Diskrimineringsloven forbyr diskriminering av personer på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Med diskriminering menes urettferdig forskjellsbehandling. Det er ulovlig å behandle noen dårligere enn andre på grunn av kjønn eller seksualitet.

Ulovlig å trakassere

Loven slår også fast at det er ulovlig å trakassere andre på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Trakassering er handlinger eller ytringer som er krenkende, skremmende, fiendtlige eller nedverdigende. Med andre ord, dersom du opplever at noen sier eller gjør noe som er krenkende eller urettferdig forskjellsbehandling mot skeive, kan du gå til politiet med det.

 

 

Det er hjelp å få

Ofte kan det være vanskelig å vite sikkert om noe man har opplevd er ulovlig. Da kan man kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). De gir råd og hjelp, og kan bistå i å politianmelde noe dersom du ønsker det.

Du kan også kontakte Foreningen FRI og få hjelp eller svar på spørsmål fra en jurist.Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) jobber for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal ha de samme rettighetene som andre, ikke bare på papiret, men også i praksis. Et viktig område FRI jobber med er rettighetsopplysning.

FRI sine sider kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og ikke har som lesbisk, homofil, bifil eller transperson, enten du ønsker deg barn, har blitt trakassert på arbeidsplassen, eller skal gifte deg med en utenlandsk statsborger.

Dersom du har spørsmål og ønsker å diskutere din sak med en jurist, eller du ønsker å fortelle FRI om noe du har opplevd, kan du kontakte deres jurist på e-post: post@fri.no.