Hva er behandlingsreiser?

Behandlingsreiser er et tilbud til pasienter med visse kroniske sykdommer. Behandlingsreisen består av tre eller fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et tillegg til behandlingen i Norge. Reisene skal tilrettelegge for behandling som er helhetlig, helsefremmende og som gir økt livskvalitet, slik at pasientene kan mestre sykdommen og livssituasjonen sin bedre.

Hvem kan få tilbud om behandlingsreiser?

Tilbudet om behandlingsreiser kan være aktuelt for pasienter med disse diagnosene:


 • revmatiske inflammatoriske leddsykdommer hos barn, ungdom og voksne
 • psoriasis hos barn fra 4 år, ungdom og voksne
 • barneleddgikt hos barn over 4 år, ungdom og voksne
 • postpoliosyndrom for voksne
 • kroniske lungesykdommer hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år
 • atopisk eksem hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år
 • astma hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år

Hva skjer på behandlingsreisene?

Behandlingen består av undersøkelser, behandling og daglig oppfølging av norsk lege og sykepleiere. Helsepersonellet som følger gruppen, gir i tillegg veiledning og undervisning til barn/ungdom og ledsagere. Førskolebarn går i barnehage, og barn/ungdom går på skole under oppholdet. I noen programmer er det tilbud til ungdom i skoleferier. Det blir organisert ulike aktiviteter i løpet av oppholdet. Pasienter under 14 år og pasienter med nedsatt funksjonsevne har rett til å ha med seg en ledsager.

 

Det er flere mål for behandlingsoppholdet:

 • å ha fokus på læring og mestring som gir deg bedre forståelse av sykdommen din
 • å redusere sykdomsaktiviteten
 • å møte andre med samme sykdom og dele erfaringer
 • å øke kunnskapen om sykdommen, medisiner og behandling

 

Behandlingsreiser til utlandet med Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet) inngår i frikort egenandelstak 2. For 2019 er egenandelstaket satt til 2085 kroner. Du finner mer informasjon om tilbudet, søknadsfrister og søknadsskjema for behandlingsreiser her.

Hvis du skal klage på et avslag på en søknad om å få tilbake utgifter til behandlingsreiser til utlandet, sender du klagen til Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus.