I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Det betyr at den som har seksuell omgang med barn under 16 år kan bli straffet.

Seksuell omgang betyr ikke bare samleie. Seksuell omgang er også blant annet runking, fingring, suging og slikking på kjønnsorganer, og å føre inn en finger i vagina eller endetarmsåpningen.

Vi vil nedenfor bruke det mer vanlige ordet sex i stedet for seksuell omgang.

Hvorfor har vi denne regelen?

Det er to hovedgrunner til at vi har regelen om seksuell lavalder:

  • Den ene er å beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne.
  • Den andre er å beskytte barn og ungdom mot å ha sex før de er fysisk og psykisk klare for det.

Sex bør være en positiv opplevelse for alle som er involvert. Hvis den eller de som skal ha sex ikke er klare for det, eller føler seg presset, kan det være en vond opplevelse.

FAKTA

Sex kan også få alvorlige konsekvenser som graviditet eller kjønnssykdommer hvis man ikke er flinke til å beskytte seg.

Unntak hvis man er like i alder og utvikling

Selv om den seksuelle lavalder er 16 år, står det også i loven at hvis de to som har hatt sex er omtrent like i alder og i utvikling, kan straffen falle bort. Det betyr at den som er over 16 år ikke vil bli straffet.

Om de to som har sex er omtrent like i alder og i utvikling må vurderes i hver sak.

Jo yngre den ene av de to som har sex er, jo mindre forskjeller godtas. Det betyr at hvis den yngste er 13 år, godtas det mindre aldersforskjell enn hvis den yngste er 15 år.

Å være like i utvikling betyr at de to som har sex må være omtrent likt utviklet både fysisk og psykisk. Hvis for eksempel den yngste er veldig moden for alderen, kan man godta en større aldersforskjell.

Er det mange ungdommer som blir straffet?

Det er ikke vanlig at ungdommer blir straffet for dette. Når to personer som er omtrent like gamle har frivillig sex, er det vanligvis en privatsak som ingen andre har noe med.

De som har sex kan ikke bli straffet hvis ikke politiet får vite om det, f.eks. ved en anmeldelse.

Hvis politiet ikke tror at det er sannsynlig noen vil bli dømt, fordi de som har sex er like i alder og utvikling, vil de mest sannsynlig ikke bruke tid og ressurser på å etterforske saken.

Hvis de som har sex er under den kriminelle lavalder på 15 år, kan de ikke straffes, selv om det etter loven egentlig er ulovlig.

Det er først og fremst når det er stor aldersforskjell eller stor forskjell i modenhet, eller at den ene personen er veldig ung, at noen får straff.

Eksempler

Eksemplene under er generelle eksempler. Det vil alltid være ulikt fra sak til sak, fordi alle er forskjellige og har ulik modenhet.

  • Hvis en 19 år gammel jente har sex med en 14 år gammel gutt vil jenta kunne straffes for dette, men ikke gutten.
  • Hvis en 15-åring har frivillig sex med sin 18 år gamle kjæreste vil i de fleste tilfeller straffen falle bort fordi de som regel anses jevnbyrdige i alder og utvikling.
  • En 15-åring som har sex med en 12-åring vil ikke nødvendigvis bli ansett som jevnbyrdig i alder og utvikling, fordi jo yngre en part er, jo mindre aldersforskjell blir akseptert.
  • Hvis to 13-åringer eller to 14-åringer har sex sammen, kan ingen av dem straffes fordi de er under den kriminelle lavalder. De vil som regel også anses jevnbyrdige i alder og utvikling.