Vern av privatlivet

"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv", det er blant annet nedfelt i den europeiske menneskerettskonvensjonen.

I Norge har vi flere lovbestemmelser som skal sikre at personopplysninger blir forsvarlig behandlet, og som skal gi privatlivets fred et visst vern. I tillegg til personopplysningsloven finnes det bestemmelser i andre lover. straffeloven § 266 verner privatlivets fred, og sier:

    "Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred straffes med bot eller fengsel inntil 2 år."

 

"Jeg kan gjøre hva jeg vil med bilder jeg har tatt"

Nei! Når du har fotografert noe eller noen har du en del rettigheter til det bildet. Det betyr imidlertid ikke at du kan gjøre akkurat hva du vil med bildet. Regelen om privatlivets fred gjelder også for bilder du selv har tatt av andre. Hvis du har tatt bilde av det andre har rettigheter til, er det også med å styre hva du kan gjøre og ikke gjøre med bildene dine.

 

Har du spurt om lov?

Har du tatt bilde av en person må du ha personens samtykke før du kan publisere dette bildet. Hvis bildet er av personer under 15 år må du i tillegg ha tillatelse fra foreldrene til personen det gjelder.

Det er fordi det kan ha negative konsekvenser å publisere navn og bilde på internett, og mange barn og foresatte ønsker av ulike grunner ikke en slik publisering. Ikke glem at opplysinger på internett er søkbare for alle! Det er enkelt å hente inn informasjonen fra inn- eller utland, og bruke den i direkte markedsføring, videresalg eller til andre framstøt overfor mindreårige.

Les også "Jeg legger ut bilder av andre på nettet uten lov".

 

Hvilke konsekvenser?

Før du publiserer et bilde bør du ha gjort deg noen tanker om hvorfor du publiserer og hvilke konsekvenser det kan få for deg og de som eventuelt er på bildet.

Lover og regler er ikke nok for å vurdere om det er ok å bruke bildene. Det er viktig at du også vurderer om bildet kan misbrukes i noen sammenheng, og om den risikoen er akseptabel for deg og de andre på bildet.

 

 

Pressens egen "Vær varsom"-plakat sier også at bruk av bilder skal være en gjennomtenkt handling siden dette kan få store konsekvenser for de som er avbildet i nåtid, men også i fremtiden. Det vil ikke alltid være lett å forutse disse konsekvensene, så er du i tvil er det beste alltid å la være å legge ut bildene.