Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.

A-Å

Hva sier loven om seksuelle overgrep?

Trist jente sitter på senga (colourbox.com)

Vi har samlet en oversikt over lovbestemmelser i straffeloven som omhandler seksuelle overgrep.

Offentlig og kvalitetssikret
Trist jente sitter på senga (colourbox.com)

Teksten i denne artikkelen i er i hovedsak hentet fra: dinutvei.no.

Straffeloven (§ 291) definerer voldtekt som

  • seksuell omgang ved vold eller truende atferd
  • seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
  • at man ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv

Alle disse formene for ufrivillig seksuell omgang kan dermed være voldtekt.

Straffeloven (§ 297) sier at:

Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Seksuell omgang

Seksuell omgang rammes av straffelovens § 291. Voldtekt. For barn under 14 år gjelder imidlertid egne straffebestemmelser. Begrepet seksuell omgang defineres ikke i lovbestemmelsen. Rettspraksis (tidligere avgjørelser i de ulike domstolene) har imidlertid belyst hva som menes med seksuell omgang. Begrepet omfatter for det første samleie, som er definert i straffelovens § 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv. Seksuell omgang omfatter også alle former for masturbasjon og samleieliknende handlinger, innføring av fingre i vagina eller endetarmsåpningen, og slikking av kjønnsorganer. Eksempel på en samleieliknende handling er en mann som gnir penis mot en kvinnes mage.

Seksuell omgang må skilles fra seksuell handling som regnes mindre alvorlig i straffeloven.

Seksuell handling omfatter i hovedsak beføling av bryster eller kjønnsorganer, rettet mot en annen person.

Seksuelt krenkende atferd er for eksempel blotting og anstøtelige bevegelser eller ordbruk mot en annen, men uten fysisk kontakt. Det rammer også distribusjon av fotografier eller levende bilder på nett, der mottakeren er under 16 år eller ikke har samtykket i å motta slike bilder.

 

Hva menes med vold eller truende adferd

I § 291 brukes også begrepene vold og truende atferd. Voldsbegrepet skal forstås vidt. Det beror på de konkrete omstendighetene i saken hva som skal regnes som vold. Typiske voldshandlinger kan være slag, kvelertak eller at gjerningspersonen presser den andre ned eller holder vedkommendes bein og armer. Det samme gjelder dersom den andre hindres i å komme seg unna. Det er ikke noe krav om at den andre må ha ytet motstand. Flere faktorer kan påvirke hvordan en handling oppfattes. Ved vurderingen skal det legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år. Det kan også legges vekt på hvor handlingen har funnet sted, relasjonen mellom gjerningspersonen og fornærmede, og om fornærmede hadde særlig grunn til å frykte gjerningspersonen.

 

Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes

Den truende atferden kan være verbale trusler eller annen skremmende atferd. Trusselen kan også være rettet mot andre enn den fornærmede selv. Også trusler mot personer som står fornærmede nær, rammes. Det er ikke nødvendig at trusselen går ut på å gjøre noe rettsstridig eller straffbart. Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes.

 

Hva betyr det å ha omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen

Det betyr at den som utsettes for overgrep er ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av bevisstløshet, søvn, overstadig beruselse, fysisk funksjonshemming eller lignende. Dersom gjerningspersonen for eksempel doper ned, får til å sove eller forårsaker at den andre blir bevisstløs, ansees dette som like straffverdig som voldtekt i tradisjonell forstand. Også her skal det ved vurderingen legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år.

> Se også uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven

Denne delen av voldtektsbestemmelsen var et ønske fra lovgiver om å understreke at slike handlinger er like straffverdige som voldtekt i tradisjonell forstand.

 

> Incest - hva sier straffeloven

> Seksuell krenkende atferd og seksuell handling - hva sier straffeloven

> Uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven

 

Straffelovens bestemmelser om seksuell utnytting av barn reguleres av:

Straffelovens bestemmelser om seksuell utnytting av barn reguleres i kapittel 26 i straffeloven. Aktuelle bestemmelser er:

Straffeloven § 295 omhandler seksuell omgang ved misbruk av overmaktsforhold og lignende

Straffeloven § 296 omhandler seksuell omgang med innsatte i institusjon

Straffeloven § 299 omhandler voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 301 omhandler grov voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 302 omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 312, 313 og 314 omhandler incest og seksuell omgang med andre nærstående barn

Straffeloven § 304 omhandler seksuell handling med barn under 16 år

Straffeloven § 305 omhandler seksuelt krenkende og uanstendig atferd overfor barn under 16 år

Straffeloven § 306 omhandler avtale om møte med barn under 16 år for å begå seksuelt overgrep

Straffeloven § 309 omhandler kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Straffeloven § 317 omhandler pornografi

Straffeloven § 311 omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

Straffeloven § 291-294 omhandler voldtekt

Straffeloven § 15 sier at medvirkning til overtredelse av straffebud er straffbart, når ikke annet er bestemt

Straffeloven § 292 og 300 definerer hva som regnes som voldtekt til samleie

Straffeloven § 307 stiller krav til aktsomhet om barnets alder.

 

Et barn kan ikke gi samtykke til seksuell omgang eller handling som fritar den voksne fra straffeskyld.

 

Tekst: dinutvei.no

Kilder: KRIPOS, Lovdata, NOU 2008: 4 «Fra ord til handling— Bekjempelse av voldtekt krever handling», snl.no Kripos

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
frah
1
24.05.2015 13:13:24
lille broren min vil ikke slutte å ta på rompen min eller/og knipe, uansett hvor mye tilsnakk han får fra meg eller foreldrene mine. (vi har 9 års mellomrom)
Hjelper deg!!!
1
23.03.2016 10:15:15
Kan også si at han liker deg ganske godt eller så kødder han med deg. Vil se om du blir sinna som er gøy for han.. Sånn er livet med søsken og gutter liker å ta på jentene side ting
Torjus
4
09.01.2011 13:25:38
I følge dette er det jo faktisk ganske mye som er straffbart...
cxvbcvbcv
0
24.04.2015 21:56:00
alt må være lov!!!!!!!!!!!!!!!!!

Spørsmål og svar

 Mamma lot meg stå naken i dusjen med henne og hun runket meg. Det var helt fantastisk, jeg sugde henne og vi hadde sex (med kondom). Vil gjøre det mer, men hva bør jeg gjøre?
Hei takk for at du kontakter Ung.no.  Du er under det vi i Norge kaller den seksuelle lavalder. Det vil si at det er forbudt for voksne å ha sex med...
Er poppers farlig og/eller ulovlig? Kan poppers påvises på narkotikatest?
Hei Poppers ble opprinnelig utviklet som en akutt hjertemedisin, da de utvider blodårene og dermed øker blodtilførselen til hjertemuskelen. Dette ...
Mamma runka meg og jeg syntes det var digg, er dette voldtekt?
Hei Takk for at du skriver til oss.Dette er ikke voldtekt, da dette var helt frivillig fra din side. Derimot kalles dette incest, noe som er forbudt...
13 år og ble voldtatt av tre eldre gutter! Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du deler denne overgreps-historien. Det er tabu å snakke om overgrep. Ja, gutter og menn blir også seksuelt misbrukt og de opplever...
Jeg ble voldtatt av romkameraten til broren min!
Kjære du Du har ingen skyld i dette i det hele tatt du. Du trenger ikke skamme deg. Det er mange lover som beskytter din rolle i denne saken. I føl...
G 14: jeg ble akkurat tvunget til og kle av meg på omegle 
Hei Du er nødt til å snakke med foreldrene dine om dette så fort som mulig. Jo lenger du drøyer det, desto verre vil det bli. Vi vet at mange fø...
Sex med læreren. Er det greit?
Hei Dette er absolutt ikke greit, og det læreren gjør er ulovlig. Læreren bør anmeldes, for det han gjør er ulovlig. Du skal ha en trygg skolehv...
Ble sugd av en fremmed mann da jeg var 14 og 16 år, er dette voldtekt
Hei Du har forklart at du for to år siden, da du var 14 år gammel ble sugd av en fremmed mann. Du fortalte denne mannen at du var 16 år på dette ...
Hva vil det si å bli utsatt for sexpress?
Hei Dette høres ut som en oppgave som gjør at du kan lære mye.  Tanken er jo at du selv skal gjøre nettopp det: Tenke over hva sexpress kan vær...
Hva er forskjellen på seksuelt misbrukt og seksuelt overgrep?
Hei Veldig bra spørsmål! Takk for din henvendelse! Ordene handler om det samme og brukes om hverandre: å begå et overgrep, å begå et misbru...
Jeg har blitt voldtatt av en jente. Hva skjer når jeg anmelder?
Hei Hei gutt 14 år. Tusen takk for din henvendelse til oss.  Veldig trist for oss å lese hva du har opplevd. Men veldig fint at du har all den hje...
J 14: modell for mann, og han sa jeg åtte bruke g-streng...
Hei Tusen takk for din henvendelse til oss. Trist å høre hva du har opplevd av en eldre mann. Han ønsket at du skulle utføre ulike handlinger fo...
Læreren min hadde rumpesex med meg og lovet meg bedre karakterer. Det var godt. Er dette galt?
Hei gutt 13 og takk for at du skriver til oss! Dette er galt av læreren din på alle måter: han utnytter sin stilling, forgriper seg og presser deg...
En gutt kneppet opp buksen min og tok på meg selv om jeg sa nei flere ganger. Var det et seksuelt overgrep?
Hei Tusen takk for din henvendelse til oss. Du forteller at du møtte en gutt som var et år eldre enn deg. Etter mas fra han dro dere hjem til han....
Kjæresten til søstra mi som er 23 snek seg inn på badet når jeg skulle skifte,
Hei Tusen takk for din henvendelse til oss. Du beskriver hvordan kjæresten til søsteren din på 23 år flere ganger har kommet inn på badet til d...
Overgrep mellom barn i 7 årsalder, eller seksuell nysjerrighet? 
Hei jente 15 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no.  Det har vært mye fokus på seksuelle overgrep i media i det siste og det er veldig bra....
Da jeg våknet opp neste dag lå jeg naken i en fremmed seng
Hei   Tusen takk for din henvendelse til oss.   Du skriver i mailen din om din første fest hvor det ble servert alkohol og hvordan du drakk mer...
Se alle