Ungdomstelefonen

Ung og lesbisk? Homo? Bi? - eller noe midt i mellom? Har du spørsmål om seksualitet, følelser, kjønn og identitet? Ta kontakt med Ungdomstelefonen på tlf. 40000777. Her kan du snakke anonymt med andre skeive ungdommer. Ungdomstelefonen drives av organisasjonen Skeiv Ungdom, de har oversikt over lokale ungdomsgrupper og vet hvor du kan få tak i den informasjonen du trenger.

 

Youchat - Helseutvalget

På Youchat kan du snakke med unge voksne fra Helseutvalget. De er skeive, lesbiske, bifile og homofile, og har selv erfaring med det å forelske seg i noen av samme kjønn, komme ut og det å føle seg litt annerledes. Chatten er åpen mandag og torsdag fra klokken 17:30 til 20:30.

Helseutvalget arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende for lesbiske, homofile og bifile, samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn.

Sex og samfunn

Stiftelsen Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. På Sex og samfunns chat kan du chatte med helsepersonell og ta opp spørsmål som handler om sex, seksualitet og seksuell helse, deriblant spørsmål om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Du kan også ta opp spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens. Stiftelsen gjennomfører samtalegrupper for ungdom med spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet flere ganger i året.

Sex og samfunn har også en chatbot som svarer på spørsmål om prevensjon. Chatboten er i drift hele døgner.

Stiftelsen gjennomfører også tiltak som fagutvikling og kunnskapsspredning blant annet gjennom hospiteringsordning for helsepersonell, utvikling av Metodebok for seksuell helse og drift av eMetodebok.no og egen nettside med faktaopplysninger om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

ichatten.no

Er du usikker på egen kjønnsidentitet? Ønsker du å utforske de ulike måtene å være kjønn på? Trenger du hjelp til å finne støtte og behandling? På ichatten.no kan både barn, unge, foresatte og helsepersonell chatte med helsepersonell. Chatten er åpen mandag og torsdag 17:00-20.00.

 

Skeiv ungdom

Skeiv Ungdom jobber for unge lesbiske, homofile, bilfile og transpersoners rettigheter og levevilkår. De kan regnes som vaktbikkja som sier klart i fra om at diskriminering av unge skeive i skolen, idrettgrupper, helsevesenet og overalt ellers i samfunnet ikke vil bli tolerert.

Det kan ta tid å forstå og akseptere at du har en annen legning enn heterofil. Det er godt å vite at du ikke er alene. Det finnes ungdomsgrupper for lesbiske, bifile, homofile, skeive og panfile ungdommer i alle regioner i landet. Ungdomsgruppene møtes jevnlig for å finne på ting sammen. Det kan være kinoturer, kafèkvelder, hytteturer og andre aktiviteter som medlemmene i ungdomsgruppa selv bestemmer.

 

Skeiv verden

Skeiv verden jobber for skeive personer med etnisk minoritetsbakgrunn. De har formelle lokallag i Oslo og Akershus, Hordaland og Midt-Norge, i tillegg til nettverk flere steder i landet.

Skeiv verden tilbyr kurs og lager sosiale møteplasser hvor lhgbtiq med minoritetsbakgrunn utgjør majoriteten.

 

FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI er en interesseorganisasjon som jobber for homofile, lesbiske og bifiles rettigheter. FRI har som mål å skape et samfunn hvor alle former for kjønn er likestilte, og mennesker kan leve ut "skeiv" kjærlighet på egne premisser. FRI tilbyr blant annet sosiale møteplasser i de aller fleste fylker i Norge og informerer om homofili på skoler, i konfirmasjonsundervisning, på fritidsklubber og andre steder. FRI satser spesielt på ungdomsarbeid, blant annet gjennom egne ungdomsgrupper. Nettsidene inneholder mye informasjon om politikk, jus og forskning om homofili. Skeiv ungdom er ungdomsorganisasjonen til FRI.

Harry Benjamin ressurssenter

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en landsdekkende bruker- og pasientorganisasjon for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. HBRS ble stiftet i 2000, så vi har lang erfaring med å møte unge personer som trenger råd, veiledning og hjelp med kjønnsidentitetsutfordringer.

HBRSU er ment til å være et sted der man kan treffe personer nærme sin egen alder, og som har mange av de samme opplevelsene og erfaringene rundt opplevelsen av å være født i feil kropp.

HBRS har 5 regionallag og ungdomsorganisasjon som tilbyr sosiale treff. HBRS har Norges største sommerleir for personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer. Sommerleiren er et fristed for alle som deltar. HBRS informerer på skoler og andre steder. Vi har en hjemmeside med mye nyttig informasjon om kjønnsidentitet.

Åpen kirkegruppe

Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile (ÅK) er et kristent fellesskap for lesbiske og homofile. De jobber for at alle skal oppleve at lesbisk og homofil seksualitet er en gave fra Gud som reflekterer Guds kjærlighet. Dersom du har møtt problemer med avvisning eller mangel på forståelse i din egen menighet, vil Åpen Kirkegruppe være et godt sted å komme til. ÅK tilbyr foredrag og gudstjenester, har informasjon om prester som kan velsigne deg, og støtter organisasjonen Åpen folkekirke. ÅK har flest medlemmer i Oslo, men finnes også andre steder i landet.