De seksuelle rettighetene er en viktig del av menneskerettighetene. Rettighetene inkluderer både veiledning og beskyttelse, slik at du skal ha et godt og trygt sexliv.

 • Du har rett til et godt seksualliv.

 • Det er bare du som bestemmer over din egen kropp.

 • Ingen har rett til å tvinge deg til sex! Det er et straffbart i følge norsk lov, uansett om du er i et forhold eller ikke.

 • Du har rett til et prevensjonsmiddel du føler deg trygg med.

 • Du har rett til god prevensjonsveiledning.

 • Du har rett til gratis svangerskapskontroll.

 • Du har rett til å velge lege selv, og legen har taushetsplikt.

 • Du har rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke.

 • Du har rett til hjelp og behandling av seksuelle problemer.

 • Du har rett til gratis diagnose og behandling av kjønnssykdommer.

 • Du har rett til gratis behandling hvis du har problemer som følge av omskjæring.

 • Du har rett til støtte til p-piller og annen hormonell prevensjon når du er mellom 16 og 19 år.

Du har også plikter

I tillegg til alle rettighetene du har, har du også noen plikter du må følge for å ta hensyn til andre.

 • Du har plikt til å respektere andres grenser for seksuell nærhet.
 • Du har plikt til å gå til lege om du har fått- eller har smittet noen med seksuelt overførbare infeksjoner.