Å ha en funksjonshemming, kan gi ulike problemer. Mobbing eller vansker med venner er noe ungdom forteller om:

Hei. Jeg er en jente på 14 år og går i 8. klasse. Jeg er hørselshemmet og har sterkt nedsatt hørsel. Jeg er den eneste som er hørselshemmet av 350 elever på skolen min. Ingen skjønner hvordan jeg har det. Jeg har blitt mobbet av hørselshemmingen min helt siden 5 klasse. Det stoppet når jeg begynte på ungdomsskolen og jeg fikk nye venner. Men når vennene mine skjønte at jeg var hørselshemmet, unngikk de meg. Jeg er alltid ensom og friminuttene er det verste jeg vet om. Jeg gruer meg alltid til friminuttene og noen ganger låser jeg meg inne på doen fordi jeg er redd for å gå ut. Ikke for lenge siden(noen dager siden) sa noen hei, er du døv eller?(de gjorde det bare for å erte meg) Jeg gikk så raskt jeg kunne inn på doen, låste og jeg klarte ikke å stå mer, falt sammen og begynte å gråte.

Helsesykepleier gir svar:

Når andre holder seg unna

Du forteller at hørselshemmingen din er noe som gjør at andre holder seg litt unna og at du også har opplevd mobbing på grunn av det. -Det er lurt og viktig at du prater med noen på skolen; kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver eller helsesykepleier om dette. Ingen skal oppleve mobbing og skolen har plikt til å ordne opp og sørge for at alle har det bra på skolen. -Og det er viktig at du SIER ifra, for det er ikke sikkert at de vet at du opplever det som du gjør!

Det hjelper om de vet mer

Du skriver at du fikk noen venner på skolen da du kom på ungdomsskolen, men at de har trukket seg litt unna. -Det er ofte slik at folk syns det er vanskelig med slikt de ikke vet så mye om. -De kan bli litt engstelige for hvordan de skal håndtere ukjente ting. Kanskje det å gi dem litt mer kunnskap kan hjelpe dem til å våge å bli bedre venner igjen. -Om du i samarbeid med lærer og eventuelt noen med faglig spesialkompetanse på hørselshemming kunne informert godt for lærere og elever, kunne det ha hatt god effekt. Informer om hvordan det er å ha hørselshemming, hvilke begrensninger og muligheter det gir og hva som er viktig at andre gjør og vet. Mange vil forstå mer, bli mindre redde, bli mer inkluderende og du kan få det bedre.

Du kan også selv prøve å forklare litt av det som er viktig for deg for at du skal kunne delta i det sosiale på best mulig vis. Når folk VET, kan de ta bedre valg.

Fellesskap med andre med samme problem

Det å prate med andre som har samme funksjonshemming som deg og gi hverandre tips og ideer til å løse utfordringer kan også være lurt. Om du ikke er med i en interesseforening, så vil jeg anbefale det.

Jeg har stor tro på at det er mulig å få det bedre. -Prat med noen voksne på skolen nå.

Prøv også selv å ta kontakt igjen med andre og selv være en god venn. Våg å vise dem at du er en helt vanlig og hyggelig jente. Vis dem at hørselshemmingen ikke er noe du ER ,men noe du HAR. -Det er mulig å få det bedre!

Er det andre heller ikke du ser?

Kanskje kan det også være til litt hjelp for deg å minne deg selv om at andre rundt deg også kan ha skjulte handikap. Du forteller at du er kun en av 350 med hørselshemming på skolen. -men det er mange andre som kan ha andre ting/sykdommer/handikap som gjør dem utrygge og som andre syns er vanskelig. Husk at DU og det at du har kunnskap om det å ha en funksjonshemming, kan være til hjelp for andre i lignende situasjoner. Om du setter dette på dagsorden på skolen, hjelper det både deg og mange andre.

Du kan få det bedre! Ha det godt!

FAKTA

Å leve med en funksjonshemming gir utfordringer. Ikke gå alene med det. Det er mulig å finne løsninger.