Hopp til hovedinnholdet
Nervøs jente (colourbox.com)
Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

Rett til tilrettelegging på prøver og eksamen

jente skriver (colourbox.com)

Allergi eller senebetennelse i armen? Behov for bestemte hjelpemidler for å gjennomføre eksamen? Skolen plikter å hjelpe deg med tilrettelegging på prøver og eksamen.

Offentlig og kvalitetssikret
jente skriver (colourbox.com)

Hva slags tilrettelegging har du krav på?

Alle som har behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver i løpet av året kan søke rektor om dette. Tilretteleggingen skal være egnet og tilpasset dine behov, men skal ikke føre til at du får fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Den skal heller ikke være så omfattende at du ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Kompetansemålene er en del av læreplanen, og inneholder mål for elevens/lærlingens læring på ulike trinn i opplæringen.)

Tilrettelegging betyr altså ikke at du skal få enklere eller andre oppgaver enn dine medelever, men at du for eksempel kan få bruke en time mer på eksamen, bruke pc eller andre hjelpemidler. Tilretteleggingen skal gjøre at du får muligheten til å prestere best mulig og på samme grunnlag som dine medelever.

Det er rektor som bestemmer hva slags tilrettelegging du får. Snakk med skolen din om det om du har behov for tilpasninger. Rektor kan kreve at du fremlegger dokumentasjon fra en sakkyndig instans, det vil si for eksempel fastlegen din eller PP-tjenesten.

Din rett til tilrettelegging på eksamen står i forskrift til opplæringsloven § 3 - 32 og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 17.

Manglende tilrettelegging kan være diskriminering

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 har bestemmelser om at virksomheter som retter seg mot allmennheten, som en skole gjør, skal være universelt utformet.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 17 gir skolen plikt til å foreta rimelig individuell tilrettelegging både av lærested og undervisning for å sikre at elever med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Hvis du ikke når frem med en klagesak om tilrettelegging enten av undervisning eller av skolen som sådan ved å bruke de ordinære klagemulighetene hos Fylkesmannen, kan du klage saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet kan gi veiledning og ved klagebehandling avgjøre om du har blitt diskriminert. Les mer om hvordan du kan kontakte

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hva skjer om jeg er syk på eksamen?
Hei Når du er trukket ut til en eksamen er denne nødt til å være bestått for at faget skal regnes som fullført. Alle elever på vg2 skal opp ti...
Hvor mange eksamener skal jeg ha?
Hei På vg3 på alle studieforberedende utdanningsprogram skal alle elever opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til ob...
Hvilke eksamener kan jeg komme opp i?
Hei Alle fag er avsluttende på vg3, og man kan trekkes ut til eksamen i alle avsluttende fag. Det eneste unntaket er krøppsøving, som ikke er et e...
Var syk på tentamen - hva nå?
Hei Takk for spørsmålet! I og med at det dreier seg om en avgjørende tentamen, ville jeg gjort to ting:1 skaffe legeerklæring på sykefraværet a...
Kan man bytte fag man kommer opp i eksamen i?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Du har noen veldig spennende år foran deg. Vi skjønner hvis du gruer deg litt, men tenker og håper at du gleder de...
Jeg skal ha eksamen i Urdu. Hvor kan jeg finne språkkurs?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Skjønner godt at du tenker på dette. Og det høres ut som at det er lurt å trene og øve seg så mye du kan fø...
Hva skjer hvis jeg ikke får tatt eksamen på ungdomsskolen?
Hei Hvis du er syk på eksamen, er det viktig at du dokumenterer dette med legeerklæring samme dag. Gi beskjed til skolen. På vitnemålet fra grun...
Kan jeg ta muntlig eksamen skriftlig?
Hei Det er mulig å søke om en annen eksamensform som en særskilt tilrettelegging av eksamen, slik det står i forskrift til opplæringsloven § 3....
Har jeg krav på å ta eksamen i enerom?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det er fint at du tar opp dette slik at du kan samle mest mulig informasjon og være best mulig forberedt når du tar...
Kan jeg slippe muntlig eksamen på grunn av sosial angst?
Hei Takk for spørsmålet. Noen elever kan få ta (deler av) muntlig eksamen skriftlig. Dette må du søke om på forhånd til rektor sammen med doku...
Har jeg spesielle rettigheter på grunn av ADHD?
Hei Takk for spørsmålet. Du kan sjekke med legen hvilke behandlingsmuligheter som finnes for ADHD. Du, foreldrene dine og skolen kan ha krav på ...
Jeg var syk samme dag som jeg skulle hatt en prøve, har jeg rett til å få ny prøve?
Hei Du har ikke noen automatisk rett på ny prøve selv om du har vært syk, men du kan spørre faglærer om å få ny prøve eller få prøven som e...
Er dårlig i matte
Hei og takk for spørsmål! Du skriver at du har blitt utredet, høres ut som PPT, og at du har fått støtteundervisningen. Støtteundervisningen e...
Jeg klarer ikke å bestå den siste eksamen.
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette var veldig leit å høre, og vi skjønner godt hvis du er frustrert med dette. Det er ingen god følelse å ...
Hva har jeg krav på av tilrettelegging fordi jeg har ADD?
Hei Takk for spørsmålet! Du har krav på tilpasset opplæring, det vil si opplæring som passer til deg, det du kan og dine forutsetninger. Elever...
Har jeg krav på lengre tid på prøver og eksamen?
Hei Takk for spørsmålet! Jeg er glad for at du er nykter og i full gang med utdanningen din! Hvis du har vansker med å konsentrere deg, kan du ha...
Hvor mange eksamener skal jeg opp i?
Hei På vg3 på alle studieforberedende utdanningsprogram skal alle elever opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til ob...
Hvor kan jeg finne ut om jeg har dyskalkuli når jeg er ferdig med vgs?
Hei Det finnes en ordning for å søke høyere utdanning for dem som har påvist dyskalkuli. Man kan få dispensasjon i helt spesielle tilfeller til ...
Kan jeg søke politihøgskolen når jeg har fritak i fag?
Hei Det er vanskelig for oss å svare på dette spørsmålet, spesielt siden vi ikke vet hva du har gått og hvilke fag du har fritak i. Men det best...
Se alle