og forsøke å treffe en partner. Hun skriver også om hvordan man gjøre det når man har sex. Det er rett og slett en 60 sider lang kjærlighetssskole, til støtte for den som har diagnosen og for andre rundt.

    Boka gir kunnskap og muligheter for at flere skal få til en nær relasjon med et annet menneske.