De seksuelle rettighetene er en viktig del av menneskerettighetene.

Dine seksuelle rettigheter:

 • Du har rett til et godt seksualliv.

 • Det er bare du som bestemmer over din egen kropp.

 • Ingen har rett til å tvinge deg til sex! Det er et straffbart i følge norsk lov uansett hva slags forhold det skjer i.

 • Du har rett til et prevensjonsmiddel du føler deg trygg med.

 • Du har rett til god prevensjonsveiledning.

 • Du har rett til gratis svangerskapskontroll.

 • Du har rett til selv å velge lege – legen har taushetsplikt.

 • Du har rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke.

 • Du har rett til hjelp og behandling av seksuelle problemer.

 • Du har rett til gratis diagnose og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.

 • Du har rett til gratis behandling hvis du har problemer som følge av omskjæring.

 • Du har rett til støtte til p-piller og annen hormonell prevensjon når du er mellom 16 og 19 år.

Dine seksuelle plikter:

 • Du har plikt til å respektere andres grenser for seksuell nærhet.
 • Du har plikt til å gå til lege om du har fått- eller har smittet noen med seksuelt overførbare infeksjoner.