Hopp til hovedinnholdet

Forbud mot kjønnslemlestelse i norsk lov

Norges lover
FORBUDT: Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter/kvinner) er forbudt i Norge ved lov

Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter/kvinner) er forbudt i Norge ved lov. Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes.

Offentlig og kvalitetssikret
Norges lover
FORBUDT: Kjønnslemlestelse (omskjæring av jenter/kvinner) er forbudt i Norge ved lov

Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Man kan få skader for resten av livet av inngrepet og det er derfor forbudt i de fleste land.

Hvis du blir kjønnslemlestet i Norge eller i utlandet mens du er bosatt i Norge, og foreldrene dine har utført eller medvirket til kjønnslemlestelsen, har foreldrene dine begått et lovbrudd.

Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes. Det betyr blant annet at foreldre, eller andre, ikke har lov til å ta deg med til noen som skal utføre inngrepet, verken i Norge eller i utlandet. Dette gjelder uansett om du selv ønsker å bli kjønnslemlestet.

Hvis du bor hos noen andre enn foreldrene dine, kan de føle ansvar for at du blir kjønnslemlestet. De kan tro at det er forventet av dem. Det kan derfor være viktig å være oppmerksom på faren for å bli kjønnslemlestet også hvis du bor hos besteforeldre, steforeldre eller andre i forbindelse med ferie i utlandet.

Loven forbyr også å gjenskape en tidligere kjønnslemlestelse. Det er altså ikke lov på nytt å sy igjen en kvinne som tidligere har vært gjensydd og er åpnet i forbindelse med fødsel.

Forbud mot kjønnslemlestelse

Forbud mot kjønnslemlestelse er i dag del av straffeloven (2005) § 284 og § 285.

Loven forbyr alle typer av kjønnslemelsestelse begått i Norge eller i utlandet av jenter/kvinner bosatt i Norge. Medvirkning til kjønnslemlestelse er også straffbart etter straffeloven § 15. Loven skal beskytte jenter mot å bli kjønnslemlestet.

Loven

§ 284. Kjønnslemlestelse

Med fengsel inntil 6 år straffes den som utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer. Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffes på samme måte.

Samtykke fritar ikke for straff.

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn, som ved anmeldelse eller på annen måte unnlater å søke å avverge en kjønnslemlestelse. Tilsvarende gjelder for forstandere og religiøse ledere i trossamfunn. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt. Unnlatelsen er ikke straffbar hvis kjønnslemlestelsen ikke kommer til fullbyrdelse eller til straffbart forsøk.

§ 285. Grov kjønnslemlestelse

Grov kjønnslemlestelse straffes med fengsel inntil 15 år.

Ved avgjørelsen av om kjønnslemlestelsen er grov skal det særlig legges vekt på om inngrepet har hatt til følge

  1. sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet, jf. § 274,

  2. en uhelbredelig lyte, feil eller skade, eller
  3. død eller betydelig skade på kropp eller helse.

Avvergelsesplikten

Avvergelsesplikten etter straffeloven § 284 påbyr en rekke offentlig og private ansatte å forsøke å avverge at kjønnslemlestelse får skje. Når disse får kunnskap om at noen kan bli kjønnslemlestet, har de en lovbestemt plikt til å avverge at lemlestelsen blir gjennomført, for eksempel ved å melde fra til barnevernstjenesten eller politi. Denne plikten går foran vanlig taushetsplikt.

Opplysningsplikten

Kjønnslemlestelse er alvorlig omsorgssvikt. I tillegg til avvergelsesplikten kan offentlig og private ansatte også ha en lovpålagt plikt til å opplyse barnevernstjenesten om omsorgssvikt. Etter barnevernloven § 6-4 skal de blant annet melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet. Det kan være i tilfeller hvor du selv risikerer å bli kjønnslemlestet, eller du har søsken som risikerer å bli kjønnslemlestet, eller at du selv eller dine søsken har komplikasjoner uten at dere får nødvendig helsehjelp.

 

Kilde: NKVTS

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvorfor kalles det Kjønnslemlestelse på jenter og ikke på gutter
Hei Det er godt spørsmål du stiller. Tidligere ble det brukt begrepet omskjæring både for gutter og jenter. Omskjæring av gutter er ganske vanl...
Jeg er kjønnslemlestet og vil gjerne "åpne" meg via operasjon.
Hei Fint at du kontaktet oss. Det er mange andre som også spør oss om dette. Ja, jenter/kvinner kan bli "åpnet" og få rekonstruert kjønnsorgane...
 Jeg er muslim, og har vansker om jeg skal omskjære meg eller ikke. 
Hei Så fint at du skriver til oss i ung om kvinnelig omskjæring.  Det er nok flere som lurer som deg, og det er derfor bra at vi kan informere lit...
Kan helsesøster spørre om noen har blitt omskåret?
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg kan forstå at du synes det var rart, og ubehagelig at helsesøster spurte deg om dette med oms...
Mamma vil at jeg skal omskjære meg.
Hei I Norge er omskjæring av jenter forbudt. Det er også straffbart om noen tvinger deg til å reise til annet land for å bli omskåret. Omskjæ...
Ble omskjært når jeg var 14 år og har fortsatt traumatiske minner fra operasjonen.
Hei, og takk for at du skriver til oss Du har opplevd å bli omskåret og at det gjorde veldig vondt. Det er bra at du nå sier ifra.  Det å få fo...