Hva kan du bestemme selv?

Det er viktig å være klar over at du i utgangspunktet har selvbestemmelse i alle saker som angår din helse fra du har fylt 16 år. Det er den helserettslige myndighetsalderen. I noen tilfeller kan du bestemme selv allerede fra 12 år.

Jente som holder seg til haka.
RETT: Når du fyller 18 år, får du selvbestemmelse på alle områder. Da er du myndig! Foto: Colourbox.

Hva kan du bestemme selv?

Du har både medbestemmelsesrett og selvbestemmelsesrett. Medbestemmelse innebærer at du har rett til å si din mening når det tas avgjørelser som angår deg. Barneloven bestemmer at barn som har fylt 7 år, skal få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om barnets ulike personlige forhold. Det gjelder blant annet i saker om barnet vil bo hos mor eller far etter et samlivsbrudd. Jo eldre barnet blir, desto mer skal barnets mening ha å si. Er du blitt 12 år skal det legges stor vekt på din mening i alle saker som angår deg. Er du blitt 15 år så bestemmer du selv over penger som du har tjent.

Selvbestemmelse betyr at du selv bestemmer fullt og helt

Barneloven har en generell bestemmelse om at du skal få bestemme stadig mer jo eldre du blir. På noen områder gjelder det bestemte aldersgrenser. Det betyr altså at foreldrene dine ikke kan overprøve dine avgjørelser på disse områdene.

Selvbestemmelse i helsesaker fra 16 år

Det er viktig å være klar over at du i utgangspunktet har selvbestemmelse i alle saker som angår din helse fra fylte 16 år. Det er den helserettslige myndighetsalderen. I enkelte tilfeller kan du bestemme selv allerede fra 12 år hvis det er det er naturlig ut fra alder og modenhet, for eksempel i spørsmål om prevensjon.

... men ikke alltid

I noen tilfeller kan foreldrene bestemme over deg i helsespørsmål selv om du er over 16 år. Dette gjelder ungdommer som ikke har samtykkekompetanse, det vil si ikke har personlige forutsetninger for å ivareta sin selvbestemmelsesrett. Selv om avgjørelsen i slike tilfeller tas av foreldrene, kan ikke helsehjelpen iverksettes hvis du motsetter deg det.

Foreldre kan få informasjon om din helse om du er under 18 år

Den helserettslige myndighetsalderen har også betydning for om foreldrene dine kan få informasjon om din helse. Hvis du er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene dine når du ikke ønsker det av grunner som bør respekteres, for eksempel i rent personlige saker som seksualitet og prevensjon, i mishandlingssaker og ulike overbevisningsspørsmål der barn og foreldre er uenige.

I alvorlige tilfeller, for eksempel ved alvorlige psykiske lidelser, bruk av ulovlig rus eller større fysiske skader på grunn av kriminelle handlinger kan ikke helsepersonalet la være å informere foreldrene dine når du er under 18 år.

Andre aldersbestemmelser

Fra 15 år bestemmer du selv når det gjelder å melde deg inn og ut av foreninger og av kirke og trossamfunn.

Du kan også bestemme selv når det gjelder valg av utdanning fra fylte 15 år. Skolen skal likevel holde kontakt med foreldrene til elever som er under 18 år, og informere om utviklingen til eleven. Foreldre til elever under 18 skal blant annet få beskjed om fravær, varsles dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel, eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel.

Når du fyller 18 år, får du selvbestemmelse på alle områder. Da er du myndig.

Hvis du har rett til å bestemme selv i en sak eller er blitt myndig og du ønsker at foreldrene dine skal hjelpe deg i ulike saker, for eksempel med å søke om ytelser fra det offentlige, klage eller få informasjon om deg, må du skrive en fullmakt til dem. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake.

Hvis du etter fylte 18 år har problemer med å disponere pengene dine eller hevde dine juridiske rettigheter, kan du be om å få oppnevnt en hjelpeverge av Fylkesmannen. Dette kan du lese mer om på Vergemålsportalen.

Du finner barnelovens bestemmelser om foreldreansvar på lovdata.no.

Du finner vergemålslovens bestemmelser om blant annet selvbestemmelse i økonomiske spørsmål på lovdata.no.

Du finner pasientrettighetsloven med bestemmelser om informasjon og samtykke i kapitlene 3 til 4 på lovdata.no.

Du finner forskrift til opplæringsloven med bestemmelser om samarbeid mellom skole og foreldre på lovdata.no.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med i samarbeid med FFOs Rettighetssenter

Sist oppdatert: 24.10.2018

Offentlig og kvalitetssikret
Jente som holder seg til haka.
RETT: Når du fyller 18 år, får du selvbestemmelse på alle områder. Da er du myndig! Foto: Colourbox.
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

Små og store penisplager

Ser du noe på penis som ikke har vært der før? Noen plager er ufarlige og forsvinner av seg selv, andre er mer alvorlige og må behandles. Her er en oversikt.

HJELP?! Noe ukjent som skjer i underlivet? Gradvise forandringer som skjer i ungdomstiden er som oftest helt normal. Foto: Colourbox

Er det toll på gaver fra utlandet?

Får du tilsendt en gave fra en privatperson bosatt i utlandet, er den toll- og avgiftsfri hvis verdien på varen er 1 000 norske kroner eller mindre.

Pakke leveers ut fra posten (colourbpx.com)

Be om hjelp hvis du strever psykisk

Livet består av både oppturer og nedturer. Det er normalt å ha vanskelige tanker og følelser i perioder. Noen ganger kan du trenge litt hjelp for å takle det.

Tenåringsgutt lener seg på tenåringsjente mens han holder rundt henne.