Homoseksualitet ble avkriminalisert i 1972, men fortsatt opplever dessverre mange skeive at de blir mobbet på grunn av deres seksuelle orientering. Unge skeive opplever at de først og fremst blir diskriminert på skolen, noe som også bidrar til at prosessen med å "komme ut" blir vanskeligere og kanskje også tar lenger tid.

I følge Skeiv Ungdom hjelper det ikke alltid å si fra til skoleledelsen.

- Vi ser ofte at ungdom ikke får hjelp selv om de gir beskjed. Noen har til og med fått beskjed om at siden de er åpne om sin orientering, er det nærmest deres egen feil at de blir mobbet av medelever, sier Ranveig Knutsen fra Skeiv Ungdom.

Homofobi i skolegården

Det er ikke bare mobbing som gjør det vanskelig å bryte med normene for hva som er godtatt oppførsel. Homofobi går ut over alle. Heterofile som ikke oppfører seg etter normen kan også oppleve å bli kalt "homo" eller "lesbe" som skjellsord.

- Du kan føle deg som et annenrangs menneske når du opplever at måten du lever livet ditt på blir brukt som skjellsord fordi du bryter med samfunnets normer for hva som er akseptabelt og ikke, sier Knutsen.

Blir du mobbet?

Det er viktig at du sier i fra om du blir mobbet. Skolen har et stort ansvar. Om du ikke når fram hos skoleledelsen er det viktig at du tar kontakt med Skeiv ungdom.

Om du ønsker det, kan Skeiv Ungdom ta kontakt med skolen din.

Skeiv Ungdom oppfordrer alle til å fortelle hva som skjer og hvordan.

Vanskelig å være homofil på en mindre plass?

I en mindre by eller på et tettsted kan det å være homofil medføre at du føler deg alene. Der det ikke et synlig miljø for skeive, men det i seg selv behøver ikke bety at det er vanskeligere å være skeiv på bygda enn i byen.

- Spesielt nettet har fått en stor, og ikke minst positiv rolle for homofile og andre normbrytere over hele landet, forteller Ranveig.

I de store byene finnes det egne utesteder og puber som retter seg mot skeive. Dette medfører at mennesker som har en annen seksuell legning enn normen har et sted de kan dra for å møte andre i samme situasjon.

- På tross av at det er et skeivt miljø i byene har mange homofile de samme problemene der som på bygda. De som er skeive i byene opplever den samme angsten og selvforakten som på bygda. Det kan være vanskelig å ha en annen seksuell legning både i byen og på bygda, men det er kanskje vanskelig på ulik måte.

Diskriminering sårer

- Vi opplever spesielt diskriminering når noen i det kristne miljøet står fram som skeive.

Debatter i media i forbindelse med slike saker medfører ofte at det blir ytret stereotypiske og negative holdninger.

- Det får en til å føle seg mindreverdig som menneske når noen sier du ikke er god nok på grunn av din seksuelle orientering. Dette er utrolig urettferdig.

Trenger du hjelp?

Ungdomstelefonen, som er en del av Skeiv Ungdom, sitter unge skeive som er opplært til å snakke med mennesker om blant annet psykisk helse, seksualitet, identitet, sikker sex og rus. Ring 810 00 277 om du har spørsmål eller utfordringer du ønsker å snakke om.

Du kan også ta kontakt med et av de tolv lokallagene som Skeiv ungdom har rundt i landet.

Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet dersom du blir diskriminert.