Ved problemer med reisning, tørrhet eller manglende lyst:

Følsomhetstrening:

Følsomhetstrening skal lære paret å gi og ta imot berøring uten at det stilles seksuelle krav. Følsomhetstrening er en hyppig brukt behandlingsteknikk ved seksuelle problemer. Metoden kan brukes både ved problemer med reisning, tørr skjede og orgasme. Treningsprogrammet kan brukes i samarbeid med en behandler, men hvis du ønsker, og er strukturert og målbevisst, kan du gjerne prøve det ut på egenhånd.

Det er noen forutsetninger for å skulle gjennomføre opplegget:


  1. Dere må være sammen om opplegget

  2. Samleieforbud i "behandlingsperioden"

  3. Være klar over at dere skal lære på nytt hvordan det er å gi og ta imot berøring som ikke er direkte knyttet til sex, og hvordan dere kan komme nærmere hverandre og øke forståelsen for partnerens problemer uten å føle deg skyldig i det eller bli skuffet.

  4. Ha tålmodighet til å gjennomføre opplegget over en fastsatt periode på for eksempel fem til åtte uker, alt etter hvor ofte dere er sammen. Helst øve minimum to ganer per uke.

Følsomhetstrening -Første fase

(de første to - tre ukene)

Dere skal, når de er sammen og det passer, være nakne og i uforstyrrede omgivelser. Den ene skal ligge først på magen og så på ryggen mens den andre stryker over hele kroppen, men skal unngå bryster og kjønnsorganer i denne omgang. Deretter bytter dere plass.

Følsomhetstrening -Andre fase

(de neste to - tre ukene)

Nå skal øvelsen gjentas, men berøring av kjønnsorganene er tillatt, men ikke på en "seksuell" måte. Det er berøringen som teller nå.

Følsomhetstrening -Tredje fase

(de neste en - to ukene)

Nå kan øvelsen også inkludere seksuell stimulering, men det er ikke noe mål å prestere noe, og dere skal ikke bevege dere mot samleie. Det å kjenne berøringen og stimuleringen er det viktigste.

Følsomhetstrening -Fjerde fase

Start med det dere har gjort i de andre fasene, og bruk tid på det, og nå er samleie tillatt.

Noen vil greie å prøve ut og få det til på egen hånd, mens andre kan trenge å få litt støtte underveis av en behandler/sexolog.