Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Hva sier loven om seksuelle overgrep?

Trist jente sitter på senga (colourbox.com)

Vi har samlet en oversikt over lovbestemmelser i straffeloven som omhandler seksuelle overgrep.

Offentlig og kvalitetssikret
Trist jente sitter på senga (colourbox.com)

Teksten i denne artikkelen i er i hovedsak hentet fra: dinutvei.no.

Straffeloven (§ 291) definerer voldtekt som

  • seksuell omgang ved vold eller truende atferd
  • seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
  • at man ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv

Alle disse formene for ufrivillig seksuell omgang kan dermed være voldtekt.

Straffeloven (§ 297) sier at:

Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

Seksuell omgang

Seksuell omgang rammes av straffelovens § 291. Voldtekt. For barn under 14 år gjelder imidlertid egne straffebestemmelser. Begrepet seksuell omgang defineres ikke i lovbestemmelsen. Rettspraksis (tidligere avgjørelser i de ulike domstolene) har imidlertid belyst hva som menes med seksuell omgang. Begrepet omfatter for det første samleie, som er definert i straffelovens § 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv. Seksuell omgang omfatter også alle former for masturbasjon og samleieliknende handlinger, innføring av fingre i vagina eller endetarmsåpningen, og slikking av kjønnsorganer. Eksempel på en samleieliknende handling er en mann som gnir penis mot en kvinnes mage.

Seksuell omgang må skilles fra seksuell handling som regnes mindre alvorlig i straffeloven.

Seksuell handling omfatter i hovedsak beføling av bryster eller kjønnsorganer, rettet mot en annen person.

Seksuelt krenkende atferd er for eksempel blotting og anstøtelige bevegelser eller ordbruk mot en annen, men uten fysisk kontakt. Det rammer også distribusjon av fotografier eller levende bilder på nett, der mottakeren er under 16 år eller ikke har samtykket i å motta slike bilder.

 

Hva menes med vold eller truende adferd

I § 291 brukes også begrepene vold og truende atferd. Voldsbegrepet skal forstås vidt. Det beror på de konkrete omstendighetene i saken hva som skal regnes som vold. Typiske voldshandlinger kan være slag, kvelertak eller at gjerningspersonen presser den andre ned eller holder vedkommendes bein og armer. Det samme gjelder dersom den andre hindres i å komme seg unna. Det er ikke noe krav om at den andre må ha ytet motstand. Flere faktorer kan påvirke hvordan en handling oppfattes. Ved vurderingen skal det legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år. Det kan også legges vekt på hvor handlingen har funnet sted, relasjonen mellom gjerningspersonen og fornærmede, og om fornærmede hadde særlig grunn til å frykte gjerningspersonen.

 

Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes

Den truende atferden kan være verbale trusler eller annen skremmende atferd. Trusselen kan også være rettet mot andre enn den fornærmede selv. Også trusler mot personer som står fornærmede nær, rammes. Det er ikke nødvendig at trusselen går ut på å gjøre noe rettsstridig eller straffbart. Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes.

 

Hva betyr det å ha omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen

Det betyr at den som utsettes for overgrep er ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av bevisstløshet, søvn, overstadig beruselse, fysisk funksjonshemming eller lignende. Dersom gjerningspersonen for eksempel doper ned, får til å sove eller forårsaker at den andre blir bevisstløs, ansees dette som like straffverdig som voldtekt i tradisjonell forstand. Også her skal det ved vurderingen legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år.

> Se også uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven

Denne delen av voldtektsbestemmelsen var et ønske fra lovgiver om å understreke at slike handlinger er like straffverdige som voldtekt i tradisjonell forstand.

 

> Incest - hva sier straffeloven

> Seksuell krenkende atferd og seksuell handling - hva sier straffeloven

> Uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven

 

Straffelovens bestemmelser om seksuell utnytting av barn reguleres av:

Straffelovens bestemmelser om seksuell utnytting av barn reguleres i kapittel 26 i straffeloven. Aktuelle bestemmelser er:

Straffeloven § 295 omhandler seksuell omgang ved misbruk av overmaktsforhold og lignende

Straffeloven § 296 omhandler seksuell omgang med innsatte i institusjon

Straffeloven § 299 omhandler voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 301 omhandler grov voldtekt av barn under 14 år

Straffeloven § 302 omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 312, 313 og 314 omhandler incest og seksuell omgang med andre nærstående barn

Straffeloven § 304 omhandler seksuell handling med barn under 16 år

Straffeloven § 305 omhandler seksuelt krenkende og uanstendig atferd overfor barn under 16 år

Straffeloven § 306 omhandler avtale om møte med barn under 16 år for å begå seksuelt overgrep

Straffeloven § 309 omhandler kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Straffeloven § 317 omhandler pornografi

Straffeloven § 311 omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

Straffeloven § 291-294 omhandler voldtekt

Straffeloven § 15 sier at medvirkning til overtredelse av straffebud er straffbart, når ikke annet er bestemt

Straffeloven § 292 og 300 definerer hva som regnes som voldtekt til samleie

Straffeloven § 307 stiller krav til aktsomhet om barnets alder.

 

Et barn kan ikke gi samtykke til seksuell omgang eller handling som fritar den voksne fra straffeskyld.

 

Tekst: dinutvei.no

Kilder: KRIPOS, Lovdata, NOU 2008: 4 «Fra ord til handling— Bekjempelse av voldtekt krever handling», snl.no Kripos

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
frah
1
24.05.2015 13:13:24
lille broren min vil ikke slutte å ta på rompen min eller/og knipe, uansett hvor mye tilsnakk han får fra meg eller foreldrene mine. (vi har 9 års mellomrom)
Hjelper deg!!!
1
23.03.2016 10:15:15
Kan også si at han liker deg ganske godt eller så kødder han med deg. Vil se om du blir sinna som er gøy for han.. Sånn er livet med søsken og gutter liker å ta på jentene side ting
Torjus
4
09.01.2011 13:25:38
I følge dette er det jo faktisk ganske mye som er straffbart...
cxvbcvbcv
0
24.04.2015 21:56:00
alt må være lov!!!!!!!!!!!!!!!!!

Spørsmål og svar

J 14: modell for mann, og han sa jeg åtte bruke g-streng...
Hei Tusen takk for din henvendelse til oss. Trist å høre hva du har opplevd av en eldre mann. Han ønsket at du skulle utføre ulike handlinger fo...
Er poppers farlig og/eller ulovlig? Kan poppers påvises på narkotikatest?
Hei Poppers ble opprinnelig utviklet som en akutt hjertemedisin, da de utvider blodårene og dermed øker blodtilførselen til hjertemuskelen. Dette ...
Mamma runka meg og jeg syntes det var digg, er dette voldtekt?
Hei Takk for at du skriver til oss.Dette er ikke voldtekt, da dette var helt frivillig fra din side. Derimot kalles dette incest, noe som er forbudt...
G 14: jeg ble akkurat tvunget til og kle av meg på omegle 
Hei Du er nødt til å snakke med foreldrene dine om dette så fort som mulig. Jo lenger du drøyer det, desto verre vil det bli. Vi vet at mange fø...
13 år og ble voldtatt av tre eldre gutter! Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du deler denne overgreps-historien. Det er tabu å snakke om overgrep. Ja, gutter og menn blir også seksuelt misbrukt og de opplever...
Sex med læreren. Er det greit?
Hei Dette er absolutt ikke greit, og det læreren gjør er ulovlig. Læreren bør anmeldes, for det han gjør er ulovlig. Du skal ha en trygg skolehv...
Jeg ble voldtatt av romkameraten til broren min!
Kjære du Du har ingen skyld i dette i det hele tatt du. Du trenger ikke skamme deg. Det er mange lover som beskytter din rolle i denne saken. I føl...
Hva er forskjellen på seksuelt misbrukt og seksuelt overgrep?
Hei Veldig bra spørsmål! Takk for din henvendelse! Ordene handler om det samme og brukes om hverandre: å begå et overgrep, å begå et misbru...
Pedofili
Hei Takk for at du skriver inn til ung.no. Det er ikke nødvendigvis så enkle spørsmål du stiller, men jeg skal forsøke å svare etter beste evn...
Overtalt til å ha sex med fetteren sin. Lurer på om det bør meldes.
Hei jente 16,  Takk for din henvendelse til oss. Du skriver at fetteren din har hatt sex med deg da du var 6-8 år gammel og at han også har prøv...
En gutt kneppet opp buksen min og tok på meg selv om jeg sa nei flere ganger. Var det et seksuelt overgrep?
Hei Tusen takk for din henvendelse til oss. Du forteller at du møtte en gutt som var et år eldre enn deg. Etter mas fra han dro dere hjem til han....
Ble fingret mot min vilje.
Hei Jente 14 år!   Takk for din henvendelse til oss. Du skriver at at gutt fingret deg og du sa stopp og nei flere ganger, og du lurer på om de...
Hva vil det si å bli utsatt for sexpress?
Hei Dette høres ut som en oppgave som gjør at du kan lære mye.  Tanken er jo at du selv skal gjøre nettopp det: Tenke over hva sexpress kan vær...
Jeg hadde sex med en mindreåring, er det noe jeg kan gjøre for å ungå straff?
Hei gutt 19 år. Takk for at du kontakter Ung.no. Jeg forstår at du er kommet opp i en fortvilet situasjon og forsøker å finne løsninger og tren...
Er det lov å kjøpe en person jeg kan ha sex med?
Hei! Takk for spørsmål. Nei, det er ikke lov å kjøpe seksuelle tjenester i Norge, men det er lov å selge sex.  Det er heller ikke lov å kjø...
Jeg ble voldtatt av fetteren min, er det incest? 
Hei   Takk for din henvendelse til oss.   Vi syntes det er veldig trist å høre hva du har blitt utsatt for av din fetter. Du spør om det er i...
Da jeg våknet opp neste dag lå jeg naken i en fremmed seng
Hei   Tusen takk for din henvendelse til oss.   Du skriver i mailen din om din første fest hvor det ble servert alkohol og hvordan du drakk mer...
Hvem har skylden hvis jeg (17 år) hadde hatt frivillig sex med faren min?
Hei Ifølge straffeloven § 312 er det forbudt å ha seksuell omgang med slektning i nedstigende linje eller å få vedkommende til å utføre handli...
Se alle