De aller fleste av oss vil i løpet av livet oppleve både å passe inn og å skille seg ut. Det er vanskelig å plassere identiteten vår i én bestemt kategori, eller i en «boks», som man sier. Det er egentlig ikke så viktig heller, så lenge man kjenner seg selv og sine egne ønsker og grenser. Vi har normer i samfunnet om hvordan vi «bør» se ut eller oppføre oss, som gjør at noen kan reagere når de møter personer som tilhører flere minoriteter. Vi kan møte forventninger vi ikke kan leve opp til. Det er viktig å være klar over at det er normene som skaper problemer, og ikke personene som bryter dem.

Selvaksept

Det har sine fordeler å ha en funksjonsnedsettelse eller kronisk diagnose og samtidig være for eksempel skeiv, eller omvendt. Hvis du har blitt kjent med en kropp som fungerer annerledes eller ser annerledes ut enn vennene dine gjør, kan det også være lettere å akseptere din egen seksuelle identitet. Og har du erfaring med å fortelle venner at du for eksempel ønsker å bruke pronomen hen, kan det også bli lettere å fortelle om en diagnose. Erfaringene du har med å mestre livet med en funksjonsnedsettelse eller kronisk diagnose, kan du få god nytte av i livet.

Kroppspress

Det er ikke alltid mulig å leve opp til forventninger om utseende eller funksjonsevne. I enkelte skeive miljøer er man veldig opptatt av kropp, som kan gjøre at man føler sterkt kroppspress. Sosiale medier og massemedier, for eksempel tv og filmer, bidrar også til dette. Det er viktig å være bevisst på at forventningene til seksualitet, kropp og sosial deltakelse er ganske smalt definert. De er vanskelige å leve hundre prosent opp til for de fleste av oss. Mennesker finnes i langt flere varianter enn de du ser på film, i media eller på dating-apper.

Myter og fordommer

Mange med funksjonsnedsettelser opplever at deres kjønnsuttrykk og seksuelle orientering blir oversett. Noen føler at de blir behandlet «som en kropp» som skal repareres og tilrettelegges for, heller enn et helt menneske med seksuelle følelser. Helsepersonell og lærere kan bli overraska over at en person i rullestol har kjæreste og er skeiv. I seksualundervisningen tar ofte lærere utgangspunkt i at alle forhold består ev en gutt og en jente, og at alle kropper har lik funksjonsevne og mulighet til å ha samleie.

Samtidig som personer med funksjonsnedsettelse kan føle seg avseksualisert, kan LHBTI-personer bli oppfattet som ekstra seksuelle. Noen forbinder homofili med sex som er mer grenseprengende, og gir sexen mer fokus enn kjærligheten mellom to gutter eller to jenter. Hvis du er funksjonshemmet og skeiv, kan omgivelsene anta at kjønn, seksualitet og diagnose tar større eller mindre plass i livet ditt enn det egentlig gjør. Det er bare fordi de blir usikre og redde for å si noe feil. Skeive og funksjonshemmede er like ulike som alle andre.

Snakk med noen du stoler på

Det er viktig å kunne være åpen og å ha noen man kan snakke med om identitet. Noen finner god støtte i helsesykepleier, andre er mer komfortabel hos fastlegen, fysioterapeuten, en lærer eller en god venn. Dersom du opplever å ikke bli tatt på alvor er det lurt å prøve på nytt. Snakk med en person du har tillit til. Bytt fastlege eller oppsøk en annen helsestasjon dersom du har opplevd å bli avvist. I Oslo finnes en egen helsestasjon for LHBTI. På Ungdomstelefonen og Youchat kan du ringe eller chatte med andre ungdommer som er skeive. Ungdomsklinikken Sex og samfunn jobber aktivt med å være inkluderende ovenfor personer med funksjonsnedsettelse. De har også en chatte-tjeneste, og på klinikken tilbyr de tolketjeneste med videooverføring hvis du trenger tegnspråktolkning.

Vi kan lære av og støtte hverandre

Det finnes organisasjoner du kan henvende deg til for å finne mer informasjon eller et åpent miljø å være en del av. Mental helse ungdom jobber med skeives psykiske helse. Skeiv ungdom har et funksjonsnormutvalg som jobber for at de skal bli mer inkluderende for funksjonshemmede. Unge funksjonshemmede jobber med seksuell helse, og for mer åpenhet om seksuell identitet i diagnoseorganisasjonene og i helsevesenet. Skeiv verden jobber for skeive personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Stopp Hatprat-kampanjen har samlet ungdom som opplever seg selv som minoriteter på ulike måter, for å jobbe mot hatefulle ytringer. Se om du finner en organisasjon som passer for deg i denne listen, så kan vi lære av og støtte hverandre.