Loven (Straffeloven § 302) sier at en som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år kan straffes med fengsel i inntil 6 år. Loven gjelder også der begge ungdommene er under 16 år.

Straffeloven har også et unntak som sier at hvis de som har sex er "jevnbyrdige i alder og utvikling", så kan straffen falle bort. "Jevnbyrdige i alder og utvikling" skal vi forklare i et avsnitt senere i artikkelen.

Straffeloven § 299 handler om seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Sex med barn under 14 år kan straffes med fengsel i inntil 10 år. Om det har vært snakk om et samleie, kan man dømmes til inntil 15 års fengsel (straffeloven § 300). Minstestraffen er fengsel i 3 år.

Hvorfor har vi denne loven?

Det er to hovedgrunner til at vi har denne loven.

  • Den ene er at loven skal beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne.
  • Den andre grunnen er å beskytte barn og ungdom mot å ha sex før de er fysisk og psykisk klare for det.

Sex bør være en positiv opplevelse for dem som er involvert. Hvis en eller begge parter ikke er klare for det, eller føler seg presset, kan det være en vond opplevelse følelsesmessig.

FAKTA

Det er to hovedgrunner til at vi har denne loven.

  • Den ene er at loven skal beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne.
  • Den andre grunnen er å beskytte barn og ungdom mot å ha sex før de er fysisk og psykisk klare for det.

Sex kan også føre til alvorlige resultater som graviditet eller kjønnssykdommer dersom de ikke er flinke til å beskytte seg. Regelen er laget for å sikre at ungdom er modne nok til å ta et gjennomtenkte valg. De må være sikre på seg selv og ha kunnskap om hvilke konsekvenser sex kan ha.

Hva betyr "jevnbyrdig i alder og utvikling"?

Loven sier at straff for seksuell omgang kan falle bort hvis de som har sex er jevnbyrdige i alder og utvikling. Det vil si at ungdommene både må være nær hverandre i alder og i utvikling, både kroppslig og mentalt.

Da ser man ikke bare på aldersforskjellen i seg selv, men også på hvilket alderstrinn de som har sex befinner seg. Det betyr at hvis den yngste har lav alder, for eksempel 13 år, godtar retten mindre aldersforskjell enn om den yngste parten var 15 år. Jo yngre den yngste er, jo mindre forskjeller i alder blir godtatt.

Når retten vurderer aldersforskjellen, må også modenheten til de som har sex vurderes. Hvis for eksempel den yngste parten er veldig moden for alderen, vil man kunne godta en større aldersforskjell.

Er det mange som blir straffet?

Det er ikke vanlig at ungdommer blir straffet for dette. De som har sex vil ikke kunne bli straffet hvis ikke politiet får vite om det, f.eks. ved en anmeldelse. Når to jevnaldrende har frivillig sex, er det vanligvis en privatsak som ingen andre har noe med.

Noen ganger har foreldre anmeldt dette til politiet. Eller så kan en av ungdommene ha anmeldt forholdet fordi de ikke har følt at det er frivillig. Hvis politiet ikke regner det som sannsynlig at noen vil bli dømt fordi de som har sex regnes som jevnbyrdige, vil de mest sannsynlig ikke bruke tid og ressurser på å etterforske saken - eller fremme saken for retten.

Hvis en eller begge er under den kriminelle lavalder på 15 år, vil de ikke kunne bli dømt for dette, selv om det etter loven egentlig er ulovlig.

Det er derfor først og fremst i de sakene hvor det er stor aldersforskjell eller stor forskjell i modenhet, eller en av partene er veldig ung, at sakene ender opp i retten.

Eksempler

Eksemplene under er generelle eksempler. Det vil alltid kunne være annerledes fra sak til sak, fordi alle er forskjellige og har ulik modenhet.

  • Hvis en 19 år gammel jente har sex med en 14 år gammel gutt så vil jenta kunne straffes for dette, men ikke gutten.

  • Hvis en 15-åring har frivillig sex med sin 17 år gamle kjæreste vil i de fleste tilfeller straffen falle bort fordi de som regel anses jevnbyrdige i alder og utvikling.

  • En 15-åring som har sex med en 12-åring vil ikke nødvendigvis bli ansett som jevnbyrdig i alder og utvikling, fordi jo yngre en part er, jo mindre aldersforskjell blir akseptert.

  • Hvis to 14-åringer har sex sammen, kan ingen av dem straffes fordi de er under den kriminelle lavalder.