Alle med Asperger er selvsagt ikke like, og har ulike behov akkurat som alle andre. Det som forener, er vanskeligheten med å tyde kroppsspråk og vanskene med å forstå at andre ikke tenker likt som en selv.

Å ha vanskeligheter med å sette seg inn i andres følelser og sette ord på sine egne kan skape problemer når det handler om kjærlighet og intimitet, men det betyr jo ikke at en med Asperger er uinteressert i kjærlighet, intimitet og sex. De fleste lengter etter følelsesmessig og fysisk nærhet, selv om behovet for å få være i fred er stort. Mange er ufrivillig ensomme.

Ulik opplevelse av hva som er godt

Ofte er sinnet til en med Asperger mer følsomt enn hos andre. Dette kommer av vansker med å oppfatte signaler fra omgivelsen og fra egen kropp på en riktig måte, og kan skape vanskeligheter i intime situasjoner. En berøring kan oppleves som plagsom hvis man er taktilt (følelsesmessig) overfølsom.

Noe som for andre kjennes godt, kan av en med slik følsomhet oppleves som plagsomt. Da handler det om å finne ut av dette og finne andre måter som oppleves godt.

Direkte kommunikasjon lettest

Noe som kan være fordelaktig i en kjærlighetsrelasjon for en med Asperger syndrom er oppriktighet og direkte kommunikasjon uten skjulte budskap.

Det er jo forøvrig noe som kan være trygt og godt for de fleste andre også. Her finner du flere råd om hvordan du kan få det til.

Ulikheter mellom jenter og gutter

Flere jenter enn gutter med Asbergers lever i parforhold. Det kan være ulikheter mellom jenter og gutter med Asperger syndrom som påvirker hvordan man greier å få det til å leve i en nær relasjon som kjærester.

Det kan for eksempel være vanskelig for en med Asperger syndrom å leve sammen med en som gir utydelige signaler og som tåler dårlig direkte tale.

Nyttig bok - en kjærlighetsskole

I boka "Sex, kãrlek och Aspergers syndrom" skriver Inger Jalakas om utfordringer og muligheter i kjærlighetslivet når man har Aspergers Syndrom. Hun gir en rekke konkrete råd til Apergere om hvordan man skal gjøre for å ha det så bra som mulig i et forhold. Hun skriver om hva som er destruktivt, om hva man ikke skal akseptere, om hvordan man best tar vare på seg selv om man er nedstemt og hva man kan tenke for å bryte ensomheten og forsøke å treffe en partner. Hun skriver også om hvordan man gjøre det når man har sex. Det er rett og slett en 60 sider lang kjærlighetssskole, til støtte for den som har diagnosen og for andre rundt.

Boka gir kunnskap og muligheter for at flere skal få til en nær relasjon med et annet menneske.