Hopp til hovedinnholdet

Behandlingsreiser

Føtter i svømmebasseng (colourbox.com)

Har du revmatisk sykdom, psoriasis, kronisk lungesykdom eller eksem, finnes det tilbud om behandlingsreiser.

Offentlig og kvalitetssikret
Føtter i svømmebasseng (colourbox.com)

Offentlig og kvalitetssikret behandling

Behandlingsreiser er et behandlingstilbud til personer med definerte kroniske sykdommer. Behandlingsreisen består av tre eller fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til behandling i Norge. Hovedmål for reisene er å tilrettelegge for behandling som er helhetlig, helsefremmende og som gir grunnlag for økt livskvalitet, slik at man kan mestre sin sykdom og livssituasjon på en bedre måte.

Tilbudet om behandlingsreiser gjelder for følgende diagnoser:

 • Revmatiske inflammatoriske leddsykdommer hos barn, ungdom og voksne
 • Psoriasis hos barn fra 4 år, ungdom og voksne
 • Barneleddgikt (juvenil idopatisk artritt) hos barn over 4 år, ungdom og voksne
 • Postpoliosyndrom for voksne
 • Kroniske lungesykdommer hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år barn og ungdom
 • Atopisk eksem hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år
 • Astma hos barn og ungdom fra 3 år til fylte 18 år

Hva består behandlingsreisen av?

Behandlingen består av undersøkelser, behandling og daglig oppfølging av norsk lege og sykepleiere. Helsepersonellet som følger gruppen gir i tillegg veiledning og undervisning til barn/ungdom og ledsagere.

Førskolebarn går i barnehage og barn/ungdom går på skole under oppholdet.

I noen program er det tilbud til ungdom i skoleferier. Det organiseres ulike aktivitetstilbud i løpet av oppholdet.

Fra januar 2018 trådte Forskrift om behandlingsreiser til utlandet i kraft. Det er nå lovfestet en rett til ledsager for pasienter under 14 år og pasienter som på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for ledsager.

Mål for behandlingsoppholdet:

 • Å ha fokus på læring og mestring som gir deg bedre forståelse av sykdommen din.
 • Redusere sykdomsaktiviteten.
 • Møte andre med samme sykdom og utveksle erfaringer
 • Øke kunnskapen om sykdommen, medisiner og behandling

Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet) inngår i frikort egenandelstak 2. For 2018 er egenandelstaket satt til 2025 kroner. Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på "mine egenandeler" på helsenorge.no.

Du finner mer informasjon om tilbudet, søknadsfrister og søknadsskjema her.

Dersom du ønsker å klage på et avslag på en søknad om refusjon av utgifter til behandlingsreiser i utlandet, skal klagen rettes til Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Dersom de opprettholder vedtaket sendes det videre til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny behandling.

Skrevet av:
Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med FFOs Rettgihetssenter.
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Spørsmål om psoriasis og rett til dekning av Syden-reise. 
Hei Det er riktig at en kan få dekket opphold i Syden dersom en har psoriasis. Men det er ikke slik at alle får dette, og at en selv kan velge sted...