Forsvinner grensene online?

Rasistiske ytringer på nettet kan spres raskt, og nå veldig mange mennesker på kort tid. Dette kan øke faren for diskriminerende holdninger i samfunnet.

I tilegg er man mer anonym online enn i den virkelige verden, og for mange utvides derfor grensen for hva man våger å si.

For å bekjempe rasistiske ytringer og holdninger, må politiet derfor jevnlig følge med på aktuelle nettsider, og fange opp nye arenaer hvor rasistiske ytringer kan spres. Rasistiske utsagn på nettet er ulovlig, og du bør tipse Kripos hvis du opplever eller ser hatefulle/diskriminerende ytringer på nett.

Bruker internett for å spre rasisme

Internett har spesielt stor betydning i spredning av rasisme, og brukes ofte som kommunikasjonsmiddel og informasjonskanal internt i miljøer som sprer rasistisk materiale. Internett brukes også ofte ved spredning av høyreekstrem og rasistisk propaganda, eller som distribusjonskanal for kommersiell rasistisk virksomhet. Som for eksempel ved salg av effekter, musikk og lignende.

FAKTA

Tips Kripos hvis du ser eller opplever rasisme på nett:
For politiet vil det være en fordel at tipset er så konkret som mulig og inneholder mest mulig opplysninger. Du kan være anonym hvis du helst vil det, med politiet vil aller helst at du oppgir navn og kontaktinformasjon sammen med tipset.

Tips Kripos her.

Ytringsfrihet versus rasisme

Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet i demokratiske samfunn. Ytringsfriheten er en helt nødvendig verdi for at demokratiet og rettsstaten skal fungere. Hovedregelen er derfor at alle ytringer eller utsagn er lovlige, med mindre det finnes en lovhjemmel som gjør den forbudt. Det kan være straffbart å komme med rasistiske ytringer offentlig. Om en diskusjon på internett er offentlig eller ikke, avhenger av hvor åpent forumet/nettsiden er.

Hva er straffbart?

Straffeloven § 185 forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer, også på nettet. Grensen mellom hva som er lov og hva som er forbudt, må diskuteres i hver enkelt sak. Overtredelse av straffeloven § 185 straffes med bot eller fengsel i inntil 3 år.

Fire krav må være oppfylt for å kunne kalle en ytring hatefull eller diskriminerende etter straffelovens § 185:

  1. Det må foreligge en uttalelse eller en meddelelse. Dette dekker både skriftlige og muntlige utsagn, bilder, symboler, symbolske handlinger og fysiske handlinger.

  2. Uttalelsene og meddelelsene skal fremsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten. Hva som defineres som "offentlig" kan være at uttalelsen eller meddelelsen er fremsatt i trykt skrift, overfor et større antall personer eller at noen på et offentlig sted har hørt eller iakttatt budskapet eller meddelelsen.

  3. Uttalelsen må være truende, forhånende, eller utsette personer for hat, forfølgelse eller ringeakt. Her vil det alltid være totalvurdering av utsagnet eller meddelelsen - og sammenhengen det er fremsatt i.


  4. Motivet til gjerningsmannen for å utsette personen eller gruppen av personer for trusler, hat, ringeakt m.v. må være deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.


Vis folkeskikk!

Tenk alltid gjennom hva du sier og hvordan du opptrer på nettet. Det er lett å føle at man kan "gjemme seg" bak mobilen eller PC-skjermen. Muligheten til å være anonym gjør at enkelte lar seg friste til å si ting om andre på nettet, uten å tenke på konsekvensene. Reglene for rasistiske ytringer på nettet er de samme reglene som gjelder i det virkelige liv.

Du ville vel ikke stilt deg opp i en folkemengde og ropt rasistiske ting om menneskene rundt deg? Derfor skal du heller ikke gjøre det på nettet. Kan noen føle seg støtt, mobbet, utestengt eller hånet av det du sier? Hvis ja, ikke si det!

Meld fra om rasisme på nettet!

Politiet har en stor og vanskelig oppgave med å avdekke og overvåke ulovlig virksomhet på internett. Derfor trenger de tips om nettsteder der rasistiske ytringer og diskriminerende propaganda spres.

Tips Kripos hvis du ser eller opplever rasisme på nett! For politiet vil det være en fordel at tipset er så konkret som mulig og inneholder mest mulig opplysninger. Du kan være anonym hvis du helst vil det, men politiet vil helst at du oppgir navn og kontaktinformasjon sammen med tipset.

 

Kilde:

Kripos.